2008-01-04

Nato-utredning som politisk handling

Else-Marie Lindgren, kristdemokraternas ledamot i den parlamentariskt sammansatta Försvarsberedningen, vill ha en "förutsättningslös utredning" om svenskt Nato-medlemskap.

Det är alltid intressant när politiker - oavsett partitillhörighet - argumenterar för en "förutsättningslös utredning" av en sakfråga. Vid en första anblick är argumentationen svår att gå emot - varför motsätta sig en utredning som kan ge ett bättre beslutsunderlag i frågan?

Men kravet på en "förutsättningslös utredning" kombineras ofta med att förslagställaren själv är allt annat än förutsättningslös i sin uppfattning. Så säger t ex Else-Marie Lindgren själv till Svenska Dagbladet att: vi är så involverade internationellt – då tycker jag det är klokt att vara med och påverka och ta beslut i den där alliansen. Hur trovärdig blir Else-Marie Lindgren i sin argumentation kring utredningens förutsättningslöshet när hon redan har svaret? Självklart förväntar hon sig i stället att utredningen skall presentera resultat som bekräftar hennes egen politiska uppfattning.

Det är ingen teknisk utredning utan ett säkerhetspolitiskt vägval, säger Håkan Juholt (s). Det är sant. En utredning om svenskt Nato-medlemskap skulle i dag inte främst fylla funktionen av att ge ett bättre beslutsunderlag i frågan, utan i stället bidra till att frågan kom högre upp på den politiska dagordningen.

Den borgerliga regeringen har lovat att inte väcka frågan om svenskt medlemskap i Nato under mandatperioden. Kravet på en "förutsättningslös utredning" kan ses som ett försök att kringgå det löftet.

7 kommentarer:

Anonym sa...

"Vi måste vara med för att kunna påverka" - senast vi hängde med in i en union med det slagordet fick vi utsides inblandning i svensk arbetsrätt och en stegrande social katastrof beroende på alkoholinförsel på halsen. Vad ska vi få den här gången? Terrordåd i Sverige? Det finns en enklare lösning på hur vi slipper problemet med liten beslutsrätt i NATO:s internationella insatser: sluta delta i dem.

Farmorgun sa...

Tack för att du hjälper mig att skingra dimmorna kring denna fråga!

Kerstin sa...

Jag trodde att samtliga partier redan för länge sedan beslutat sig för att vi ska gå med i NATO.

Såvitt jag vet kräver neutralitetsreglerna att man har ett eget försvar och är beredd att försvara landets gränser. Det har vi väl knappast idag - så därmed är saken redan avgjord - i praktiken.

Vi väljare, ställs som vanligt inför fullbordat faktum där vad stort som skett har skett i tysthet och med alla partiers goda minne, mot svenska folkets önskemål och åsikter. Neutraliteten torde fortfarande ha starkt stöd bland väljarna.

Vårt nästan fullbordade avskaffande av allmänna värnplikten tror jag de flesta svenskar är ganska omedvetna om, och vad detta faktiskt innebär.

Och tvärtemot den numer rådande doktrinen, att vi inte har anledning att frukta krig i vår närhet idag, tror jag att vi har goda skäl att göra just det, inom en inte alltför avlägsen framtid. Jag kan bara hoppas att jag har fel i denna min förmodan.

Evert sa...

Ulf
Alliansen beslöt att lägga Nato-frågan åt sidan under innevarande mandatperiod.Själv misstänkte jag att de skulle komma att jämna managen för nästa valperiod (hoppas att de inte får någon ny). Nu kommer bevisen. I Kds fall är det en medlem av försvarsutskottet som talar. Om jag hörde rätt uttalade sig någon i c också för Nato. Fp är helt för. M slirar på frågan men torde vara för ett medlemskap. Opinionen förbereds också i media genom att hårt kritisera neutralitetspolitiken under Andra världskriget. Så varför inte ta steget fullt ut?

Socialdemokratin måste vara på sin vakt. Om alliansfsriheten tjänat oss väl under 100-tals år så varför den skall bytas ut? Och i Nato styr främst USA.

Evert

Alex sa...

Ja, Evert och Ulf. Men utvägen är att väcka opinionen, för jag tror också att majoriteten av folket vill ha Sverige neutralt och ett hyfsat försvar med allmän värnplikt. Och att som förut kunna ställa frivillig trupp till fredsbevarande uppgifter utomlands efter ordentliga FN-beslut - inte USA- manipulerade sådana.

A-K Roth sa...

Om FN uppförde sig ordentligt kunde man kanske vänta sig ordentliga beslut, men tyvärr...

Arthur sa...

Det är tråkigt att försvaret saknar pengar. Men inget ont som inte har något gott med sig. Förhoppningsvis kanske det betyder att vi måste avskriva alla stolta planer på att skicka trupp utomlands. Kan inte se varför den borgerliga regeringen skall följa i socialdemokraternas fotspår och involvera Sverige i kolonialkrig nu genom att direkt sätta in trupp för USA räkning. Socialdemokraterna drev sitt kolonialkrig genom proxsy. Vi bistod Kuba med ekonomisk hjälp vilket gjorde att Kubanerna kunde hålla 11.000 soldater i Angola.