2021-04-11

Nej till skuggsamhälle - ja till amnesti!

Regeringens migrationspolitiska lagförslag försvårar integrationen och riskerar att leda till ökat utanförskap och ett snabbt växande skuggsamhälle. I dag skriver jag tillsammans med flera andra på Aftonbladet Debatt. Nedan finner ni ett utdrag ur artikeln. Hela texten kan läsas här.

Regeringens förslag till ny migrationslag innebär att Sverige ytterligare stänger sina gränser och gör det svårare för nödställda människor på flykt att få en fristad i vårt land. Lagförslaget försvårar integrationen och riskerar att leda till ökat utanförskap och ett snabbt växande skuggsamhälle.

Vi ambassadörer för kampanjen ”Håll ihop Sverige” ser med sorg och vrede på denna utveckling. Vi välkomnar de förslag till migrationspolitiska lättnader för barnfamiljer som just nu förs fram av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen med flera. Organisationerna belyser de drastiska försämringar i migrationslagstiftningen som hotar. De ger även starkt stöd för den utökade möjlighet att få uppehållstillstånd av humanitära skäl som föreslås av regeringen.

Men för vissa utsatta grupper krävs mer långtgående åtgärder. Det krävs en amnesti för såväl barnfamiljer som Sveriges ensamkommande ungdomar.

Det pågår en tragedi framför allas våra ögon, nämligen att tusentals som sökte asyl tidigare – främst under flyktingvågen 2015 – har hamnat i en papperslös existens eller i limbo. Om riksdagen vill undvika ett snabbt växande skuggsamhälle, ett ökat utnyttjande av människor och framväxten av en svart arbetsmarknad behöver vi amnesti.

Vi, ambassadörer för kampanjen Håll ihop Sverige, vill avsluta med vad som krävs av ett rättssäkert land med humanitär vilja:

  • Ge amnesti till alla Sveriges ensamkommande ungdomar av alla nationaliteter som har rotat sig i Sverige.

  • Stoppa alla utvisningar till kriget i Afghanistan.

  • Låt barnkonventionen gälla alla barn – ge amnesti till alla barnfamiljer från de länder där FN bedömer att det råder krig eller konflikt.

  • Återinför "synnerligen" och "särskilt ömmande omständigheter" samt "övriga skyddsbehövande" som skäl för uppehållstillstånd.

  • Återinför permanenta uppehållstillstånd som norm.


Thomas Avén, ordförande Läkare i världen

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap 

Sara Brachet, grundare av föreningen LAMSF, De svensktalande migranternas vänner i Frankrike

Maud Edgren-Schori, fil lic i socialt arbete och f d genusrådgivare i FN

Abdul Ghafoor, founder and director of Afghanistan Migrants Advice and Support Organisation (AMASO)

KG Hammar, ärkebiskop emeritus

Betlehem Isaak, författare och krönikör

Åke Holm, rektor på Ölands folkhögskola

Dan Israel, bokförläggare

Bertil Kågedal, professor emeritus i klinisk kemi vid Linköpings universitet, f d överläkare i klinisk kemi

Karin Nyman, dotter till Astrid Lindgren

Suzanne Osten, regissör

Agneta Pleijel, författare        

Anders Silfverdal, sjukhuspastor i Östersund, familjehemsförälder och aktiv

Marit Törnqvist, illustratör och författare 

Anders Wijkman, författare och debattör 

 


 

1 kommentar:

Anonym sa...

2oo4 inleddes en kampanj för att ge personer utan skyddsskäl amnesti. L, C, KD, MP och V drev kampanjen som var föranledd av kommande ändring av hantering av asylprocessen. Förslaget fälldes vid riksdagsbehandlingen eftersom S och M röstade emot. Men senare vek S ner sig för MP och lagen genomfördes ”som en engångshändelse” och ”för att rensa bordet”.
Och nu är det på gång igen. Efter att Sabuni hotat med att avbryta januarisamarbetet om de som redan fått avslag på sin asylansökan skulle få asyl förklarade Morgan Johansson att de som omfattades av gymnasielagen inte ingick i de som skulle kunna få asyl enligt den nya lagen. Men Johanssons besked är en färskvara. Nu förklarar han utan att rodna att dessa visst omfattas (åter efter krav från MP). Också Sabuni viker ner sig för nu får det plötsligt ingen budgetpåverkan.
Expressens ledare från 9 april sammanfattar väl mina synpunkter, bl a ”Lagrådsremissen visar att Socialdemokraterna har kapitulerat för Miljöpartiets syn på invandring. Förhoppningarna om en långsiktigt hållbar migrationspolitik som har ett brett stöd i riksdagen kan därmed skrotas. Om det blir maktskifte efter nästa val lär den nya regeringen snabbt riva upp denna lagstiftning. Det gör den i så fall rätt i.”
Men inte ens lagrådsremissen är inte tillräcklig för kampanjen ”Håll ihop Sverige”. De argument som framförs har vi hört tidigare (åtminstone sen 2004) och resultatet har verkligen inte blivit ”att hålla ihop Sverige”.
Visserligen har asylsökande till Sverige har minskat men är fortfarande mycket högre än hos våra nordiska grannar. Sverige beviljade t ex dubbelt så många ansökningar som Danmark 2020. I Danmark styr en socialdemokrati som inte kapats av vänsterintellektuella i migrationspolitiken utan som tom arbetar aktivt med återvändande. Resultatet har blivit att partiet växt kraftigt i opinionen samtidigt som Dansk Folkeparti rasat. Så arbetar ett arbetarparti som är ett arbetarparti till gagnet och inte bara till namnet. (Jfr Sds inbrytning bland LO-medlemmar.)
Med pandemi, skärpt gränsbevakning av EUs yttre gräns och miljarder till Erdogan för att hindra flyktingar att ta sig in i Europa, blir antalet asylsökande naturligtvis färre. Ändras dessa förhållanden blir Sverige åter en magnet. Budskapet är ju: gå under jorden om du får avslag så får du amnesti förr eller senare. En fördel med uppropet är dock att det ökar möjligheterna för att regeringsskifte efter nästa val.
Klas Bengtsson