2018-02-04

Ja, ge de afghanska ungdomarna en ny möjlighet!

Terrordåden och striderna i Afghanistan fortsätter att skörda civila offer. Talibanerna flyttar fram sina positioner, och Sverige har tillfälligt stoppat alla utvisningar till landet. Det finns i dagsläget inga tecken på att säkerhetsläget i Afghanistan kommer att förbättras under överskådlig tid. De flesta bedömare menar i stället att säkerhetsläget kommer att bli sämre.

För några månader sedan enades Miljöpartiet och Socialdemokraterna om att åtminstone delar av de unga ensamkommande från Afghanistan skulle få sin sak prövad igen, under nya och bättre förutsättningar att få stanna i Sverige. Det var bra. Men fortfarande råder det osäkerhet om huruvida förslaget kommer att kunna gå igenom i riksdagen. Tusentals afghanska ungdomar känner därför ångest och oro över att de inom en snar framtid kanske kommer att tvångsutvisas till krigets och terrorns Afghanistan.

Det kan tyckas märkligt att både Liberalerna och Centerpartiet markerat att det är högst osäkert om de vill bidra till att rösta igenom förslaget. Visserligen kan man ha invändningar mot förslagets utformning (ja, det har jag också). Men just nu finns det inget annat konkret förslag på väg mot riksdagens bord som har möjlighet att samla den nödvändiga majoriteten.

Liberalernas partiledare Jan Björklund skrev redan sommaren 2017: Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats påtagligt under våren och försommaren. Utvisningarna dit bör stoppas omedelbart. "Bör stoppas omedelbart" - det är starka ord som också förpliktigar till handling.  

Utvisningarna till Afghanistan måste pausas, skrev Centerpartiets Annie Lööf och Johanna Jönsson i Expressen.  Johanna Jönsson - som är Centerpartiets talesperson för migrationsfrågor - var också inledningsvis väldigt positiv till regeringspartiernas förslag och skrev på sin Facebooksida att sannolikheten är stor för att vi kommer kunna ge vårt stöd så att det går igenom riksdagen.

Sedan dess har tongångarna förändrats från både Liberalernas och Centerpartiets håll. Jan Björklund har - såvitt jag vet - inte återupprepat sitt krav om utvisningsstopp till Afghanistan. Och Centerpartiet antyder att de inte kommer att stödja förslaget i riksdagen.

Centerpartiet står inför ett strategiskt dilemma. Å ena sidan skulle ett centerstöd åt förslaget synliggöra den stora spricka som finns i Alliansen om asyl- och flyktingpolitiken. Å andra sidan skulle ett nej leda till en svekdebatt, både inom och utom Centerpartiet. Den profil som Centerpartiet mejslat fram som det alliansparti som prioriterar en human asyl- och flyktingpolitik skulle vid ett nej - oavsett hur ett nej motiveras - förlora i trovärdighet.

Kanske får jag fel, men jag tror ändå att Centerpartiet till sist kommer att ge sitt stöd åt förslaget med alla dess fel och brister. Sakpolitiken avgör. Centerpartiet vill verkligen aktivt bidra till att fler afghanska ungdomar får stanna i Sverige och i dagsläget finns det inte något alternativt förslag som kan vinna stöd i riskdagen. 

Men tiden rinner. Och de afghanska ungdomarna far illa. Jag hoppas att alla parter hjälps åt att snabbt kunna ge ungdomarna ett snabbt och positivt besked.

Annie Lööf intervjuas i kväll i SVT Agenda, bland annat om hur Centerpartiet kommer att ställa sig till förslaget. Det ska bli spännande att lyssna på vad hon säger. Jag hoppas att hon åtminstone kommer att sända ut positiva signaler.

8 kommentarer:

Unknown sa...

Detta lappande och lagande på utlänningslagens asylregler är inte värdig ett land som vill kalla sig rättssäkert. Om och om igen införs detaljregler som i sin tur delas upp i mindre detaljregler och slutligen interna regler om även Migrationsverkets tjänstemän har svårt att förstå.
Lagen ska vara överskådlig, tydligt skriven och den ska gå att förstå för en privatperson - åtminstone med juristhjälp. En huvudprincip i svensk lagstiftning är att utgången av ett myndighetsbeslut ska kunna vara förutsebart, om inte i detalj så tillräckligt väl för att tillämpningen inte ska framstå som lotteri.
Så är det inte idag.

Den långa och förnedrande hanteringen av de ensamkommande ungdomarna efter krisen 2015 måste få ett slut. Enligt de medarbetare på MV som vågat gå ut offentligt (DN) med sin kritik tyder det mesta på att det är chefstjänstemännens anseende hos ministern som får gå före en rättssäker bedömning av de skyddssökande. Allt ska gå snabbt, om underlaget brister väljer man att säga nej till den sökande före att ge tid för att skaffa det underlag som krävs. Godtycket dominerar.

De brister som uppdagats i Migrationsverkets handläggning är så grava att de bara kan korrigeras med en GRANSKNINGSKOMMISSION:
Intill dess den har arbetat färdigt är det nödvändigt att stoppa utvisningarna och ge dessa unga människor rätten till sin egen ungdom, studier, yrkesliv och familjebildning. Att sätta tonåringars liv på vänt strider mot allt vad humanitet heter.


Anonym sa...

Ja, Ulf, några besked från Annie Lööf fick vi ju inte. Å ena sidan sa hon att de som uppenbart ljugit om sin ålder inte ska få stanna. När hon får frågan om det innebär att det gäller de enligt Agenda 7000 av 9000 som fått sin ålder uppskriven av migrationsverket eller rättsmedicinalverket, dvs uppgivit fel ålder, svävar hon konstigt nog på målet. Jag har aldrig förstått Annie Lööfs storhet som politiker. Nu börjar väl iofs hyllningarna av "Alliansens drottning" avta, men jag kommer aldrig att hylla en politiker som har Thatcher som politisk förebild.
PS Som Joakim Ruist påpekade har tiden för invandrares inträde på arbetsmarknaden varit tämligen konstant under åren. Men debatten i Agenda kan nog ha förvirrat många. I själva verket är andelen nyanlända som arbetar efter 8 år tämligen konstant runt 50%). Några exempel (enligt SCB). 2005 hade 49,7% i åldern 20-64 år sysselsättning efter 8 år, 2010 46,7%, 2013 54.9% och 2016 52,0%. Dessa siffror inkluderar alla former av sysselsättning: subventionerade jobb, deltid och heltid etc. En fråga som inte fick ett konkret svar var vad detta kostar samhället. Det kommer i stället här. Enligt tämligen samstämmiga uppgifter har kostnaden varit ca 2% av BNP eller i storleksordningen 90 miljarder (Ekberg, Hammarstedt, Ruist m fl) Att välja att se detta som en tillgång av en styrelseledamot i Svenskt Näringsliv skulle förbryllat mig om det inte var så att hennes eget företag lever på detta. DS
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Det är (för oss väljare) nu som då, "uppenbart" att det inte är en fråga om Afganska unga mäns egen skull, alltså från den politiska elitens hålls intresse - utan en fråga om makt och politiskt spel. Hade det funnits en verkligt intresse att lösa frågan för Afganska unga mäns skull, att få möjlighet att stanna i Sverige, utan asylskäl, skulle man ha löst frågan på annat vis än en lag, som sas skapar tillfälliga undantag från det som är normala. Håller helt med inlägg nr 1:

"Detta lappande och lagande på utlänningslagens asylregler är inte värdig ett land som vill kalla sig rättssäkerhet.
Om och om igen införs detaljregler som i sin tur delas upp i mindre detaljregler och slutligen interna regler som
även Migrationsverkets tjänstemän har svårt att förstå."

Ingen förstår, allra minst väljarna som ytterst, vart fjärde år, via valurnorna ska avgöra i vilken grad Sverige kan och bör avvika från Europas genomsnitt. Våra politiker, från höger till vänster, har hållit på nu i 10 år med att förklara att lösningen på frågan är på EU-nivå, så klart. Men vilken lösning? Om Sverige avviker från den genomsnittliga regelsystemet, med mer generösa villkor för upphålle och en vid tolkningsram för skyddsbehov,kommer givetvis flyktingar att söka sig till Sverige och inte andra länder. Sverige är största nettobetalare per capita till EU, och EUs överlägset största nettomottagare av människor på flykt. Så har det varit eftersom vår politisk elit velat ha det så. Men….nu knakar välfärdssystemen, som pga Svensk effektiv statsförvaltnings sedan 90-talskrisen inte direkt har haft några marginaler. Detta leder viss missnöje om statens funktinsförmåga, och politikerna ger oss svaret att valet 2018 är ett "väjderingsval" väjderingar alltså. S.W

Anonym sa...

Som ett brev på posten är Sverige svårt att regera innevarande mandatperiod och ännu mer svårtytt blir riket kommande period. Politikeradeln förefaller ännu sakna svar på hur man ska få till ett kompetens styre som löser saken, och utan ett sådant styre lever ovissheten kvar. Våra politiker har olika formuleringar om "vi måste" respektive "oacceptabelt" men inga lösningar. När kriminella nätverk och organiserad brottslighet tagit över delar av samhället, det där utanförskapet som alliansen skulle lösa, och det blev tvärt om, ja då är förtroendet för lösningar ganska lågt.

Den aktuella frågan om Afganska unga män, av skiftande ålder, där det är uppenbart fördelaktigt att vara under 18 år för att få skydd, leder så klart till att alla är under 18 år. Att ta sig hit är ingen billig historia och det är i grunden flyktingsmugglare som tjänar kosing på den cyniska handeln med människor som söker en bättre framtid. Det handlar om vad som är möjligt och vad som är önskvärt. Så länge man beslutar om regler på riksnivå, policyprofessionella munväder, som sedan skickar resultaten av sina förträffliga "värderingar" vidare till kommunerna, så kommer man inte lösa samhällets grundläggande problem, varpå det blir fler röster på pop. Vill man ha det så? Svaret är att man på riksnivå endera inte begriper eller inte vill förstå. Det sannolika är att man varken vill förstå vad som hänt med verkligheten, eller har några lösningar, och då blir det alltså fortsatt slingrande om "väjdejingaj" Att detta sedan är ett spel i en dans om regeringsmakten, som nog ingen egentligen längre kontrollerar, är nästa problem. Patrik Engelau skrev en kuslig artikel i det goda samhället, som berörde frågan om vad "monopol på våld" egentligen betyder, den dag staten tappat sitt monopol på våld. https://detgodasamhallet.com/2018/02/04/till-saken/#more-11248

S.W

Anonym sa...

Förslaget inbär:

en papperslös person som fått avslag som flykting, eller som hållit sig undan och inte hunnit ansöka, kan få beslutet om utvisning ändrat till uppehållstillstånd om man är villig att bedriva studier på gymnasial nivå. Givet att:

- den första ansökan om UT har registrerats hos MigV med före den 24 nov 2015 (dvs när vi la om politiken med öppna gränser.

- det för utlänningen har, eller borde ha, anvisats en kommun som ska ordna boendet, (borde ha, är helt godtyckligt)
Kommunerna vill inte ta emot, utan ekonomiska garantier, vilka inte lämnas). Här kanske fru Lööf kunde vara villigt och tala om att hon i regeringsställning kommer att garantera hennes generositet, via statsbudgeten?

- beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, 15 månader eller senare från registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016, (suck, hänger någon med?)

- beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, när utlänningen är 18 år eller äldre,
(nu är vi inne på frågan om ålder, eftersom ingen vet åldern och ingen har papper med sig, eftersom "papper" är det säkraste sättet att inte få stanna, så är handlar det om åldersbedömningar, som är en bedömningssport, och då hänvisar Annie Lööf till att hon är politiker, just det Centern, politiker stiftar lagar, och inget annat. Lagstiftning handlar om att sätta gränser för vad som rätt och vad som är fel, man behöver inte skriva lagar om det inte går att tillämpa.

- utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs,
(hm, varför skulle de inte vara i Sverige, om de ansöker?)

- utlänningen studerar eller har för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.
(notera har för avsikt, man behöver bara säga att man vill, man behöver inte genomförda studierna, eftersom våra lärare vägrar vara politikernas delegerade grindvakter för en human flyktingspolitik. Så de behöver bara anmäla sig till ett privat utbildningsföretag med en ansökan för att få UT, men alltså inte genomföra utbildningen.)

- En ansökan om ett sådant uppehållstillstånd föreslås endast få göras under en begränsad tid och vid ett tillfälle.
(vagt)

S.W

Anonym sa...

- förslag om att anpassa bestämmelserna om UT för studier på gymnasienivå så att studier på sammanhållna yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen eller liknande utbildningar inom introduktionsprogram i gymnasieskolan kan ge samma möjlighet till uppehållstillstånd som studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.
(jo, hur ska dessa unga män klara av Svenskt gymnasium utan att kunna språket, det är så att man skäms, vilket under av naivitet, de måste självfallet ge massvis med resurser, introduktion i det Svenska samhället, SFI, och boende, innan de är i närheten av att klara av Svensk gymnasieutbildning. Vad tror lagstiftaren att Svenska barn gör i skolan åk 1 - 9, sitter och rullar tummarna?

- Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.
(alltså före valet, det kommer att påverka valet i grunden, och är alltså helt och hållet en fråga om inrikespolitik,
och här får man ändå ge regeringen en eloge :-) för att få ur alliansen, i synnerhet Centern, vad de egentligen mendar med sin politik. Det är just detta som är det fina med hela förslaget. Hopsasteg hela veckan :-)

- Det uppskattas att ca 9.000 ensamkommande kan omfattas av lagförslaget.
9 000 som ska utplaceras före valet, är mot bakgrund av tidigare strömmar trots allt ganska många.
En skolklass med företrädesvis Afganska unga män per kommun. Minst två lärare till per kommun, där det inte längre går att få tag på lärare. Här ligger ett kapacitetsproblem, vi löser inte livet realt för de som kommer hit, de får inte samma förutsättningar som andra ungdomar, det är direkt förenligt med likabehandling.

- Enligt siffror från Migrationsverket så har drygt 7.000 av dessa 9.000 fått sin ålder uppskriven, det vill säga att de har bedömts vara 18 år eller äldre när beslutet fattats.
(just så, set är därför som Annie Lööf plötsligt inte längre vill ta ställning, hon är giud bevars "bara" politiker, och fattar beslut inför valet, inte bara om dessa ungdomars framtid, utan även om valet. Så det är cyniskt så det förslår.)

S.W

Anonym sa...

I AGENDA:

- Du har tidigare sagt att de som uppenbart ljugit om sin ålder inte bör få stanna.
Nu har en klar majoritet – 7.000 av 9.000 – fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket.
Ska de få stanna?

AL – Åldern har blivit uppskriven, men man har inte uppenbart ljugit om sin ålder.

(underförstått, om AL anser att alla dessa unga män, i hopp om att få stanna, gissat hur gamla de är, utan att veta,
vilket vi som är normalbegåvade anser är självklart, det är inte många som är 15 - 17. Varför skulle inte vuxna män som drömmer om ett bättre liv korrigera sin ålder, om Sverige tidigare inte ifrågasatt en muntlig utsaga? Varför skulle människor som lever i armod tala sanning, om det leder till departation medan de som inte talar sanning får en helt ny framtid i väst.)

- Hur vet du det?

AL – Jag kan inte svara på den frågan. Jag är politiker, inte rättsmedicinalare,
Suck, den politiker som avgör hela frågan för lagstiftaren, som sedan sätter läkare och lärare ochkommunpolitiker på potten att lösa hennes sunda "väjderingar"

AL - jag är här för att ordna en så rättssäker lagstiftning som möjligt, som gör en framtid för dessa ungdomar så bra som möjligt.
(huvudet på spiken, hon framför att hennes ansvar som politiker är att ge dessa ungdomar en så bra framtid som möjligt, på kommuninvånarnas bekostnad, det är detta som är hela frågan, att hon inte begriper detta med ansvar och konsekvens, att man inte kan fatta beslut om andras pengar, utan att det blir vajsing, i detta fall att SD kommer att gå som en raket i valet.
Å ena sidan får S problem med mp, å andra sidan får M problem med C, och därmed får M problem med väljarna. (gynnar SD)

- AL Har man jobb och försörjning ska man få stanna, men också om man studerar.
(det är just det, man behöver inte studera på riktigt, det räcker att man är anmäld till ett privat utbildningsföretag, som kanske inte ens bedriver meningsfull undervisning. Signalen blir att man får stanna i Sverige om man anmäler sig till en kurs, som man aldrig behöver börja på.

AL - Det är dock viktigt att lagförslaget från regeringen inte har hål eller brister, utan fylls av gediget innehåll.

Innehåll sa Bill, gediget innehåll sa Bull.
S.W

Anonym sa...

Suck, det är ju en specialskriven lag för att göra Mp nöjda, efter att lärarna protesterade, självfallet, att de inte ville vara Sveriges nya grindvakter för beslut som inte politikerna ville ta. Det där innehållet som AL talar om, har hon ingen aning om. Eftersom de inte är kända för att vara innanför dörrarna på SFI-klasserna, vare sig om det gäller närvaron eller tillägande kunskaper. Det viktiga är att man betalar ut pengar till företagen, de privata, som löser Annies behov av att kommunicera de rätta värderingarna, inför det kommande valet om…..just de, praktisk genomförbar politik som ser till att landet och medborgarna, inkl den skattebärande medelklassen, återfår förtroende för statsmakten. Akademikerbrudarna i storstäderna, som inte är vänster, gillar sina värderingar, men gillar också att deras barns skolor fungerar liksom tryggheten på gator och torg. Lööfs retorik gick måhända hem under hövdingatiden, detta att hela tiden glida undan sitt eget ansvar, det är så utstuderat, men den som fattar beslut om andras bakgårdar, hus och hem, den där närodlade verkligheten, måste inse att
besluten får en konsekvens för andra. Hövdingen löst sin generositet genom att dumpa sin gärning på företrädesvis glesbygds- och avfolkningskommuner. Tack vare mer soldidarisk fördelning under S, tack och lov får nu även storstadsakademikerna vara med och ta ansvar, så är spelplanen ändrad. Lööf tar inget ansvar ute i kommunerna, och detta har väljarna redan insett, så inför valet ser det ut som att Centern kommer att få problem :-) Här är det inte omöjligt att S kan kamma hem en pott, liksom sannolikt Mp, dvs om C inte stödjer förslaget, å andra sidan, om de stödjer förslaget, så kommer det att gynna SD av bara hundan., liksom i övrigt drabba hela borgerligheten. Det är det som är det fina….
för vem tänker egentligen på alla andra riktiga Genevflyktingar, kvinnor och barn, som inte ges möjlighet att få askyl, trots skäl, eftersom dessa inte har förutsättningar att smuggla sig till Sverige.

Vi Plebejer upphörs aldrig att förundras, över vilka värderingar de som blir politiker (Patricierna) måste ha, för att spela spelet. Lose - Lose, C kommer att torska på maktspelet, eftersom lagförslaget är ännu en undanntagsmanöver för att blidka intern partiopinion, och som kullkastar förutsättningarnaatt få ordning och reda på gator och torg, vårt gemensamma samhälle, och på statsbudgeten förståss, varmed all gemensam välfärd ska finansieras.
C kan inte kasta förslaget i papperskorgen, men efter lagrådets granskning ska förslaget till utskottet :-)

Regeringen har 158 knapptryckare
Med C blir det 180 knapptryckare, så frågan är mer hur partierna kommer att formulera sig i utskotten?
Kommer C få fler röster än sina nuvarande 22 efter valet?
SD hade 49 och ser just nu ut att kamma hem 61 mandat, som en följd av partiernas ageranden.
Om C nu fortsätter på hövdingens linje :-) (det är lite så att man hoppas) så får vi en rekyl med SD som nog kommer att halka upp från nuvarande prognos 61 till 67. Så ingen är bättre än C som SDs primus motor.

Det är möjligt att C hittar en väg att slingrar sig ur knipan, men valvinden har vänt, det som nu ser ut att vara
ett smart slag ut på egen högerkant, kan lika väl till sommaren efter behandling i Riksdagen, visa sig vara ett sänke för C
avseende de välsituerade kvinnorna i huvudstadens välmående pursvenska environger, liksom därmed för alliansen, eller?
S.W
PS det går inte att inte vara ironisk avseende just Centerpartiet. Tack för att några gör valet och politiken så intressant. DS