2018-02-15

Kristdemokraterna, Bert Karlsson och den grova populismen

Kristdemokraterna har rekryterat Bert Karlsson för att framträda tillsammans med Ebba Busch Thor under partiets förvalsturné i vår. Tyvärr blir jag inte förvånad.

I ett förtvivlat sökande efter sin plats och sitt jag flirtar Kristdemokraterna med en osund populism. Det var faktiskt Kristdemokraternas förre partiledare Göran Hägglund som öppnade dörren för denna process, när han i Almedalen sommaren 2009 myntade uttrycket "verklighetens folk". I talet spelade Göran Hägglund upp en slags motsättning mellan vanligt folk och en diffus kulturelit och raljerade bland annat över en del förskolor arbetade med en könsrollsneutral pedagogik.

Det sägs att man får skörda det man sår. Hade Göran Hägglund anat vad han nu får skörda tror jag hans tal fått en helt annan utformning.

Nu ska förre partiledaren för populistiska och främlingsfientliga partiet Ny demokrati locka folk till kristdemokraternas valmöten.

Jag är inte den som brukar gräva i personers förflutna. Men Bert Karlssons uttalanden under sin partiledartid var så grova och så rasistiska, och jag har inte sett att han  någonstans tagit avstånd från dem.

- Vi vet att de flesta som sprider smittan (HIV) kommer från andra länder och ohämmat går ut bland svenskarna. Jag skulle vilja se Bengt Westerberg få sin dotter smittad av en flykting. Han pratar så fint om flyktingarna... (Expressen 16 augusti 1992)

- Ta kosovoalbanerna till exempel. Jag tycker vi ska kasta ut varenda en. De är inga flyktingar. (Expressen 26 december 1992)

- Man ska inte gifta sig med folk från andra kulturer, det visar sig gång på gång att det inte går. (Expressen 16 augusti 1992)

Kristdemokratenas läge är bekymmersamt. Partiet har i opinionsmätningar under lång tid legat under fyraprocentspärren. Kristdemokraternas profil är vag och otydlig. I två av de viktigaste valfrågorna - migrationspolitiken och kriminalpolitiken - spricker Alliansen upp. Liberalerna och Centerpartiet drar åt ett håll - Moderaterna drar åt ett annat (Sverigedemokraternas) håll. Kristdemokraternas svårighet att positionera sig när allianskamraterna glider i sär avspeglar partiets interna splittring i flyktingpolitiken och till den repressiva retorik som präglar dagens kriminalpolitiska debatt.


Det obehagliga i populismen är för mig dess auktoritära, hierarkiska tankestrukturer. Det finns ett folk och detta folk är monolitiskt homogent och tycker samma sak i viktiga frågor, mot den lika monolitiskt homogena, eliten.

Kristdemokraterna har förlagt sin värdegrund, och utan värdegrund seglar ett politisk parti planlöst i partirymden. Det är därför Kristdemokraterna söker tillfällig trygghet i en populistisk retorik. Det är därför Kristdemokraterna bjuder in Bert Karlsson.

(Ja, jag vet att det finns en annan kristdemokrati som är djupt bedrövad över centrala inslag i partiets politik i dag. Jag hoppas den delen av kristdemokratin når framgång i sina försök att hjälpa partiet att återfinna den förlagda värdegrunden.)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag skulle föredra att KD åker ur riksdagen , gärna tillsammans med miljöpartiet. Trots att KD endast har några få procent är spännvidden inom partiet stor. Och den värdegrund som Ulf efterlyser tyder möjligen på kort minne. De har ju kombinerat en generös migrationspolitik med en mycket konservativ eller snarare brist på jämställdhetspolitik.
Det är ju heller inte första gången KD försöker rädda sig med kändisfaktorn. Dock måste jag beundra Bert Karlssons affärsnäsa. Trots hans negativa inställning till invandrare var han väl den som genom sitt bolag gjorde störst vinster när regeringen tappade kontrollen över asylinvandringen.
För övrigt uppfattar jag inte splittringen mellan de olika partierna inom alliansen när det gäller migrationspolitiken som större än den som finns internt inom socialdemokratin.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

BTW
Spanade in Novus senaste, som på näppen kvalificerar Mp (15) men inte Kd med resultatet:

Novus jan / hypo
S 106
V 28
mp 15 0

sd 61


m 88
Fp 18
Kd 0 15
C 33

Borg 139 154
SD = 61 61
SVMp 149 134

Så visst avgörs valet på om Kd och Mp klarar sig eller inte, varför det går att förstå att det blir opinionsbildning för att sänka Kådisarna ;-) Men fan trot. Studerar man samma Novus avseende storstadsröster, så ser man en svagt stigande trend för SD i storstäder (sista fem mätningarna) medan SD svagt sjunker. Pga av att S och sannolikt M återtagit någon slags position ute i "folkdjupet" men att man tappar lite, omställningen tll trots i storstäder. Under alla omständigheter får vi svaret i majmätningen från SCB, ligger Kd runt 3,5 kommer de klara sig, ligger de under blir det inget broder 4 %. För Mp kan det nog kanske inte finnas riktigt samma krisinsikt, varför det finns en högre risk (högmodsrisken) av att de för närvarande ligger på sträcket. Så det är nog en 50/50 fråga, om Mp klarar sig. Och om bägge inte klarar sig, vilket inte heller är osannolikt, så är det fortfarande mycket dött lopp mellan blocken. Där har S en klar fördel när det blir omröstning om statsbudgeten. Å andra sidan är sjukvård och omsorg även Kd-frågor, och inte direkt Mp-frågor, så bollen är verkligen rund. Att Bert engagerat sig för Kd, är sannolikt inte till deras nackdel, givet röster utanför storstäder. S.W