2008-08-07

Lars Danielssons försiktiga comeback

Regeringen har nu formellt utsett den tidigare statssekreteraren Lars Danielsson till generalkonsul i Hongkong och Macau. Det är utmärkt att regeringens och framför allt Carl Bildts mobbing mot Danielsson upphör. Men det är trist att Danielssons allmänt erkända politiska och diplomatiska kompetens inte kommer till användning för mer viktiga uppdrag (även om Lars Danielssons bok I skuggan av makten visade på ett stort engagemang i Kina-frågorna). Förhoppningsvis blir uppdraget i Honkong och Macau början på en reell väg tillbaka för Lars Danielsson.

1 kommentar:

Enn Kokk sa...

Eftersom man nästan inte kan komma längre bort, borde ju nästa steg vara på vägen tillbaka.