2009-04-05

Måste Wanja avgå?

En uppdatering finns i slutet av bloggposten!

Diskussionen om huruvida Wanja Lundby-Wedin måste avgå som LO-ordförande pågår för fullt. Frågan om hennes avgång bör diskuteras från två utgångspunkter:

1. Har Wanja Lundby-Wedin ett så stort personligt och politiskt ansvar för AMF-skandalen att hon är olämplig att fortsättningsvis inneha uppdraget som LO:s ordförande?

2. Oavsett Wanja Lundby-Wedins personliga och politiska ansvar för AMF-skandalen - har hennes politiska och personliga förtroende urholkats så mycket att hon inte med tillräcklig kraft kan föra fram arbetarrörelsens intressen och värderingar inför 2010 års valrörelse?

På den första punkten har jag ingen klar uppfattning. Helt klart har Wanja Lundby-Wedin som styrelseledamot ett personligt och politiskt ansvar för det inträffade. Men jag har inte tillräcklig kompetens att bedöma om hennes sätt att utöva sitt ansvar är förenligt med ett fortsatt ordförandeskap för LO.

På den andra punkten har jag tagit ställning. Min bedömning är att Wanja Lundby-Wedins möjligheter att återvinna ett tillräckligt politiskt och personligt förtroende är små. AMF-affären har inneburit att Wanja Lundby-Wedin blivit politiskt vingklippt. Därför skulle det missgynna både LO och Socialdemokraterna om hon kvarstår som LO-ordförande och därför bör hon också avgå. Det säger jag bl a till TT och till Expressen.

Situationen är i högsta grad olustig. Wanja Lundby-Wedin är en mycket kompetent person och med få politiska fiender. Inom LO finns ingen självklar efterträdare. Det är också möjligt att hennes agerande skadat Socialdemokraterna mer än det har skadat den organisation hon är vald att företräda, d v s LO. Men nu har situationen utvecklat sig som den har gjort, och Wanja Lundy-Wedin har själv bidragit till detta genom att flacka mellan olika argument i sitt försvar. Hon är inplanerad som huvudtalare för Socialdemokraterna och LO i Stockholm på 1 Maj. Jag har svårt att se att så verkligen blir fallet.

Jonas Morian skriver också klokt om detta.

Uppdatering 6/4: Wanja Lundby-Wedin bestämde sig för att sitta kvar och hon gjorde en mycket stark presskonferens. Men hon och LO-ledningen spelar ett högt spel och det finns en risk att de underskattat det politiska motståndet. Hur kommer gräsrötterna inom LO och inom Socialdemokratin att reagera? Kommer de LO-förbund som i dag övertalades att inte kräva Wanjas avgång att hålla fast vid den överenskommelsen? Och hur reagerar den socialdemokratiska partiledningen om affären lever vidare och om opinionssiffrorna fortsätter att sjunka? Jag kommenterar händelseutvecklingen i SVT Aktuellt i kväll måndag.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Wanja har blivit utpekad for att ha fororsakat raset for Socialdemokraterna men Mona Sahlin hade egenhandigt kvaddat partiet langt fore AMF affaren sa i det fallet ar Wanja relativt oskyldig.
Daremot har turerna i forsvaret och urskuldandet for hennes handlande efter AMf varit sadant att hon omojligt kan stanna som LO bas da fortroendet for henne ar noll.

Anonym sa...

Måste Wanja avgå för att hon inte kan driva 2010 års valrörelse? Är inte det Mona Sahlins uppgift, medan LO:s uppgift är att sköta avtalrörelsen?

Per Andersson Göteborg sa...

Till skillnad från dig anser jag att det är självklart att Wanja ska sitta kvar som LO´s ordförande och också att det är hon som talar på Bantorget på första maj. Hon var den första i AMF´s styrelse som ville ta reda på hur svindleriet gått till. Hon ville tömma fickorna och tvätta byken! Tunhammar, AMF´s ordförande, som kan anses vara den som ansvarade för att beslut togs på otydliga underlag, har klarat sig helskinnad genom att gömma sig bakom Wanjas kjolar. Så typisk!!!

Kerstin sa...

Och sitter det inte fler prickar från LO i AMF:s styrelse? Hade de, till skillnad från Tunhammar och de andra näringslivkufarna i styrelsen, fattat vad avtalet sade och röstat emot eller?

Anonym sa...

Ett scenario som skapat för att leda till korruption: att samma folk som leder LO på något enda sätt tangerar skötandet av arbetares pensionsfonder. Läxa för många institutioner?

A-K Roth

Anonym sa...

En annan fråga väl värd att diskutera är huruvida Mona Sahlins vankelmod i denna AMF-skandal faktiskt är det som kanske skadat/skadar socialdemokratin allra mest? Eller är det inte ganska märkligt att Mona först och väldigt tidigt går ut i offentligheten med att hon har ett bibehållet och fullt förtroende för Wanja, för att sedan några dagar senare offentligt kräva hennes avgång? Bara undrar...

Ulf Bjereld sa...

Ny tid: SOM-undersökningarna, som årligen genomförs vid Göteborgs universitet. De här åberopade siffrorna återfinns i boken "Svensk höst" (red Sören Holmberg & Lennart Weibull) som utkommer inom kort.

Anonym sa...

Ingen diskuterar pudelns kärna: Varför sitter WLW överhuvudtaget i AMF styrelserna när LO måste ha tillgång till många, mer kompetenta, personer i sin organisation? Jag tror att förklaringen är att dessa uppdrag setts som en informell löneförstärkning för LO:s ordförande och därför aldrig ifrågasatts eller tagits på allvar. I så fall har man fullföljt en urgammal tradition inom arbetarrörelsen. Företeelsen beskrivs ganska utförligt i Anders Isakssons biografier om PA Hansson. Även Erlanders dagböcker belyser problemet.

Anonym sa...

OT men namnet Weibull ringer klocka. Tänker på Tomas, f.d. klasskamrat, boy var han duktig i matematik redan då och alltid glad, om det är samma TW! Det verkar inte vara ont om Weibullar på Göteborgs Universitet?

A-K Roth

Anna Kettner sa...

Tre tankar
Jag kan bli så förtvivlad över det som är din andra poäng. Alltså att ett sånt här skeende verka fungera efter ett lika strikt schema som en grekisk tragedi. När det väl satt igång kan det bara sluta på ett sätt. Och jag tror att en hel del dylika processer inte bara råka sätta igång. Utan att de faktiskt får en hel del - mycket avsiktlig hjälp på traven. Så kan en person med mycket få fiender - men duktig - helt enkelt plockas av banan, oskadliggöras. Som när man går in för att skada en avgörande spelare i motståndralaget - iblad kan det tom vara värt att någon får matchstraff... Därför känner jag mig direkt upprymd över att det denna gång plötsligt inte riktigt följer mallen. Noterar oxå stor förvirring i högerleden

Om jag förstått rätt hävdar revisionen att det verkligen är så att styrelsen (och revisorerna) verkligen blivit förda bakom ljuste. Och dessutom att det faktiskt var just Wanjas frågor som tillslut ledde till att detta blottades

Vad är det med arbetarrörelsen i såna här lägen när vi plötsligt sågar en mycket duktig person jäms med fotknölarna. Några av våra tongivande tyckare med radikal framtoning låter moralistiskare än en nidbild av en fanatisk frikyrkopastor (och jag borde ju veta). Hur bidrar helt idiotiskt ställda krav på absolut kompetens - på gränsen till klärvoajans - till att högern förlorar regeringsmakten. Och var har föreställningen kommit från att vissa inte får göra fel. Att man kan göra bara rätt - annars är man inte värd ledarskapet. Alla människor behöver 10% idiottid. "Den som är utan skuld kan kasta första stenen.

Men obs - när du skrev hade jag kanske skrivit likadant. För det är ju så processens logik fungerar.

Värt att notera är oxå att Aftonbladets artikel om Wanjas besök hos Byggnads i Solna inte alls speglar hur det var - enligt vad jag förstått - kolla tex "utsikt från ett tak"

Ulf Bjereld sa...

Hej Anna,

Jag delar ju din känsla och din sorg över den mediala och politiska logik som tar sig dessa uttryck. Personligen blir jag också imponerad över Wanjas fighting spirit i processen.

Sedan är läget som det är. Jag tror att Wanja får mycket svårt att komma tillbaka med den kraft som hon haft och som behövs i stundande valrörelser. Men jag blir väldigt glad om jag har fel!