2006-10-18

Spänt läge i Palestina

Förhandlingarna mellan president Abbas och Hamas om att bilda en palestinsk samlingsregering har strandat. Hamas säger nu att man inte har någon som helst avsikt att erkänna Israel. Omvärldens isolering av den folkvalda Hamasregeringen fortsätter. Den sociala nöden bland palestinierna är svår. Våldshandlingarna mellan olika palestinska grupperingar visar inga tecken på att avta, ej heller Israels våldshandlingar mot enskilda palestinier.

President Abbas hotar nu med att upplösa regeringen, vilket han har författningsenlig rätt att göra. Möjligen funderar han på att ersätta Hamas-regeringen med en opolitisk, teknokratisk ministär för att den vägen häva den internationella isoleringen av Palestina. Kanske väljer han att utlysa nyval, vilket dock vore författningsrättsligt tveksamt. Han kan också göra allvar av sitt gamla hot om att genomföra en palestinsk folkomröstning kring frågan om ett erkännande av Israel inom 1967 års gränser.

Vilket alternativ Abbas än väljer tornar problemen upp sig. Om han avsätter Hamas-regeringen ökar risken för ett upptrappat våld mellan olika palestinska grupperingar. Om han utlyser nyval eller kallar till folkomröstning riskerar han att Hamas vinner ytterligare valframgångar.

Västmakternas försök att genom isolering tvinga Hamas till eftergifter har således varit kontraproduktiv. Det palestinska folket betalar ett högt pris. Carl Bildt har tidigare förespråkat en helt annan handlingslinje än isolering. Låt oss hoppas att han inte ändrat uppfattning bara för att han blivit utrikesminister.

2 kommentarer:

Martin sa...

Vad menar du att "en opolitisk, tekokratisk ministär" skulle vara? Skulle det vara en idélös, ickeideologisk tjänstemannaregering, eller vad?

Ulf Bjereld sa...

Det som diskuterats inom den palestinska myndigheten är en tillfällig tjänstemannargering, där ledamöterna således är byråkrater och inte politiker.