2006-10-20

Vart går socialdemokratin? (II)

Det brukar hävdas att socialdemokratins maktinnehav förutsätter att partiet lyckats vinna medelklassen. Det är nog så. Men om partiet skall återkomma till makten så bör valanalysgruppen ställa sig frågan om vad som är medelklass i dagens samhälle.

Vilka politiska och sociala skiljelinjer kännetecknar dagens västerländska samhällen? Seymour M Lipset och Stein Rokkan menade att dagens partisystem avspeglar de fyra skiljelinjer som skapades genom den nationella och den industriella revolutionen. Den nationella revolutionen genomfördes under feodalismens sönderfall och nationalstaternas uppkomst. Övergången från rivaliserande furstendömen och stadsstater till nationalstater innebar framväxten av två skiljelinjer. Skiljelinjen centrum-periferi utvecklades mellan den dominerande kulturen som utgjorde statens centrum, och områden i periferin med skiljaktig kultur eller språk. Skiljelinjen kyrka-stat utvecklades mellan den religiösa makten och den sekulariserade staten.

Den industriella revolutionen skapade två ytterligare skiljelinjer. Konfliktlinjen stad-landsbygd kretsade kring de jordägandes intressen i förhållande till industrietablissemanget, och här utvecklades t ex de bonde- eller landsbygdspartier vi finner i de nordiska länderna. Konfliktlinjen arbetare-kapital tog på motsvarande sätt uttryck i skapandet av arbetarpartier och parter som representerade arbetsgivarnas intressen.

I dag talar vi om den kommunikationella revolutionen. Om vi väljer att karaktärisera dagens samhälle som ett informationssamhälle kan vi hävda att den kommunikationella revolutionen handlar om sättet att organisera kunskapsproduktionen. Här pågår en kamp om kunskapens innehåll, om rätten till kunskap och om kunskapens räckvidd.

I denna kamp verkar de informationella producenterna – som Castells kallar dem – eller "den kreativa klassen" som Richard Florida kallar den (jag och Marie Demker använder uttrycket ”fria logotyper”). Det är en grupp som uppgår till 20-25 procent av befolkningen och som växer. Nästa bloggpost om ”Vart går socialdemokratin?” kommer att handla explicit om denna grupp. Och om varför det kanske är med denna grupp som socialdemokraterna måste bygga en allians för att återta makten och därigenom kunna värna de fattiga och de förtryckta genom byggandet av ett jämlikt samhälle.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Ulf,

Frågan är ju inte bara vart sossarna ska gå ut även vem som ska leda dem. Jag gissar att du längre fram i tiden kommer att blogga för ett namn framför ett annat. Ett problem för dig och andra när ni väl ska sända ut den vita röksignalen är att ni inte kommer att ha så många kandidater att välja bland och att de som finns riskerar allvarliga brännskador. Med tanke på all den moraliska indignation och höga tonläge som präglat de gågna veckorna, är det inte alldeles ointressant hur sossarna ska vända på detta när det sedan är dags för de socialdemokratiska partiledarkandidaterna att stiga fram. Har ni inte själva genom ert agerande bundit ris åt egen rygg? Hur sugen är egentligen Mona Sahlin på en ny vända med Elisabeth Höglund grävandes i soptunnan? Sossarna har ju verkligen varit med och eldat på. Jag tror därmed att man varit med och tagit avsked från en kvinnlig partiledare. Hur ställer sig Nuder till de fria logotyperna?

Hälsar
Patrik

Gärningsmannen sa...

Om den kommunikationella revolutionen föder en ny skiljelinje så lär det vara två samhällsgrupper som står emot varandra. Två nya samhällsgrupper. Om de fria logotyperna är den ena, vad finner vi då på den andra sidan? Vad finns det för ny samhällsgrupp som de fria logotyperna ställs emot?

Ulf Bjereld sa...

Hej Patrik. Jag tycker inte om uttrycket "moralisk indignation" - det är förment neutralt, men har en pejorativ, nedsättande underton. Så har jag inte uppfattat debatten.

I sakfrågan har onekligen kraven på kandidaters oförvitlighet höjts ett snäpp. Men jag tror faktiskt inte det kommer att påverka partiledarfrågan särskilt mycket. Enligt min bedömning - som jag inte har empiriska belägg för - är socialdemokratsika toppolitiker underrepresentade när det gäller att använda svart arbetskraft, licensskolka etc. Men vi får väl se.

Till Gärningsmannen: Bra fråga. Det kommer en speciell bloggpost om detta i slutet av veckan. Låt mig här kort säga att de två "nya" skiljelinjer i informationssamhället som jag och Marie Demker identifierar i vår kommande bok "Kampen om kunskapen" är kunskap-marknad respektive transnationella nätverk-nationalstat. Det är utefter dessa skiljelinjer som de fria logotyperna mobiliserar. Piratpartiet är en av yttringarna.

Anonym sa...

Well, en framträdande socialdemokrat har uttryckt sig på följande sätt:

"Nej, det som upprör mig mest är att människor som valt att exkludera sig själva från samhällsgemenskapen och de gemensamma plikterna nu träder fram med anspråk på att representera just det samhälle de tidigare tagit avstånd ifrån. Däri ryms ett hyckleri av oanade mått"

Jag skulle nog även i fortsättningen vilja beteckna detta som ett exempel på moralisk indignation. Om socialdemokratiska toppolitiker generellt myglar mindre än andra låter jag vara osagt. Är ändå lite nyfiken på vad du bygger din hypotes på. Är det att sossarna är mer vana att granskas och därför mer nogsamma? Handlar det om att den socialdemokratiska ideologin bättre än andra politiska uppfattningar vaccinerar emot olagligheter. Eller är det en kombination eller helt andra faktorer?

Hälsar
Patrik

Hälsar
Patrik

Ulf Bjereld sa...

Nåja, enligt Nationalencyklopedin betyder "indignation" ungefär vrede utlöst av upplevd oförrätt. Så rent lexikalt är jag nog indignerad. Men om jag nu får ifrågasätta Nationalencyklopedins definition (och det får jag, för det är min blogg...)så tycker jag att den tappar den pejorativa touch som i dag innesluter begreppet indignerad. Det är inte fint att vara indignerad, det uppfattas i stället som moraliserande.

När det gäller min intuitiva uppfattning om att socialdemokrater fuskar mindre än moderater så vilar den på ideologisk grund. Jämlihetsvärdets starka ställning inom socialdemokratin, samt många moderaters syn på staten och statens befogenheter pekar i den riktningen.

Nils sa...

Jag tycker det verkar som om socialdemokratin och Floridas kreativa klass är i full färd med att bygga broar.

När Florida i våras talade på ett event i Stockhoms stadshus, kallat Folkhemmet 2.0, ägnade han avsevärd kraft åt att hylla den europeiska, särskilt den svenska, socialdemokratin och åt att förklara att det var den politiska riktningen som skulle lyckas bäst i det kreativa samhället.

Upprätthåll jämlikheten, erkänn individen, kan man välsammanfatta hans syn på saken.

Anonym sa...

Lite intressant med tanken att socialdemokrater är lite bättre, lite mer moraliskt högstående än andra. Jag förstår att det sitter djupt, inte bara genom att läsa din blogg utan det ligger som en underton hela tiden hos alla som är "åt vänster". Verkligheten rår inte på denna bild.