2017-06-21

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

I en färsk rapport från Migrationsverket beskrivs hur säkerhetsläget i Afghanistan avsevärt försämrats. Under 2016 skadades eller dödades 11 000 civila i stridigheterna i landet och bara under den senaste månaden har hundratals människor mist livet. Alla provinser i Afghanistan påverkas av kriget och av Migrationsverkets rapport framgår att situationen i Afghanistan sannolikt kommer att försämras ytterligare. Sverige måste därför omedelbart stoppa utvisningarna till Afghanistan.
Svenska UD anser sedan länge Afghanistan så farligt att man avråder alla svenskar från att resa dit. Men trots att svenskarna själva avråds från att resa till Afghanistan utvisar Sverige unga ensamkommande människor dit. De som utvisas har själva ofta ingen koppling till landet, vilket enligt FN:s flyktingorgan UNHCR gör dem extremt sårbara för utnyttjande och tvångsrekrytering till militanta grupper. Ett stort antal ensamkommande flyktingar är shiamuslimska hazarer, vilket gör dem särskilt utsatta för terrorattacker från IS.
Den senaste tiden har skarp kritik har riktats mot asylprövningsprocessen för att prövningen av hbtq-personers asylskäl har haft inslag av godtycke och varit rättsosäker. Liknande kritik har riktats mot Migrationsverkets hantering av konvertitärenden. Kritiken är allvarlig och borde föranleda ett övervägande om att införa en försiktighetsprincip i frågor som är svårbedömda.
Gruppen ensamkommande med koppling till Afghanistan utgör en förhållandevis liten men mycket utsatt del av det totala antalet asylsökande. Ärendena är ofta komplicerade och mycket står på spel för den asylsökande. Även i de fall där den sökande inte bedöms ha rätt till asyl bör nu säkerhetsskäl och humanitära överväganden leda till att utvisningarna till Afghanistan upphör. Det rör sig enbart om några få tusen personer. Sverige har sannerligen råd att ge dessa utsatta människor en fristad.  
Ovanstående text är ett utdrag ur ett uttalande som jag idag gör i min egenskap av ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Hela uttalandet kan läsas här.

5 kommentarer:

Anonym sa...

2015 över 35000 sk ensamkommande till Sverige. Det var 20 gånger fler än vad som motsvarar Sveriges andel av EUs befolkning. Många av de "afghanska" ensamkommande hade aldrig satt sin fot i Afghanistan utan levt hela sitt liv i Iran, ett land som inte var i krig. Att Sverige fick en så hög andel beror sannolikt på att vi inte hade systematiska ålderskontroller och att mottagandet var extremt generöst eller dyrt i ekonomiska termer (Dygnskostnad 1900 kr och uppåt). Kostnaden för 2016 för denna grupp vill jag minnas var 26 miljarder.
Nu sällar sig Tro och solidaritet till påtryckargruppen #vistårinte ut för att i praktiken tvinga fram en amnesti.
Sverige har sannerligen råd att ge dessa utsatta människor en fristad, skriver Ulf. Ja, någon annan åsikt skulle förvåna mig.
Migrationsverket ska tillämpa svensk lag. Generaldirektör Mikael Ribbenvik skriver i en replik i AB till en annan som deltar i den samordnade aktionen, Petter Larsson: "Skulle situationen i Afghanistan förvärras så att konfliktnivån når upp till den som råder i Syrien eller Jemen skulle Migrationsverket fatta samma beslut som finns avseende situationen i dessa länder. Detsamma gäller om domstolarna skulle ändra sina bedömningar. Alla andra politiska initiativ som frångår domstolarnas riktlinjer genom att exempelvis upphöra att tillämpa det inre flyktalternativet eller att ge generell amnesti ligger utanför Migrationsverkets kontroll. Det överlåter vi med varm hand åt riksdagsmajoriteten att stifta lag om."
http://www.aftonbladet.se/kultur/a/OV8Lb/migrationsverket-om-afghanistan-blev-som-syrien-kunde-vi-stoppa-utvis
Än så länge håller socialdemokraterna i regeringen emot, förmodligen väl medvetna om vilka signaler det som i praktiken skulle vara en amnesti skulle innebära för framtiden, inte minst därför att allt tyder på att något gemensamt ansvarstagande från EU inte kommer att bli verklighet.
Klas Bengtsson
PS Jag undrar hur länge det dröjer innan Ulf skriver upprop om att ge amnesti till de 10-tusentals som fått avslag och uppehåller sig illegalt i Sverige.DS

Unknown sa...

Mycket viktigt ställningstagande. För flyktingarna, för Sverige och för Socialdemokraterna.

Anonym sa...

Men de ar ju inte flyktingar De ar ekonomiska migranter Fram till 2001 fick
fick hazarer put I Iran Varfor till Sverige ? AN

Anders Göransson sa...

Tack Ulf Bjereld för ditt ställningstagande om utvisningar till Afghanistan! Viktiga skäl till att stoppa utvisningarna är också att de beslut som fattats får bedömas som rättsosäkra vad gäller både asylskäl och åldersbedömning. Internflyktsalternativen känns mycket orealistiska. Dessutom: Vi har låtit dessa flyktingar tro att de ska får en rättvis och human behandling, och sedan sviker vi den utfästelsen. Så kan inte en påstått human stormakt bete sig. En korrekt behandling av alla dem som vi redan tagit emot och som finns i vår land är naturligtvis inte identiskt med att vi skall gå ifrån en reglerad och ordningsfull migrationspolitik.

Unknown sa...

Iran är inte i krig,nej,men att vara afghan i Iran är inte att vara samhällsmedborgare på något sätt.Afghanerna behandlas mycket illa och tillerkänns vare sig skolor, sjukvård eller annat på samma villkor som iranier. Skolor och sjukvård är gratis för iranierna;afghanerna måste betala, men saknar oftast medel för att göra det. Dessutom sysslar iranska staten med att på olika sätt tvinga unga afghaner till kriget i Syrien. Nittio procent av dem dör sedan i Syrien.Det finns också gott om ensamkommande, som inte varit eller varit mycket kort tid i Iran, som flytt våldet och döden i Afghanistan. Många av dem som varit här i två år har lärt sig svenska och studerar. Om de fick chansen skulle de bli en god resurs.Det är mycket svårt att förstå, varför en del människor med en sådan envis hårdhet vägrar att se det. Vad handlar egentligen den här attityden mot de unga afghanerna om? Regeringens ställningstagande ser jag som fegt röstfiske bland främlingsfientliga. Jag hade ju väntat mig bättre av en socialdemokratiskt styrd regering.