2021-05-02

Starkt symbolvärde när SD får lägga fram migrationsförslag tillsammans med L, KD och M

Ett liberalt partis första samarbete med ett främlingsfientligt parti blev alltså om migration. Låt det sjunka in. 

Så skrev Elina Jansson (MP), pressekreterare på kulturdepartementet på Twitter tidigare i dag. Bakgrunden är att Liberalerna, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna i dag presenterar ett gemensamt förslag om migrationspolitiken. 

Elina Jansson har en poäng i den starka symbolpolitiska betydelsen av förslaget. Sakfrågorna i förslaget handlar om att ytterligare begränsa innebörden av humanitära skäl som grund för uppehållstillstånd och att försvåra familjeåterförening. I dessa frågor har de fyra partierna redan tidigare samma åsikt. Nyheten ligger i att de nu i organiserad form går fram tillsammans och i riksdagen försöker få igenom ett så kallat utskottsinitiativ. Försöket kommer av allt att döma att misslyckas. De fyra partierna utgör en riksdagsminoritet, och Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer tillsammans att rösta nej.

Sverigedemokraterna jublar. Genom det gemensamma förslaget bidrar inte bara Moderaterna och Kristdemokraterna utan nu också Liberalerna till att göra det tidigare paria-partiet rumsrent. Det är en stor seger för Jimmie Åkesson att nu också Liberalerna bidrar till denna rentvättning. 

Och Sverigedemokraternas aptit växer medan de äter. I omedelbar anslutning till  pressmeddelandet om samarbetet beskrev Jimmie Åkesson på Aftonbladets debattsida initiativet som "en historisk händelse i svensk politik", men betonade också att de gemensamma förslagen inte var tillräckliga. Lagstiftningen måste, menade Åkesson, "göras om från grunden", en möjlighet som Sverigedemokraterna ska arbeta för med en ny regering på plats efter valet 2022.

I samma artikel skriver Jimmie Åkesson att "förnuftets röst" i invandringsfrågan aldrig tidigare varit så tydligt och brett representerad av "en så pass samspelt konservativ opposition."

En så pass samspelt konservativ opposition. Man kan undra vad Liberalernas kvarvarande sympatisörer och vad de medlemmar som ville gå en annan väg än Nyamko Sabuni i denna fråga säger om den formuleringen. 

Det finns inte längre några trovärdiga gränser för hur långt Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna är villiga att gå när det gäller samarbete med Sverigedemokraterna. Jag tänker osökt på en text av Bertolt Brecht (av en händelse från 1939): Stora män skriver icke-angreppspakter. Lille man, skriv ditt testamente.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Symbolvärdet är väl vad man gör det till, dvs vad man lägger in i symboliken, för oss
cyniker som ser det mesta som teater, är det emellertid fråga om vad saken gäller, vad det är man faktiskt ska rösta om.

Blir helt klart spännande upplösning vid voteringen, hur förslagen läggs upp vid omröstning och hur det kommer att stå i protokollet:

Förslagen:
1) Den humanitära skyddsgrunden begränsas ytterligare.
2) Krav på kunskaper i svenska / samhällskunskap vid permanent uppehållstillstånd.
3) Undantagen från krav för permanent uppehållstillstånd begränsas.
4) Undantagen från försörjningskravet för anhöriginvandring begränsas.
5) Övriga kriterier för anhöriginvandring begränsas.
6) Tidsfrist för kvotflyktingars anhöriginvandring utan försörjningskrav begränsas.
7) Skärpt krav på försörjning vid anhöriginvandring för alternativt skyddsbehövande.

C stod bakom 4 av 7 punkter.

S stod bakom 6 av 7 förslag, som ursprungligen är hämtade från en Fp-motion.
Uundantaget var p.7 försörjningskrav för alternativt skyddsbehövande vid familjeåterförening). Förslag är en anpassning till EU-standard.

Det finns egentligen en majoritet för sex av de sju förslagen, men av helt andra skäl talar det mesta för att regeringen får igenom sina förslag med nuvarande majoritetsförhållanden. Det viktiga är alltså att frågan kommer upp till votering,
och ställningstagande, och att väljarna förstår vad det är man är enig /oenig om.


Det kommer under alla omständigheter att bli regeringsskifte 2022, dvs regeringen
med S och Mp kommer att kompletteras med C. Oppositionen kommer att gå till val
på att riva upp lagen, och därmed blir detta en mycket stor valfråga, som nog
egentligen mest är svårhanterad för S.

Ungdomar utan id-handlingar som bedömts vara under 18 år, och fått uppehållstillstånd som ”alternativt skyddsbehövande” får idag ta hit sina föräldrar och syskon, men om föräldrarna själva sökt asyl/uppehållstillstånd hade de inte haft grund att få uppehållstillstånd. Motivet är att minska drivkraften för familjer att skicka minderåriga barn ensamma till Sverige, som skyddsbehövande, så att familjen kan komma efter i ett senare steg. Så där är man möjligen oenig.

Punkt 67 fanns med i regeringskonstellationens överenskommelse, om att tillsätta en parlamentarisk kommitté, utan Sd. Så blev det, och av olika anledningar kunde man inte enas, i synerhet Mp stretade emot rejält och hotade att lämna regeringen i höstas, om kommitténs förslag drevs igenom. Genom förslaget från regeringen kan inte p. 67 uppfyllas, och då ges Fp möjlighett lämna överenskommelsen, som det ser ut.

Den nya lagen ska vara på plats till sommaren, och sedan kommer den att gälla, fram till att lagen ändras, vilket M+Kd ställt ut i val-löfte, och numera även Fp - så detta blir en avgörande valfråga, Huruvida C tagit ställning att rösta med regerings förslag är högst troligt, eftersom fru Lööf inte knorrat.

Eftersom Fp, M och Kd nu inte är i samma lag som Mp/C, så finns fler alternativ för väljarna än att proteströsta på Sd, dvs det går att rösta för skärpta regler, även genom en röst på vanliga borgerliga partier. Det gynnar oppositionen.

C kommer att kunna knycka några röster från Fp, men lag Mp och C på samma laghalva
kommer konkurrera om samma väljare.

Slagordning vid votering:

M+Kd+Fp+Sd = 173 mandat + en (1) Folkpartistisk vilde


S+Mp+Vp+C. = 174 mandat + Amineh K som är vilde.

Man kan nog utgå från att det inte blir någon votering med kvittning,
så det kan slå lite, beroende på uppslutning. Om tex Amineh närvarar,
men lägger ner, så blir det väl ersättaren lotten?

och faller förslaget, så gör väl inte detta så mycket, då kan i vart
fall inte Mp lämna regeringen? Detta ska alltså bli spännande som attan.
S.WAnonym sa...

Jag tänker mig inte ägna mig åt några djupa analyser. Men om uppemot 45 till 50% av de röstberättigade ändå kan tänka sig att rösta på detta sk konservativa block...Den slutsats jag drar är då att hälften av befolkningen tycker alternativet är sämre. Sen ingår i politikens väsen att bevisa att det egna alternativet är bättre.

Kjell Eriksson

Anonym sa...


Hade missat att gruppledarna enats om en förlängning av riksdagens tillfälliga bantning till 55 ledamöter vid omröstning. Då blir det ett mycket säkrare utfall för regeringens prop. Att denna proportionalitet inte gäller utskotten beror på att partierna D`hontar fördelningen, där partierna går ihop i olika listor (block) vid fördelning.

Överenskommelsen gällde först tom den 30 mars,
sedan förlängdes den tydligen till att gälla tom den 23 juni.


.... R.D - Bant - Utskott

S. - 100 -> 16 - 5
Vp - 28 - > 04 - 1
sum: 128 -> 20 - 6

Mp - 16 - > 03 - 1
C. - 31 - > 05 - 1
sum: 47 - > 08 - 2

Sum 175 - > 28 - 8


M. - 70 - > 11 - 4
Kd - 22 - > 03 - 1
Fp - 20 - > 03 - 1
sum 112 - > 17 - 6

Sd - 62 - > 10 - 3

Sum 174 - > 27 - 9

SUM 349 -> 55 - 17

Nu har alltså centern tagit ställning, och ska rösta med propen, även om det ännu inte är klart hur voteringen kommer att gå till, dvs det är ett utskottsinitiativ som är huvudförslag från utskottets beredning, som ska ställas mot regeringens proposition.

Eftersom lagförslaget kommer att börja gälla efter sommaren, så kommer kommande val lite att bli en mini-folkomröstning, kring partiernas ställningstagande i denna fråga.

Tydligen anser fru Lööf att regeringsöverenskommelsen inte gäller p. 67, dvs att den inte brutits, trots att man inte klarat av att enas i migrationskommittén, som inte Sd är en del av. Genom C:s ställningstagande så konkurrerar Mp och C om samma väljare, (i denna lite identitetspolitiska fråga), och förmodligen är det en väg för C att komma ur den lite olyckliga undantagslagen om de Afghanska ungdomarna. Detta innebär i sin tur att C, Fp och Mp nu är fördelade på de bägge kommande regeringsalternativen, och att fru Lööf kommer att få det lite tjorvigare att driva en DN-lösning inför valet 2022, dvs alliansen+Mp som regeringsalternativ. S.W

Anonym sa...

Verkar som att DN nu vaknat, mot bakgrund av dagens ledare den 21/5,
om att den främsta utmanaren till Löfvén är Kristersson. Nu förespråkar
DN en återgång till gamla DÖ, dvs att största block ska regera, där DN ser
följande gamla laguppställning:
- S.Vp.Mp

- M.Kd.Fp.C
där det block som blir störst ska regera. Om M går till val denna kombo, kommer
det att bli manfall till Sd, vilket då minskar det borgerliga blockets chanser att
bli större. Så detta är önskedrömmar. M kommer inte gå i fällan att gå till val
i parti med C, eftersom partierna konkurrerar om statsministerposten, och har positionerat sig lite olika i migration. Detta kommer ju att avgöras nu vid
omröstningen om den nya migrationslagen. Så M går till val på egna meriter, samkörda med Kd. Det är som amen i kyrkan. Varje grad M närmar sig C, innebär spill till Sd, och om Sd inte räknas, så är det vinst varje gång för S och Co. Alltså är inte detta särskilt realistiskt, men med en dåres envishet framkastar DN det ena förslaget efter det andra,
som skulle kunna ge Annie Lööf ökade möjligheter efter valet. Det är bara det att det inte kommer att sked. Både S och M tar hellre nyval än accepterar C efter fjärde rundan.

Det spelar inte så stor roll vilken data man använder, eller hur man räknar, det är kanon-jämt mellan de nya blocken, dvs om man räknar in alla (ytterkanterna), och det är
ju så väljarna resonerar, man räknar med att rösten räknas, eftersom tillräckligt många röstar mot, inte för. Som det ser ut kommer Fp att vara vågmästare, vilket framgår av nedan,

Sammanvägt från samtliga opinioner
------- S ----- Mp --- C ---- Vp --- Fp --- M ---- Kd ---- Sd --- MKDSd - SVMPCFp

Maj. - 27,0% - 4,0% - 8,9% - 9,4% - 2,9% - 22,3% - 5,0% - 19,0% - 46,3% - 51,6%
Apr. - 26,4% - 4,1% - 8,6% - 9,5% - 3,0% - 22,0% - 5,0% - 19,4% - 46,4% - 51,7%
Mars - 26,4% - 4,1% - 8,4% - 9,7% - 3,0% - 22,7% - 4,8% - 19,3% - 46,9% - 51,6%
Febr - 26,3% - 3,7% - 8,5% - 9,9% - 3,0% - 22,9% - 5,3% - 19,0% - 47,2% - 51,3%
Jan. - 26,5% - 4,2% - 8,4% - 9,8% - 3,8% - 22,4% - 5,1% - 19,1% - 46,6% - 51,7%

Med Folkisarna på den vänstra sidan är det home-run Löfven


------- S ----- Mp --- C ---- Vp --- Fp --- M ---- Kd ---- Sd - MKdSdFp - SVMPC
Maj. - 27,0% - 4,0% - 8,9% - 9,4% - 2,9% - 22,3% - 5,0% - 19,0% - 49,2% - 48,7%
Apr. - 26,4% - 4,1% - 8,6% - 9,5% - 3,0% - 22,0% - 5,0% - 19,4% - 49,4% - 48,7%
Mars - 26,4% - 4,1% - 8,4% - 9,7% - 3,0% - 22,7% - 4,8% - 19,3% - 49,9% - 48,6%
Febr - 26,3% - 3,7% - 8,5% - 9,9% - 3,0% - 22,9% - 5,3% - 19,0% - 50,2% - 48,3%
Jan. - 26,5% - 4,2% - 8,4% - 9,8% - 3,7% - 22,4% - 5,1% - 19,1% - 50,3% - 48,0%

Med Folkisarna på den högra sidan är det home-run Kristersson.
Vad än C hittar på, är det bara om Folkisarna inte kvalar, som
C blir vågmästare, och kan köra alla åt fanders. Med Fp inne i manegen, så blir det jämt som attan, och svårare för fru Lööf att låtsas stödja ett alternativ som inte riktigt går hela vägen hem, men så klart är smålistigt, att försöka krama ihjäl stackars Kristersson, som kan börja söka nytt jobb 2023, om han bäddar sängen med C. det blir alltså en hel del teater, och flera uppdateringar i DN, om magiskt tänkande, hur det ska bli en regering utan Löfven, som inte stöds av Sd. Men visst får man önska, sedan är det väljarna som bestämmer. S.W