2009-04-14

Folkrättslig undersökning av kriget i Gaza

Tre månader efter kriget i Gaza är svenska medier mycket sparsamma i sin bevakning av den israelisk-palestinska konflikten. Den israeliska regeringen har just börjat sitta in sig, de inom-palestinska försoningssamtalen gör inte mycket väsen av sig och USA:s nya Mellanösternpolitik under president Obama har ännu inte synliggjorts. Obama tycks prioritera en omdefiniering av det iranska hotet, för att den vägen få in Iran som en spelare i fredsprocessen.

Nu cirkulerar en appell för en folkrättslig undersökning av kriget i Gaza. Desmond Tutu och Mary Robinson är två av flera prominenta individer som undertecknat ett öppet brev till FN:s generalsekreterare, där undertecknarna kräver en att en sådan folkrättslig granskning nu verkligen kommer till stånd i FN-regi. I Sverige pågår arbetet för att stödja undertecknarnas krav. De frågor som den svenska arbetsgruppen preliminärt fört fram är två:

1. Brott mot freden och angreppskrig. Kan det av Israel genomförda anfallet på Gaza betraktas som en folkrättsligt legitim åtgärd i självförsvar mot raketbeskjutning från Gaza, eller är angreppet i folkrättens mening en aggression som överskridit olika krav som formulerats i folkrätten (t ex det om proportionalitet)?

2. Krigsförbrytelser. Begick någon stat, några organisationer eller enskilda under de tre veckor som kriget pågick sådana våldshandlingar som kan betraktas som brott mot internationella konventioner, till exempel regler om skydd av civilbefolkningen och förbud mot användning av vissa vapen?

Frågeställningarna är utmärkta - brett och öppet formulerade. Men är den svenska regeringen beredd att ställa sig bakom kraven på en folkrättsligt förutsättningslös undersökning givet dessa frågor? Eller skulle en sådan förutsättningslös utredning uppfattas som alltför provocerande gentemot Israel? Mitt tips är dessvärre det senare alternativet. Jag tvivlar på att Carl Bildt inför det stundande svenska EU-ordförandeskapet törs ta steget mot en förutsättningslös undersökning. Men ingen blir gladare än jag om det visar sig att jag har fel.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Jag med.

Dessa mina minsta bröder sa...

citat: Eller skulle en sådan förutsättningslös utredning uppfattas som alltför provocerande gentemot Israel? slut citat. Jag tycker om man inte gör en folkrättslig undersökning av krigsbrott i Gaza är det ett nederlag för allt vad internationell rätt heter, det är dags att "sätta ner foten" nu. Hade man gjort det för 60 år sen hade dagens situation aldrig uppkommit ?

Anonym sa...

Ulf: Det tycks som om den svenska arbetsgruppen - förvånande? - redan har gått ifrån det appellen sätter som viktigt:

"a mandate to carry out a prompt, thorough, independent and impartial investigation of all allegations of serious violations of international humanitarian law committed by all parties to the conflict; it should not be limited only to attacks on UN facilities;"

Om undersökningen ska vara "independent and impartial", borde inte den svenska arbetsgruppen hålla sig från tidiga antaganden mot endast en sida som i punkt #1?

Den svenska gruppen verkar inte förutsättningslös.

A-K Roth

Anonym sa...

Egon, angående just kriget mot Hamas i Gaza: det var dags att sätta ner foten mot Hamas' självmordsbombande och raketskjutande för många år sedan.

A-K Roth

Dessa mina minsta bröder sa...

Till AK-Roth, självfallet,
Att ställa Israel till ansvar för krigsbrott gör vi inte för att vi vill Israel illa, utan för att vi vill Israels långsiktiga överlevnad.

Anonym sa...

"Att ställa Israel till ansvar för krigsbrott gör vi inte för att vi vill Israel illa, utan för att vi vill Israels långsiktiga överlevnad."
Vilka krigsbrott? Låter som om det kom från den skriande vänstern.
EL

G. Tikotzinsky sa...

Visst skulle en opartisk undersökning vara välkommen, liksom sådana undersökningar bör äga rum kring ALLA konflikter. Om Gaza-konflikten blir den första i raden är det helt OK, om Gaza-konflikten blir den ENDA så luktar det helt plötsligt illa.

Några synpunkter:

1. En förutsättningslös undersökning kan inte företas med FN-organ som sponsor, eftersom FN saknar trovärdighet i Israel. En alternativ sponsor måste utnämnas, tex. militära experter och militärjurister från ett icke-involverat land såsom Kanada, Japan eller Brasilien.

2. För att vara effektiv, måste undersökningskommissionen få tillgång till både israeliska militära dokument och Hamas strategi och ordergivning (ofta muntlig). Frågan är om sådan tillgång till information är realistisk. Vad säger Bjereld?

Den svenska arbetsgruppen har formulerat frågor som är ett mönsterexempel på naivitet, eller mer sannolikt politisk illvilja.

1. Rätten till självförsvar är reglerad i FNs stadgar. Frågan om proportionalitet behandlas i Genevekonventionerna och rör skyddet av civila i militära konflikter. Det två begreppen har inget med varandra att göra, och bör därför inte behandlas i samma fråga.

2. Varför vill arbetsgruppen bara granska om Israel brutit mot freden. Är det inte relevant att granska om Hamas raketangrepp mot Israel utgör ett brott mot freden?

3. Helt säkert begick "enskilda" brott mot internationella konventioner! Jag kan inte tänka mig något som helst krig där enskilda soldater INTE brutit mot krigets lagar. Kan du, Bjereld? Om enskilda gjort sig skyldiga till krigsbrott är irrelevant, vad som är intressant är om den militära strategin eller enheter på minst bataljons-nivå SYSTEMATISKT brutit mot krigets lagar. Lika intressant är vilka kontroller som fanns och sedan utvecklas för att så långt som möjligt begränsa enskildas krigsbrott.

4. "Förbjudna vapen" är ett klurigt begrepp som arbetsgruppen missbrukar i sin frågeformulering. Jag förmodar att arbetsgruppen hänvisar till CCW-traktatet från 1980, som bland annat förbjuder vissa typer av splitterammunition, laservapen som kan orsaka blindhet etc. Israel har skrivit på traktatet, men inte III:e (WP) och V:e protokollen (UXO). Palestinska Myndigheten har inte skrivit på alls, liksom Iran och Libanon.

Hela texten finns här. http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/500?OpenDocument. Protokollen finns separat på samma sajt.

Men låt oss nu gå på djupet med "förbjudna vapen." Enligt vissa tolkningar av Hague-protokollen och det 100-åriga förbudet mot dumdum-kulor, så är också NATOs standard 5.56 x 45 mm gevärsammunition olaglig. Tänker sig den svenska arbetsgruppen en granskning av gevärsammunition i Gaza? Eller skall det hela begränsas (politiskt) till Israels bruk av fosfor, som är begränsat (inte förbjudet, läs traktatets text) i ett traktat som Israel inte skrivit på?

Såsom Bjereld beskriver frågeformuleringen så verkar det ganska klart att det hela rör sig om ett politiskt jippo. Grundtanken är, som sagt, rätt. Frågeformuleringen är dock så genomskinligt politisk att endast enögda fundamentalister, eller godtrogna dito, kan ha tillit till ett eventuellt framtida resultat.

Simon sa...

Fråga 1 är ju direkt partisk. Det döljs att varenda sak Hamas gjorde är olagligt och ett brott mot folkrätten.

Uppenbara förbrytelser måste utredas, fördömas och straffas först. Det är principen i folkrätten. Därefter kan man utreda gränsfall och enskilda övertramp från Israels sida, för att se huruvida det föreligger uppsåt och huruvida det finns anledning att, mot bakgrund av omständigheterna, inleda en juridisk process i Israel.

Anonym sa...

Egon, Dessa Mina Minsta Bröder, du undviker frågan om Hamas eventuella krigsbrott. Medvetet? :

"Att ställa Israel till ansvar för krigsbrott gör vi inte för att vi vill Israel illa, utan för att vi vill Israels långsiktiga överlevnad."

Kanske du menade "eventuella krigsbrott" av staten Israel? Var det inte tal om förutsättningslös undersökning, unbiased?

Om att inte vilja staten illa: har du satt ner foten mot dem som vill Israel och israeler mycket illa? Var dem du kallar "vi" tysta eller demonstrerade "ni" under de åtta-nio år attackerna pågick och åren innan när självmordsbombarna lättare kom åt?

Vilka eventuella krigsbrott håller du Hamas ansvarigt för?

A-K Roth