2015-07-09

Uppförsbacke för Moderaterna och Anna Kinberg Batra

Dagens opinionsmätning från Demoskop visar på två relevanta förändringar. Moderaterna minskade med tre procentenheter, från 26.1 procent till 23.1 procent. Sverigedemokraterna ökade med tre procentenheter, från 15.7 procent till 18.7 procent, och partiet fick därmed sitt bästa resultat någonsin i Demoskop.

En mätning är ingen mätning. Men Sverigedemokraternas uppåtgående trend sedan valet 2014 har bekräftats i flera olika mätningar. Och Moderaterna visar inga tecken på att närma sig valresultatet på 30 procent från 2010, ett valresultat från den tid då Fredrik Reinfeldt luftade ambitioner om att Moderaterna skulle bli Sveriges statsbärande -eller åtminstone samhällsbärande - parti.

Sverigedemokraternas framgångar beror inte på att svenska folket blivit mer främlingsfientligt eller rasistiskt. Tvärtom visar samstämmiga undersökningar att den svenska opinionen över tid blivit allt mindre negativ till flyktingmottagning och allt mer positiv till invandrare. Men invandringspolitiken har de senaste åren börjat uppfattas som en allt viktigare fråga av medborgarna. De medborgare som delar Sverigedemokraternas åsikter om invandringspolitiken har därigenom blivit mer benägna att rösta på partiet. I invandringspolitiken utgör Sverigedemokraterna i partisystemet fortfarande en egen pol i förhållande till de övriga partierna.

Moderaterna är det parti som tappat flest väljare till Sverigedemokraterna. Anna Kinberg Batra har en svår uppgift att samla ihop partiet och peka ut dess framtida riktning. Hittills har Anna Kinberg Batra haft svårt att komma till sin rätt i olika intervjusituationer. Ofta har hon kritiserats för att ge undanglidande svar. Kulmen nåddes i en partiledarintervju i P1 Morgon fredag 3 juli, under Almedalsveckan i år. Efter några fåfänga försök att få Anna Kinberg Batra att ge konkreta svar på frågor om Decemberöverenskommelsen utbrast den lätt frustrerade intervjuaren Johar Bendjelloul mitt i pågående direktsändning: Ja, det var ju inte riktigt det jag frågade. Jag kan ibland känna att jag har lite svårt att få svar när jag intervjuar dig. Att du ibland svarar på frågor jag inte ställt och så, varpå en uppenbart besvärad Anna Kinberg Batra ursäktande svarade Det är inte meningen.

Även Annie Lööf fick en tung start som partiledare, men lyckades komma tillbaka och har nu en stark ställning i debatten. I de moderata kulisserna vankar Ulf Kristersson. Han var en tänkbar kandidat till partiledarposten, men riskerade kanske att uppfattas som för mycket höger och att förknippas med en trött och besegrad alliansregering. Efter valet 2014 har Ulf Kristersson tagit steget fram och gör väldigt bra ifrån sig i de debatter och intervjuer där han medverkar. Under Annie Lööfs svåra inledningstid som partiledare fanns det i praktiken ingen tänkbar alternativ partiledarkandidat för Centerpartiet. Anna Kinberg Batra har däremot inte förmånen att sakna tänkbara ersättare. Ulf Kristersson har dessutom en ytterligare god sida. Han svarar på journalisternas frågor, inte på de frågor han önskat att journalisterna hade ställt.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller med dig, AKB är ofta en hal tvål i intervjuer. Delvis kan det bero på att moderaterna är splittrade i vissa frågor, t ex migrationspolitiken. Men moderaternas 23% är ju inte sämre än socialdemokraternas 25% relativt sett, snarare sämre. Båda har det gemensamt att migrationspolitiken är deras akilleshäl. Du skriver:" Sverigedemokraternas framgångar beror inte på att svenska folket blivit mer främlingsfientligt eller rasistiskt." Själv anser jag mig varken vara främlingsfientlig eller rasistisk. Men din formulering är sann och försåtlig. För det var vad Demker svarade i en intervju i DN men hon undvek att svara på den egentliga frågan, nämligen att undersökningen visade att en klar pluralitet var negativa till den höga migrationen. Senare undersökningar visar att en klar majoritet vill minska migrationen. Orsaken är naturligtvis att vi har Europas mest extrema politik och att konsekvenserna blir alltmer uppenbara för medborgarna. Jag har röstat s sedan 1966 men om s inte lägger om politiken (föga sannolikt med tanke på "samarbetspartiet" mp) kommer jag inte att rösta s i nästa val. Inte heller SD. Men den migrationspropaganda som inte minst den postmoderna vänstern och även Tro och solidaritet ägnar sig åt genomskådas av allt fler. Senaste exemplet är Arenas famösa skröna om 900 miljarder i vinst. Socialdemokraterna har minst lika stor anledning som moderaterna till självransakning. Fråga t ex varför allt fler arbetarväljare från LO sympatiserar med SD. Jag vet att jag talar för många socialdemokrater när jag påstår att vi är hjärtligt trötta på dessa stäniga förvanskningar av verkligheten. Jag skulle tro att det beror på att vi lever i och ser de praktiska konsekvenserna av politiken till skillnad från de opinionsbildare som oftast lever i minst övre medelklassområden och som aldrig behöver ta några personliga konsekvenser av sitt tyckande. Vår högsta prioritet är att värna den sämre lottade svenska medborgarna, dvs välfärdsstaten. Men det kommer aldrig den postmoderna vänstern att inse, för i deras värld gäller kartan framför terrängen.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Kan till viss del bero på att många tror och tycker om SD, men ingen kan egentligen bevisa något, beroende på att SD aldrig varit i någon avgörande eller dominerande maktposition. När det gäller de "gamla" partierna så kan man ju faktiskt hänvisa till konkret politik, och inte bara vad man tror de skulle göra. Vi vet ju vad de gjort.

Det riktigt hemska är att dessa opionssiffror för SD inte är överraskande, de var mer än väntade. Jag gissade långt före valet att SD nog skulle hamna kring 15% ( de fick 12,9). Jag gjorde mitt lilla bidrag för att inte öka deras siffror ytterligare i valet. Det största bidraget gav emellertid de etablerade "gamla" partierna. Säkert höjer SD en bägare och tackar.
Kjell ErikssonAnonym sa...

Ulf skriver:
"Tvärtom visar samstämmiga undersökningar att den svenska opinionen över tid blivit allt mindre negativ till flyktingmottagning och allt mer positiv till invandrare."

Men det stämmer helt enkelt inte enligt senare undersökningar av bl a Demoskop och som redovisats i en rad medier:

"En ny Demoskop-undersökning, beställd av Den Nya Välfärden, visar att allmänhetens uppfattning om invandringen har förändrats i en mer negativ riktning. Hela 58 procent av befolkningen anser numera att invandringen till Sverige är för stor. Endast 8 procent anser att den är för liten ... Siffran kan jämföras med 2012, då samma grupp endast utgjorde 45 procent av befolkningen ... Under mätperioden har högutbildade med en negativ inställning till invandringen ökat från 39 till 49 procent. Det är också denna grupp som står för den största ökningen av negativ opinion. Vid sidan av högutbildade har den största ökningen av negativ opinion skett hos Vänsterpartiets och Kristdemokraternas väljare."

http://www.dnv.se/nyheter/demoskop-undersokning-svenskarna-anser-att-invandringen-ar-for-stor/

Anonym sa...

Lite märkligt av en förmodat statistiskt tränad statsvetare att dra långtgående slutsatser utifrån en mätning?

SDs uppgång är ju utan tvekan sann med tanke på att de nästintill slagit rekord i varenda mätning de senaste månaderna. Men Ms nedgång har ju inte alls bekräftats av flera mätningar och kan precis lika gärna handla om brus.

De enda tydligt bekräftade rörelserna i opinionsundersökningarna sedan valet är en uppgång för SD på 3-5% och en nedgång för S på ungefär samma siffra. (Vilket naturligtvis inte alls behöver betyda att S förlorar väljare till SD - men hittills har det varit nettoeffekten)

Istället för att kommentera de två tydligt bekräftade rörelserna så väljer S-märkte statsvetare Bjereld att kommentera EN mätning som visar tydlig M-tillbakagång.

Du har verkligen blivit tydligt mycket mer av en partsinlaga i politiken sedan vi bytte regering. Lite trist på en tidigare mycket intressant blogg

Anonym sa...

Att påstå att M är det parti som tappat flest väljare till SD känns inte riktigt rimligt? Iallafall inte netto.

23% är ju fortfarande ett hyggligt M-resultat om man ser det historiskt (och inte jämför med ett specfikt toppår). Det parti som uppvisar historiskt dåliga siffror är ju S?

Om det nu inte är till SD som S har tappat så infinner ju sig frågan vart S forna väljare har tagit vägen?

Det känns snarare som att S tappat mängder med väljare till SD men dessa väljare röstade på M i ett eller två val kring 2006-2010 innan man gick vidare till SD.

Anonym sa...


Hur ställer sig svenska folket till den massiva
anhöriginvandringen? Den frågan ställs aldrig. Inte
heller den om anhöriga direkt ska kunna ställas på
försörjningsstöd. Vad är flykting? Konventionsflykting?
Hur tänker svensken när frågan ställs? Det är inte undersökt.