2018-04-22

Liberaler väljer Centerpartiet framför Liberalerna?

Framtiden är liberal. Påståendet är det första som möter den som klickar in sig på Liberalernas hemsida. Det är möjligt att påståendet är sant. Men svenska liberaler söker sig i dag inte till Liberalerna utan snarare till Centerpartiet.

I riksdagsvalet 2014 fick Liberalerna 5.4 procent av rösterna. Det var partiets näst sämsta valresultat någonsin. I dag balanserar Liberalerna på fyraprocentsspärren i mätningarna. Liberalernas kräftgång kan kontrasteras mot Centerpartiet som ligger på cirka tio procent i opinionsmätningarna, och då ska vi veta att det är 30 år sedan (1988) som Centerpartiet senast fick över tio procent i ett valresultat.

Centerpartiets kampanjstrategi inför valet utmanar vår dystopiska tid genom att fokusera på hopp och framåtblickande. Jag har hört många uppskattande tillrop för den inriktningen, från personer på båda sidorna blockgränsen.

I sitt anförande på Liberalernas riksmöte i Västerås i dag inledde Jan Björklund visserligen med att tala sig varm för frihet och medmänsklighet. Men han ägnade också stort utrymme åt att lägga ut texten om varför Liberalerna tänker rösta nej till det lagförslag som skulle ge 9 000 ensamkommande unga människor en möjlighet att stanna kvar i Sverige i stället för att utvisas till krigets och terrordådens Afghanistan.

Det är klart att många av de liberaler som ännu finns kvar hos Liberalerna känner oro och olust över partiets färdriktning. Liberalernas ledning tycks försöka mejsla fram ett utrymme mellan Centerpartiet (som förhoppningsvis snart meddelar att de tänker rösta ja till lagförslaget om de ensamkommande) och Kristdemokraterna/Moderaterna i frågor om auktoritetsförhållanden och om flyktingpolitiken. Men i vår polariserade tid - inte minst när det gäller synen på just flyktingpolitiken - är det möjligt att den mittemellan-positionen blir en ödslig trakt.

Noterar för övrigt att jag blir mycket mer centerpartist än liberal i de valbarometrar jag provat. Vad nu det ska betyda.

Läs gärna också: Till stöd för en optimistisk socialdemokrati.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är väl inte så konstigt att liberalerna har har låga opinionssiffror. Deras federalistiska inställning med t ex medlemskap i euron är ju ingen valvinnare. Och Björklunds profilfråga skolan har ju inte varit särskilt framgångsrik. (Att de rödgrönas skolpolitik varit ännu sämre hjälper inte.) Inte heller deras viktigaste skattefråga slopad värnskatt. Knappast profilfrågor för ett parti som vill vara socialliberalt.
Att Ulf blir mycket mer C än L kan väl inte förvåna någon. Det beror naturligtvis på de frågor om migrationspolitiken som ställs. T ex frågades inte vad man tycker om centerns förslag om en mycket generös invandring under förutsättning att migranterna mer eller mindre får klara sig själva ekonomiskt.
Jag har svarat på tre valkompasser. Det gemensamma är att jag sympatiserar i särklass minst med MP, V och F!, vilket jag köper. Det är också relativt jämnt mellan L, M och S i toppen medan SD och C ligger i mellanskiktet.
Valkompasserna görs ju av statsvetare och det märks att ekonomi inte är statsvetarnas bästa gren. "Till stöd för en optimistisk socialdemokrati" illustrerar detta ovanligt tydligt. Förutom att artikeln genomgående är en kritik av stora delar av den numera officiella socialdemokratiska politiken definieras integration som "Det bästa måttet på lyckad integration är att alla som bor i Sverige känner att de hör hemma här." Hur ska det vara möjligt när asylinvandrare aldrig har varit självförsörjande som grupp i modern tid, när antalet utanförskapsområden med etniska förtecken har växt kraftigt och när "white flight" i ett bostadsområde inträffar redan efter att några få procent invandrare flyttar in enligt två akademiska studier? Sådana praktiska problem har aldrig besvärat Tro och solidaritet.
Klas Bengtsson

Anders nilsson sa...

Hur ska dessa unga män försörjas? Vilka undanträngningseffekter
får deras försörjning med skattemedel? Var ska de bo? Vilka lärare
ska undervisa dem? Varför behöver de inte uppvisa godkända studieresultat?
Dessutom strider beslutet mot stadganden i kap 11 RF. Riksdagen får inte
överta rättsväsendets och migrationsverkets myndighetsutövning. Regeringen
får inte inskrida mot myndigheter som fattar "fel" beslut. Med vilket
folkligt mandat har denna lag stiftats? Ingen röstade 2014 för att 9000
unga afghaner/hazarer skulle tillåtas belasta det svenska välfärdssysemet.