2012-11-14

Nej, det svenska Nato-motståndet är inte irrationellt. Replik till Bo Hugemark

I dag skriver jag replik till översten Bo Hugemark, på SVT Debatt, i frågan om svenskt Nato-medlemskap. Ett utdrag ur texten kan läsas nedan. Hela texten kan läsas här.

*

I sin artikel på SVT Debatt påstår pensionerade översten Bo Hugemark att motståndet mot svenskt Nato-medlemskap är ”irrationellt” och grundar sig på okunskap om de egentliga förhållandena. Om bara folket fick ta del av ”korrekt” information, menar Hugemark, så skulle de skåda ljuset, ändra inställning och inta samma åsikt i sakfrågan som artikelförfattaren själv.

Hugemarks uppfattning om hur människors åsikt i Nato-frågan formas är en osmaklig blandning av folkförakt och politiskt önsketänkande. Frågan om svenskt Nato-medlemskap är inte främst en fråga om information och kunskap. Likt opinionen i alla andra politiska sakfrågor grundas individers åsikter i Nato-frågan också i värden och värderingar. Skulle till exempel ett svenskt medlemskap stärka Nato som organisation? Många svenskar anser att Nato inte bidrar till fred och säkerhet i världen och villd ärför heller inte att Sverige genom ett medlemskap bidrar till att stärka organisationen.


Hugemarks argument att EU:s så kallade Solidaritetsförklaring binder Sveriges handlingsfrihet lika mycket som ett Nato-medlemskap skulle göra håller inte. Solidaritetsförklaringen är vag och mångtydig, och har alls inte samma dignitet som Nato-fördragets artikel 5 – varken formellt eller i praktiken.

Ett ytterligare skäl till att opinionen är negativt inställd till svenskt Nato-medlemskap är att Sverige som medlem skulle bli en del av Nato:s kärnvapendoktrin. Hugemark påstår att det inte spelar någon roll, bland annat eftersom några kärnvapeninsatser från Nato:s sida just nu inte är aktuella i Sveriges närområde. Nej, kanske det. Men poängen är ju att svenska folket inte vill bli delaktiga i en kärnvapenhantering och en kärnvapendoktrin, oavsett om vapnen är aktuella att användas just nu eller inte.

Politik handlar som sagt inte enbart om information – utan också om värden och värderingar.

1 kommentar:

Anonym sa...

Trams. Sveriges samövningar med NATO och vårt engagemang i Afghanistan samt vårt nedrustade territorialförsvar gör en svensk anslutning till NATO både nödvändig och oundviklig.
Sedan må extremvänsren yla mot månen.