2010-01-09

Dansar Gudrun Schyman in Feministiskt initiativ i riksdagen?

Gudrun Schyman får överlag goda betyg för sina insatser i premiärprogrammet av Let's dance. Ännu har ingen journalist ringt mig och frågat om Gudruns framgångar på dansgolvet ökar Feministiskt initiativs möjligheter att ta sig in i riksdagen. Men ju längre Gudrun håller sig kvar i tävlingen, desto mer relevant blir frågan.
Jag känner inte till någon forskning om huruvida framträdande politikers deltagande i den här typen av underhållningsprogram är positivt för de partier de företräder. Min egen uppfattning är att Gudrun Schymans medverkan och eventuella framgång i Let's dance riktar ljuset mot jämställdhetsfrågorna och bidrar till att åtminstone tillfälligt stärka dessa frågors plats på den politiska agendan. Gudrun har redan gjort framgångsrika framstötar i ämnet genom att få igenom förändringar i danspositionerna, så kvinnans positionering inte framstår som underdånig i förhållande till mannen.
Men Gudrun Schyman är både som person och som fenomen större än sitt parti (en formulering som Vänstra Stranden bjöd mig på tidigare i dag). Mediefokuseringen kommer i första hand att hamna på henne själv och i andra hand på jämställdhetsfrågorna. Feministiskt initiativ har ingen självklar plats denna logik. Gudrun Schyman står inför utmaningen att utveckla mekanismer som länkar samman medieljuset på henne själv och jämställdhetsfrågorna med det parti hon företräder.
Det är ingen enkel uppgift, och i skrivande stund tror jag att Feministiskt initiativ får mycket svårt att vinna en riksdagsplats i höstens val. Men Gudrun Schyman är en utomordentligt skicklig politiker, så osvuret är bäst.
Vi går mot en mycket spännande valrörelse hösten 2010.

4 kommentarer:

Lars M Hermansson sa...

Det är inte omöjligt att Fi tar väljare från det krisdrabbade Vänsterpartiet vars profil nu suddas ut inom ramen för den röd-gröna alliansen.
Fi:s framgång skulle i så fall drabba (V) mycket hårt.

@hasingio sa...

Gudrun har den karraktär som krävs för att inte riskeras smälta in i den övriga let's dance cirkusen. Hon har karraktär och vet vad hon tycker.

Jinge sa...

"Jag känner inte till någon forskning om huruvida framträdande politikers deltagande i den här typen av underhållningsprogram är positivt för de partier de företräder."

Eftersom hon fokuseras i ett sådant program så bidrar det givetvis till att fler får upp ögonen för henne.

Om sedan opinionsundersökningar är tillräckligt känsliga instrument vet jag inte, Möjligen skulle man kunna se en effekt om man jämförde folks inställning till alla partiledare, men jag tror inte att hon är med i sådana förtroendemätningar.

"en formulering som Vänstra Stranden bjöd mig på"

Jag har läst den förut i något annat sammanhang så helt ny är den inte. Men den är precis.

Jag var annars inne på samma tankegång om Gudrun tidigare http://jinge.se/mediekritik/feminister-har-battre-sex.htm men det som triggade mig att ta upp Lets dance var att hon hade sagt att feminister har bättre sex...

Klok kvinna det där! :-)

BR sa...

"Men Gudrun Schyman är både som person och som fenomen större än sitt parti"
Enligt mitt minne är formuleringen en kopia av Pierre Schoris omdöme om Fidel Castro.
"Han är en av de största i samtidshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castro ser allt i ett mycket långt perspektiv. encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag."

Från:http://sv.wikiquote.org/wiki/Pierre_Schori

BR