2018-04-24

Glädjens dag! C säger ja till rödgröna förslaget - 9 000 unga får ny chans stanna i Sverige

I dag är en glädjens dag. Centerpartiet har sagt ja till det rödgröna lagförslaget som kommer att ge omkring 9 000 unga ensamkommande en ny möjlighet att få skapa sig en framtid i Sverige - vårt gemensamma växande hem. De allra flesta av dessa unga har stått inför hotet att tvångsutvisas till krigets och terrorns Afghanistan. Glädjen innefattar också de 10 000-tals personer för vilka dessa unga ensamkommande människor hunnit bli en del av deras familj, vänkrets och gemenskap.

Beslutet visar att politisk kamp kan löna sig. Varken det rödgröna lagförslaget eller Centerpartiets ja har kommit till av sig själv. Processen har varit lång och svår, och en ny nätverksbaserad folkrörelse till stöd för dessa unga har vuxit fram. Jag hoppas och tror att alla de människor som engagerat sig i för de unga ensamkommandes sak nu får styrka och hopp att fortsätta sitt arbete för en svensk human och rättssäker asylpolitik.

Det ska vara ordning och reda i den svenska flyktingpolitiken, säger Stefan Löfven. Javisst. Och bästa sättet att skapa ordning och reda är att arbeta med permanenta uppehållstillstånd och en underlättad anhöriginvandring. Dessa åtgärder underlättar integrationen och avlastar rättsväsendet.

Beslutet att säga ja till det rödgröna lagförslaget var inte helt enkelt att fatta för Centerpartiet. Lagförslaget har sina brister, inte minst eftersom det hänger samman med den tillfälliga lagen om flyktingmottagning som antogs 2016 och som också utsattes för hård kritik av Lagrådet. Jag noterar att många av dem som denna gång lyfter fram Lagrådets kritik av förslaget inte var lika tydliga i sin kritik när den tillfälliga lagen röstades igenom. För att uttrycka det milt. Dessutom synliggör Centerpartiets beslut en spricka i Alliansen i en av valets viktigaste frågor.

Men i dag är en glädjens dag. Jag är stolt över att jag och Socialdemokrater för tro och solidaritet som drivit frågan hårt i olika sammanhang fått vara en del i processen. Stärka och glada av framgången fortsätter vi arbetet för en human och rättssäker asylpolitik. Sverige - vårt växande hem - bör vara en förebild för resten av Europa.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Jag gratulerar Ulf till ett framgångsrikt lobbyarbete. Problemet för socialdemokratiska partiet är dock att det skapar ytterligare en spricka i deras devis om en flyktingpolitik på EUs miniminivå (som S iofs aldrig har haft). Dessutom kan vi vänta oss en ny "cirkus" om 4 år när de som inte uppfyllt kraven ska utvisas. Och dagens S-utspel om hårdare krav på kunskaper i svenska faller platt till marken. Vinnarna är åter SD.
"Dessutom synliggör Centerpartiets beslut en spricka i Alliansen i en av valets viktigaste frågor." skriver Ulf. Onekligen, men det är ingen nyhet. Sprickan är ju inte heller större än mellan den minoritet inom S som förespråkar att "bästa sättet att skapa ordning och reda är att arbeta med permanenta uppehållstillstånd och en underlättad anhöriginvandring" och den majoritet som trots allt inser vad en sådan politik ledde till 2015.
Osvuret lär vara bäst, men det skulle förvåna mig mycket om socialdemokraterna inte blir de största förlorarna på valdagen. I så fall behöver Ulf inte fundera på varför eftersom migration/integration är en av de viktigaste valfrågorna och de som stöder Ulfs politik är i klar minoritet enligt alla opinionsmätningar.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Detta beslut skadar och landet känns nu delat som en skuren bearnaissesås , bortom all räddning.

Anonym sa...

Bland dessa "9000 unga", hur många är flickor?

Anonym sa...

Håller med! Det är en glädjens dag!!

Lebie sa...

Tack Ulf för din kamp för ett mänskligt och solidariskt samhälle. Dina uttalanden i den här frågan har gett mig tröst att det någonstans fortfarande finns kvar en liten bit av den sanna socialdemokratin.

pelle herman sa...

Gläds med dej Ulf!!

Orion77 sa...

Jag hörde i radion Jimmie Å debattera med en repr för Centern. Jimmie hävdar att just dessa flyktingar saknar asylskäl. Är de således sociala turister? Resande utan bagage på spännande äventyr?

Nej, jag tror inte någon ger sig ut på en så farofylld resa utan vägande skäl, och att det fanns anledning till det på hemorten. Och min åsikt som jag tidigare gett uttryck för här är att dessa ungdomar bör bedömas efter den ålder de hade vid ankomsten hit, inte efter den ålder de kan ha uppnått efter Migrationsverkets långa handläggningstid.

Men visst blir det svårt att skaffa bostad och jobb åt dem. Men de kan svenska.