2006-10-02

Köksbordsdemokrati à la Reinfeldt

Under valrörelsen menade de borgerliga partierna att om de vann valet skulle vi få se en maktförskjutning från politikerna till familjernas köksbord. Särskilt i frågor kring familjepolitik och barnomsorg skulle politikerna inte lägga sig i, utan varje familj skulle genom rådslag vid köksbordet enas kring de beslut som man själva fann bäst.

I de allra flesta fall kommer sådana rådslag att utmynna i att männen fortsätter att ta ut mindre föräldraledighet och kvinnor kommer att fortsätta att jobba deltid i större utsträckning än män. I de flesta familjer kommer mannen och kvinnan till köksbordet med ojämlika maktresurser. Förhandlingsresultatet blir därefter. Köksbordsdemokrati blir skendemokrati och tenderar att permanenta orättvisor och olikheter.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Då är det kanske bättre att göra något åt orättvisorna (lika lön för lika arbete), istället för att frånta familjer sin autonomi.

Ulf Bjereld sa...

Well, det ena behöver ju inte utesluta det andra...

Laurila sa...

Kanske är det så att många väljare önskar att kvinnor ska få möjlighet att jobba deltid i större utsträckning än män. Kanske har en sådan önskan bidragit till valutslaget?

När jag lyssnar på mina föräldrar (jag är född 1981) är det uppenbart att det är min mor som sörjer över att hon arbetade heltid när jag var liten. Hon kan jämföra eftersom hon senare inte fick arbete under flera år då min syster var liten.

Inte är det skendemokrati bara för att olikheter kvarstår. Man kan bestämt tycka tvärt om: Det är förmyndarmentalitet och odemokratiskt om folk fråntas makt över sitt liv.

Jahanny sa...

@ Laurila
Och vad hindrar den som vill att ta ett deltidsjobb? Annat än att inte kan förutsätta stöd från andra skattebetalare? Ta makten över ens liv innebär ju också att ta ansvar för konsekvenserna.