2021-04-28

Peter Hjörne och Liberalernas "braksuccé" i opinionen

Braksuccé, är en träffande och glädjande beskrivning av siffrorna. Det är inte orimligt att tro att ökningen bara börjat. Så skrev Peter Hjörne på Göteborgs-Postens ledarsida för ett par veckor sedan, efter att Liberalerna i en enskild opinionsmätning ökat med en procentenhet, från 2.7 till 3.7 procent. 

Det var till att ha lågt ställda förväntningar på en "braksuccé". Till Peter Hjörnes försvar kan sägas att han lånade uttrycket av Aftonbladets politiske kommentator Lena Mellin som även hon beskrev Liberalernas ökning med en procentenhet i en enskild mätning som en braksuccé. I åtminstone Peter Hjörnes fall var bedömningen ett uttryck för politiskt önsketänkande. Han ville så gärna att Liberalernas och Nyamko Sabunis ja till att söka politisk samsyn med Sverigedemokraterna i politiska sakfrågor skulle leda till att partiet ökade i opinionen. Önsketänkande kan vi alla då och då ägna oss åt. Jag har själv säkert syndat då och då. Men som offentlig person måste man ständigt vara självrannsakande. I det här fallet bidrog Peter Hjörnes ohöljda glädjerus till att dra ett löjets skimmer över Göteborgs-Postens ledarsida.

I dag, ett par veckor senare, tangerar Liberalerna med 3.0 procent (avrundat uppåt) sin lägsta notering någonsin i DN/Ipsos mätserie. Resultatet ligger i linje med vad de flesta mätningar visat sedan Liberalerna sade ja inte bara till att söka samsyn med Sverigedemokraterna i olika politiska sakfrågor utan också till att stödja en moderatledd regering även om denna regering är beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd i varje enskild viktig fråga.

Vi vet naturligtvis ingenting om Liberalernas opinionsutveckling på sikt. I morgon kan det komma nya mätningar som får Peter Hjörne att hoppa jämfota igen och tala om nya braksuccéer. Det enda vi vet säkert är att så här långt har Liberalernas omsvängning inte resulterat i ett ökat väljarstöd. Och så har vi (och särskilt Peter Hjörne och Lena Mellin) än en gång lärt oss att man ska vara försiktig med orden.

4 kommentarer:

Anonym sa...


Förvånansvärt lite har ändå hänt under våren.

Demoskop och Aftonblandet
verkar först ut att fånga upp väljarflöden för de nyformerade blocken.
Genomförd 25 april och 5 maj, (som en web-enkät), som tämligen träffsäkert
mäter skillnader inom en och samma population, dvs Aftonbladets referensgrupp.
Undersökningen säger däremot inte så mycket om hur hela landet ligger, men onekligen intressant.


Inga direkta rörelser mellan blocken. Väljarna är konsekventa, medvetet eller omedvetet, så består indelningen i två block med två tydliga regeringsalternativ som det är jämt skägg emellan.

Det var inte mer än en vecka sedan fru Lööf talat om alliansen + Mp, nu
verkar alltså väljarna ha köpt den nya slagordningen. Det intressanta är nu vad
det blir för strömmar inom blocken, lite som kommunicerande kärl. Att det rödgröna blocket ökat beror nog egentligen inte på stömmar från M, Kd eller Sd, utan i just denna mätning från gruppen Övriga + 0,9 samt Fp, som tappat 0,5 procentenheter sedan sist, dvs + 1,4 %-enheter

---- apr. - maj. - diff
S: - 25,4 - 25,4 - (+/-0)
Vp - 08,4 - 06,9 - (-1,5)

Sum: 33,8 - 32,3 - (-1,5)

Mp - 03,3 - 04,1 - (+0,8)
C: - 09,8 - 11,8 - (+2,0)

Sum: 13,3 - 15,9 - (+2,8) - intressant - bägge grönpartierna ökar samtidigt,

SUM: 47,1 - 48,2 - (+1,3) -

M: - 22,8 - 23,1 - (+0,3)
Kd - 05,2 - 05,2 - (+/-0)
Fp - 03,7 - 03,2 - (-0,5)

Sum: 32,7 - 32,5 - (-0,2) - I stort sätt still, intressant mot bakgrund av vad som hänt.


Sd - 19,2 - 19,0 - (-0,2) - Ingen positiv ström från något håll.

SUM: 51,9 - 51,5 - (-0,4) - Det blå blocket har minskat ngt.

Om det är rätt utgångsnivå mellan blocken, är inte alls lika säkert.

Övr: 02,2 - 01,3 - (-0,9) - verkar som att detta skapat mindre osäkerhet.

Anonym sa...

Frågorna är väl då striden kring strecket:
- hur Fp ska vinna nya sympatisörer, före valnatten? (utgångsläge bör vara minst 3,7%)
- hur C ska gå till väga för att inte tappa röster, just nu 1,0% över valet 2018.
- Hur S ska täppa till spill till M/Sd? (och samtidigt hantera Mp)
- Hur Mp ska klara livhanken med en ny Sheriff i storstadsdjungeln? (internkonkurrens)

Centern verkar därtill ha privatiseringar som dille.
Det kommer att möta på patrull, även från delar av de gamla borgerligheten,
det är väl därför C har eld i baken? För att visa alla att de driver näringslivsvänlig politik. Efter valet är det en helt ny spelplan, oavsett vem som vinner.

Att privatisera utan att lägga över beslutsmakten hos individen, är trots all inte marknadsekonomiskt renlärigt, billigt? men utan kvalitetskonkurrens, alltså dyrt utifrån vad som de facto produceras, men bekvämt (för den del av näringslivet som lever på manna från offentliga medel). Här har S och Vp en uppgift, att hålla Åsa-Nisse-kapitalismen stången. Som ett brev på posten retas DI idag med C, efter LO:s utspel:

Fru Lööf på twitter:
- Det är M, KD i budgetförhandling med V och SD
som stoppat skattesänkningar för företag senaste året.
- JA sänker nu skattetrycket.
- Centerpartiet säger nej till dessa skattehöjningar.
- Vi tar ansvar för vår politik och det vi genomför. Inte LO.

Notera:
- "skattesänkningar för företag".
- att nej till skattesänkning för företag, anses vara skattehöjning?

Det kommer att bli en del ny politisk teater, som ingen såg komma.
Begreppsrealismen kommer inte att vinna, men kanske inte heller floskler.
Det bör bli väljarnas vardag och verklighet på den egna gatan.
S.W

Anonym sa...

Rätttelse, noterade att det blev lite felräknat (huvudräknar), och då blir det
i hastigheten ibland fel, eller så är det slarv med tangentbordet. Det var visst
april som i två fall blev felsumerad, i något fall.

Dessutom många nypor salt om man plockar ut en (1) undersökning, tex Aftonbladet/Demoakop, som är panel-urval, och enbart jämför med månaden före.
Det säger inte så mycket. Redaktionerna kokar soppa på en spik och drar slutsatser ur egentligen ingenting.

Men, eftersom C+Mp normalt inte ska öka samtidigt, så återges nedan även junis siffror,
så blir det något mindre orättvisande, föregående inlägg, dessutom rätt räknat:

Men först, huvudsakliga flöden, mellan partierna,
som de uppmätts av SCB:s senaste PSU.

Fp - > M. < - Kd - Fp 0ch kd spiller till M

Fp - > S. - > M. - Fp spiller till S, som spiller till M

Fp - > C. < - Mp - Mp och Fp spiller till C, dvs kanibaleri inom "den breda mitten"

-------------------

Mp - > S. - > Sd - Mp spiller till S, som spiller till Sd, innebär balansproblem

Mp - > V. < - Övr. V varkar inte nalla röster av S, utan framför allt av Mp.

Som synes på mängden flödespilar är det Fp och Mp som ligger risigast till, dvs ju fler relationer med väljarflöden till andra partier, desto svårare att triangulera.


Aftonbladet / DEMOSKOP

---- apr. - maj. - juni - diff apr.
S: - 25,4 - 25,4 - 24,2 - (-1,2)
Vp - 08,4 - 06,9 - 08,5 - (+0,1)
Sum: 33,8 - 32,3 - 32,7 - (-1,1) - Vänstern backar, men marginellt och inom felmarginal

Mp - 03,3 - 04,1 - 03,5 - (+0,2)
C: - 09,8 - 11,8 - 10,7 - (+0,9)
Sum: 13,1 - 15,9 - 14,2 - (+1,1) - bägge gröna ökar, men inte så mycket,
i valet hade de 13,0%

SUM: 46,9 - 48,2 - 46,9 - (+0,0) - Rödgröna laget ligger still, men de hade 49,3 i valet

M: - 22,8 - 23,1 - 22,9 - (+0,1) - Det står still
Kd - 05,2 - 05,2 - 05,6 - (+0,4) - Kanske att husaffären börjat gå över?
Fp - 03,7 - 03,2 - 03,6 - (-0,1) - Verkar som att Fp:s siffror är svårmätta?
Sum: 31,7 - 31,5 - 32,1 - (+0,4) - Svagt framåt, 31,6% i valet.


Sd - 19,2 - 19,0 - 19,2 - (-0,0) - Ligger kvar på 19% som är +1,5%-enheter sedan valet.

SUM: 50,9 - 50,5 - 51,3 - (+0,4) - Blå blocket ökar marginellt. 49,1%, sedan valet, +2,2

Huruvida det är rätt ingångsdata mellan blocken, jämfört med valet,
är omöjligt att säga. Mätningen visar på förändringar inom en och samma undersökningsgrupp, april tom juni. Det är inga förändringar att tala om
alls.

Övr: 02,2 - 01,3 - 02,0 (-0,2) - Osäkerheten förefaller helt säkert vara konstant stabil
S.W

Anonym sa...

Som referens, SvT:s Novus, som är den enskilt största undersökningen som genomförs månadsvis. Den visar som jämförelse påfallande stabila förhållanden, trots att det hänt en hel del både inom politiken och att pandemins grepp börjar släppa. Det mest intressanta är vad som händer med Folkisarna mandat, om de inte längre är med oss?


--------- mandat

----------------- Juni-21 # Valet --------- Differens
S. + Vp # 094 + 035 = 129 # 100 + 028 = 128 (+1)

C. + Mp # 034 + 015 = 049 # 031 + 016 = 047 (+2)

Sum: .............. = 178............ = 175 (+3) -> Homerun Löfven

M. + Kd # 082 + 019 = 101 # 070 + 022 = 092 (+9)

Sd .... # 070 ..... = 070 # ......... = 062 (+8)

Sum: .................171 #.......... = 154 (+17) -> Men det är attans jämt.


Väljarna har på något magiskt vis anpassas sig till den nya parlamentariska situationen,
den som alltså börjar skönjas och debatteras, givet partierna ställningstaganden i regeringsfrågan. Det är alltså hyfsat hårfint mellan de nya blocken.

Det är i sig inget märkligt att uteblivna Folk-mandat faller till höger, men nog hade utdelningen kunnat bli något större för den nya sheriffen i stan? - Annie get your gun.


De rödgröna ligger rätt still jämlikt valet mandatmässigt, medan det är M+Sd som tillsammans rycker fram +20 och Kd backar -3. Fp håller alla på sträckbänken,
både om de kvalar till valet, eller inte.

Alternativ?
Alltså om C ska hålla sitt manifesto, och hålla både Vp och Sd utanför budget är:

----------------- Juni-21 # Valet --------- Differens
M. + Kd # 082 + 019 = 101 # 070 + 022 = 092 (+9)

C. + Mp # 034 + 015 = 049 # 031 + 016 = 047 (+2)

Sum: .............. = 150 #.......... = 139 (+11) -> Är det 150 som är fru Lööfs fälla?


S. + Vp # 094 + 035 = 129 # 100 + 028 = 128 (+1)
Sd .... # 070 ..... = 070 # ......... = 062 (+8)

Sum: .................199 #.......... = 190 (+9) -> Det är attans jämt.
M+Kd+C+Mp = 150 och är väl den strategiska plan, de kort som C har att spela med? Vad talar för att M skulle välja "ett parti" (C+Mp) som innebär politiskt självmord. Nä, även om gröngänget låtsas ha handlingsfrihet, så kommer vare misstanke om att C+Mp ska smyga in foten i det borgerliga lägret mötas med fasa i blicken hos partistrategerina i M.

S. + Vp = 129 <-> 101 = M. + Kd

C. + Mp = 049 <-> 070 = Sd

Sum: .. = 178 <-> 171

alternativt:
M. + Kd = 101 <-> 129 = S. + Vp =

C. + Mp = 049 <-> 070 = Sd

Sum: .. = 150 <-> 199
S.W