2010-03-11

Johan Lundberg, Ilmar Reepalu och kampen mot antisemitism och terrorism

På motsvarande sätt skulle ingen på allvar göra kopplingen mellan Israels brutala krigföring i Gaza och svenska judar om svenska judar organiserade demonstrationer och protestaktioner mot Israels agerande. Svårare än så är det inte att komma till bukt med antisemitismen.skriver tidskriften Axess chefredaktör Johan Lundberg på Axess-blogggen.

Nej, så skriver förstås Johan Lundberg inte alls. Hade Johan Lundberg skrivit så hade han - med rätta - hudflängts till och med värre än Ilmar Reepalu. Men byt ut "Israels brutala krigföring i Gaza" mot "politisk islam", byt ut "svenska judar" mot "svenska muslimer", byt ut "Israels agerande" mot "islamismen som ideologi" och byt ut "antisemitism" mot "denna sorts rasistiska tendenser" och texterna är identiska. Att kollektivisera individer efter religiös tillhörighet och sedan ställa särskilda krav på just denna grupp framstår här i all sin absurditet. (Tipstack till Hjalmar Falk.)

Jag blir så trött på alla dumma uttalanden om att personer med en viss religiös tro har ett särskilt ansvar att fördöma illdåd som begås av personer med samma religiösa tro. Illdåd och brott mot folkrätten är en angelägenhet för alla, inte speciellt för dem som tillhör en viss religiös grupp. Judiska församlingen i Malmö (eller någon annanstans i Sverige) har inte större skyldighet än någon annan grupp eller institution att protestera mot brott begångna av judar eller mot Israels brutala krigföring. På samma sätt har inte svenska muslimer större skyldighet än andra människor att protestera mot hoten mot Lars Vilks. På samma sätt har inte jag som kristen människa större skyldighet att protestera mot illdåd som begås av kristna människor än mot illdåd som begås av judar eller av muslimer eller av ateister.

Illdåd är illdåd och där har vi alla som individer ett personligt och moraliskt ansvar att ta ställning och att göra motstånd. Men det är ett individuellt ansvar, inte ett ansvar som vi har för att vi är kristna, judar, muslimer eller ateister.

8 kommentarer:

Anonym sa...

När du ändå är inne på ämnet kan du väl passa på att ge Jan Helin en känga också.

Han gjorde ju en Johan Lundberg redan häromdagen!

OS

Som för övrigt håller med om analysen.

Erik sa...

Håller helt med!

Däremot kan man väl kräva av religiösa församlingar att de inte ska stödja dylika dåd (mordhot, krigsförbrytleser) eller den part som utför dem.

Men är det inte just det som den judiska församlingen i Malmö gjorde med sin stödmanifestation för Israel under Gaza-kriget?

Att visa sitt stöd för en stat som begår krigsförbrytelser under det att förbrytelserna pågår är väl ändå förkastligt?

BR sa...

Enligt logikens lagar fungerar resonemang med ordbutbyte enbart när slutsumman är noll.
/BR

Anonym sa...

Haltar inte ordutbytet?

I Lundbergs artikel ser kedjan ut:
politiserad religion - anhängare av samma religion - avståndstagande mot en specifik strömning i religionen - rasistiska(?) tendenser

I ditt ordutbyte ser kedjan ut: Stats agerande - etnisk/religiös grupp - avståndstagande från stats agerande - hat mot etnisk/religiös grupp

Poängen om individer och grupper är bra men varför dra in Israel och antisemitismen?

Anonym sa...

Anonym 8:46 har förstås helt rätt.

Den kedja som Ulf borde ha använt ser ut så här:

politiserad religion (judendom) - anhängare av samma religion (judiska trosutövare) - avståndstagande mot en specifik strömning i religionen (militanta judiska bosättare som t.ex. Baruch Goldstein och bosättarna i Hebron)- rasistiska tendenser (mord på palestinier, stöld av palestinsk mark).

OS

BR sa...

Det går inte att göra den ordutbytes operation som Ulf gör eftersom svenska judar aldrig attackerat muslimska demonstrationer med stenar och raketer, viftat med rasistiska flaggor eller hotat och trakasserat muslimer.
Det var detta jag avsåg med minkommentar om att summan måste vara noll, d.v.s villkoret för ett tillåtet ordutbyte är identiska förutsättningar.

/BR

Erik sa...

När vi ändå är inne på vad man får säga om olika folkgrupper, vad anser du, Ulf, om Carl Bildts agerande i frågan om det Armeniska folkmordet?

Man kan ha respekt för hans åsikt att historia bör skrivas av forskare och inte av riksdagen.

Men vad säger du om att han pesonligen inte vill ta ställning till om ett folkmord har ägt rum eller inte, för att han "inte vill välja sida i konflikten"?

Cecilia Dalman Eek sa...

I ansvarsfrågan har du absolut rätt. Men i trovärdighetsfrågan finns det nog en poäng att se åtminstone bjälken i sitt eget öga, ifall men tänker sig att klaga på grandet i fiendens. Eller vad tycker du?