2008-08-07

Vad säger Fredrik Reinfeldt på lördag?


OBS - se även uppdatering längst ned i posten!

På lördag sommartalar Fredrik Reinfeldt i Vaxholm. Det blir hans första större politiska tal sedan Almedalsveckan i början av juli. Inför Almedalstalet trodde jag att Fredrik Reinfeldt skulle tvingas sluta ducka och i stället försiktigt positionera sig i FRA-frågan. Jag fick fel. Fredrik Reinfeldt överraskade mig och de flesta politiska journalisterna med att inte nämna FRA-frågan med en enda stavelse i sitt tal i Almedalen.

Men tigandets strategi är nu förbi. Medieuppbådet inför Vaxholms-talet vädrar blod, och kommer inte att låta Fredrik Reinfeldt komma undan med att ducka sig igenom frågan en gång till. Artikeln på DN Debatt i måndags från 14 tunga kommunala moderatpolitiker, följt av ett internmejl från den moderata partiledningen som öppet polemiserade mot artikelförfattarna, visar med all önskvärd tydlighet att FRA-frågan inte gått att tiga ihjäl. (Jag kommenterar i Dagens Nyheter den moderata partiledningens internmejl mot kritikerna.)

Hur kommer då Fredrik Reinfeldt att formulera sig på lördag? Jag har tidigare föreslagit att han borde vända defensiven till en offensiv genom att riva upp lagen och söka samförstånd över partigränserna i frågan. Därigenom binder han upp socialdemokratin (som hittills förnöjt kunnat sitta på åskådarplats och följa den borgerliga kannibalismen i frågan) och tvingar oppostionen mot lagen att på allvar formulera konkreta förslag om hur en lag om signalspaning borde se ut som utan att undergräva landets säkerhet bättre skyddar medborgarintegriteten. Men sannolikt har händelseutvecklingen nu gått för långt för att Reinfeldt skall våga använda den strategin.

En annan möjlighet - och i dagläget mer sannolik - är att Fredrik Reinfeldt biter sig fast vid den antagna FRA-lagen och anklagar kritikerna för att inte ha förstått vad lagen egentligen handlar om. Bakom en sådan strategi ligger antagandet att motståndet mot FRA-lagen är för splittrat för att kunna samla en majoritet bakom sig i riksdagen när frågan återkommer dit under hösten.

En tredje möjlighet - och jag skulle tro att Reinfeldt landar just där - är att hålla fast vid grundtänkandet kring FRA-lagen, men med en smula ödmjukhet öppna för ytterligare smärre integritetsstärkande förändringar i samband med riksdagsbehandlingen i höst.

Det pågår ju just nu en strid om huruvida FRA:s signalspaning skall benämnas som massavlyssning eller ej. I det ovan nämnda internmejlet sägs att massavlyssning är ett felaktigt uttryckssätt eftersom: FRA får ej kopior på all elektronisk trafik. FRA får bearbeta delar av flödet av kommunikationen. Men det är i min mening en sanning med stor modifikation. All trafik ska enligt propositionen av operatörerna skickas till så kallade samverkanspunkter, där den överlämnas till FRA. All trafik filtreras för att se vilka meddelanden som matchar de koder och sökord som FRA konstruerat för att hitta säkerhetshot. Eftersom all trafik granskas utifrån FRA:s kriterier är det för mig uppenbart att det rör sig om just en massavlyssning.

FRA-frågan i sig fäller inte regeringen 2010. Men FRA-frågan har redan blivit ännu ett exempel på svagt ledarskap från Fredrik Reinfeldt, och det svaga ledarskapet kommer att ligga den borgerliga alliansregeringen i fatet inför kommande val.

Uppdatering 7 augusti kl 16.30: För några timmar sedan föregrep Fredrik Reinfeldt sitt Vaxholmstal genom att vid en pressträff relativt utförligt kommentera FRA-frågan. Det var ett skickligt politiskt drag, eftersom allt fokus på lördag nu inte hamnar på FRA utan också på de politiska sakfrågor som Reinfeldt hellre vill diskutera.

I sak överenstämmer Reinfeldts uttalanden med det alternativ som jag ovan beskrev som mest sannolikt. Det vill säga att Reinfeldt håller fast vid FRA-lagen men anlägger en mer ödmjuk ton gentemot kritikerna. Han beskriver debatten som viktig och värdefull och antyder att integritetsskyddet kan stärkas ytterligare. Jag kommenterar i Expressen Reinfeldts senaste uttalanden.

1 kommentar:

Niklas Starow sa...

Om Fredrik Reinfeldt väljer alternativet att antingen hårdnackat försvara lagen och fastställa att den står där den står eller om han tar den ödmjuka approachen och godkänner fler tillägg har han förlorat.

Motståndet i allianspartierna kanske nöjer sig med fler tillägg, men det breda folkliga motståndet har ALDRIG gällt tilläggen.

Det är den demokratifientliga nakna lagen som tillåter massavlyssning som motståndet har gällt hela tiden.

Tillägg är bara just det, tillägg.
Lika lätta att klistra dit som att ta bort.

Grundlag krävs 2 riksdagsbelsut med val emellan.
Lag krävs riksdagsbeslut.
Tilläg kräver bara regeringsbeslut.

Så 2011 (om lagen går igenom) när utvärderingarna sköts, då finns det inga garantier för att några av dessa tillägg finns kvar efteråt.


Därför är det viktigt att poängtera att de verkliga valen regeringen Reinfeldt har är:

1. Behålla lagen och förlora den lilla trovärdighet dom har kvar och i slutänden förlora valet så massivt att ett eller flera av regeringspartierna helt enkelt försvinner ur riksdagen.

2. Riva lagen och begära en bred parlamentarisk diskussion med basen i att en signalspaningslag ska vila på de demokratiska principerna.Niklas Starow - Svart Måndag.