2008-01-22

Nordic Battle Group och den svenska opinionen

Bör Sverige medverka i EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battle Group? I söndags gjorde SVT:s Agenda stor sak av att den svenska opinionen var emot ett deltagande. Men så enkelt är det inte.

Den senaste veckan har det publicerats två opinionsundersökningar i frågan, med helt olika reslutat. I den Sifo-undersökning som Agenda låtit genomföra är det 40 procent som är för och 49 procent som är emot att Sverige medverkar. Men i en motsvarande studie från Styrelsen för Psykologiskt Försvar (SPF) är det hela 58 procent som är för och bara 16 procent som är emot. Som man frågar får man svar.

Sifo använder följande frågeformulering: Från och med årsskiftet deltar Sverige i Nordic Battle Group, en militär insatsstyrka som EU kan använda för att lösa internationella kriser. Det innebär att svenska soldater inte enbart kommer att försvara sig utan också kommer att kunna anfalla andra militära styrkor. Vad tycker du om Sveriges deltagande i Nordic Battle Group? Tycker du att Sverige skall delta eller tycker du man inte skall delta?

Allt som påstås i Sifos frågeformuleringen är sant, men lägg märke till ordvalen: "militär insatsstyrka", som "EU kan använda" samt "kommer att kunna anfalla andra militära styrkor". Sådana formuleringar drar ner andelen som tycker att Sverige skall delta.

SPF använder följande frågeformulering: Europeiska unionen utvecklar för närvarande snabbinsatsstyrkor för att med kort varsel kunna hjälpa FN att förebygga och stoppa konflikter. Sverige kommer från 2008 att ansvara för en sådan insatsstyrka med soldater också från Estland, Finland, Irland och Norge, Nordic Battle Group. Hur ställer du dig till att Sverige bidrar till EUs förmåga till snabba militära insatser?

Även i SPF:s frågeformulering är allt som påstås sant, men lägg märke till ordvalen: styrkan skall "kunna hjälpa FN" att "förebygga och stoppa konflikter". Sådana formuleringar drar upp andelen som tycker att Sverige skall delta.

När det gäller frågeformuleringar i opinionsundersökningar är det således bäst att travestera Bertolt Brecht: Sätt fingret på varje bokstav - fråga hur kom den dit?!

Till TT kommenterar jag Sifos undersökning här.

Svensk opinion brukar vara positiv till att Sverige deltar i olika typer av internationella operationer. Nordic Battle Group är ett gränsfall, eftersom insatsstyrkan är en del av EU och inte en del av FN-systemet. Det massiva Nato-motståndet är således inte ett uttryck för isolationism, utan för strävan efter oberoende och handlingsfrihet. Vi vill själva välja när vi vill delta och på vilket sätt.

För övrigt överraskade försvarsminister Sten Tolgfors (m) med att i P 1 Morgon (tror jag det var) i morse entydigt ta avstånd från folkpartiets idé om att tillsätta en "oberoende" utredning om svenskt Nato-medlemskap. Frågan om svenskt Nato-medlemskap, sa Tolgfors, är inget men utreder. Det handlar om politisk vilja. Precis så är det.

3 kommentarer:

ckrantz sa...

Problemet med NBG som jag ser det är att hela styrkan byggts upp tillsammans med en omsvängning av svensk säkerhetspolitik utan att någon offentlig diskussion förts eller att de ändrade förhållandena sjunkit in i det allmänna medvetandet.

A-K Roth sa...

En något utanför fråga: det verkar som om militärtjänstgöringen - lumpen - inte är så allmän numera av olika anledningar. Samtidigt finns det fortfarande olika elitförband? Hur bra är det med det allmänna försvaret vid t.ex. olika katastrofer? Har man tillräckligt med utbildade som kan mobiliseras snabbt? Posten stängd. Lumpen nedskärd. Under sossevakt. :(

G. Tikotzinsky sa...

A-K har helt rätt. En insats-styrka kräver professionella* soldater med modern utrustning och erfarenhet. Snabbutbildade svenska rekryter med vapensystem som hör hemma på museum blir de första som skickas hem i kistor.

*I ordets yrkesmässiga bemärkelse. Om de får betalt eller ej hör inte hit.