2018-02-06

Danskt S-förslag urholkar asylrätten

De danska Socialdemokraterna har tagit ytterligare steg på vägen för att urholka asylrätten. Nu vill partiet ta bort möjligheten för människor på flykt från krig och förtryck att söka asyl i Danmark. I stället ska flyktingarna skickas till läger som drivs av Danmark i till exempel Nordafrika. Och om flyktingarna därifrån beviljas asyl ska de skickas vidare till FN-läger och inte till Danmark.

Jag har i andra sammanhang kallat de danska socialdemokraternas retorik i flyktingpolitiska frågor för motbjudande. Ordvalet passar bra även nu. I ett uttalande beskriver jag förslaget som ett nederlag i kampen mot de främlingsfientliga och populistiska krafter som vunnit mark i Europa det senaste årtiondet.

Jag får många frågor om huruvida Socialdemokraterna i Sverige skulle kunna gå samma väg. Finns det tecken på en danskifiering av den svenska socialdemokratin? Mitt svar har hittills varit ett tydligt nej. Den folkrättsligt grundade rätten för människor på flykt att söka asyl i Sverige har en starkt förankrad plats i svensk socialdemokrati. Men osvuret är alltid bäst. Jag tänker i alla fall inte tveka att slå larm om jag ser några tecken i den riktningen.

Det går fort nu. I dag skriver Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer på DN Debatt att Moderaterna vill ta ifrån barn som saknar giltiga uppehållstillstånd rätten att gå i skola under den tid de befinner sig i Sverige, Moderaternas förslag straffar barnen för att deras föräldrar uppehåller sig olagligt i Sverige. Det är sannerligen ett sätt att låta de allra svagaste betala priset för beslut som de själva inte varit med om att fatta. Skämmes, säger jag!

Det gäller att hålla i. Det vore befriande om de svenska socialdemokraterna  tydligt tog avstånd från sitt danska systerpartis förslag om att urholka asylrätten. Det vore också befriande on Centerpartiet och Liberalerna (och för all del Kristdemokraterna) tydligt tog avstånd från Moderaternas förslag om att ta ifrån utsatta barn rätten att gå i skolan.

Men det vore kanske att hoppas på för mycket. Eller?

6 kommentarer:

Anonym sa...

När Reinfedt öppnade sitt hjärta och Löfven rev murar och Ulf applåderade var vi många - som aldrig kommer att rösta SD - som protesterade. Varningstecknen för vad som kunde komma var många för den som ville se. Vi förespråkade i princip vad som blev verklighet kort därefter och som skulle ha förhindrat haveriet 2015.
FNs flyktingkonvention präglas av det stora antalet internflyktingar i Europa efter andra världskriget.
Nu är situationen helt annorlunda. Den förutsåg t ex inte att 35 000 ensamkommande skulle passera ett flertal säkra länder i Europa för att söka asyl i landet med de generösaste villkoren. Inte heller att Europa skulle bli de stora mottagarna för asylsökande och ekonomiska migranter från mellanöstern och Afrika.
De danska socialdemokraterna är före sin tid. Men vad de föreslå är faktiskt nästan vad EU redan arbetar för: att hindra migranter att komma in i Europa - avtalet med Turkiet och stora bidrag till länder i Afrika för att stoppa migrationsströmmarna. Med det danska förslaget skulle de mest hjälpbehövande prioriteras, inte de med störst plånböcker. Canada, som ofta framhåll som föredöme, tillämpar i praktiken detta system, vilket de kan göra tack vare sitt geografiska läge.
Kommer svenska S att gå samma väg? Svårt att avgöra, men knappast i närtid. Osvuret är dock bäst. Ibland går det fort. Ett par månader efter att Löfven rev murar byggde han upp dem, tom försedda med taggtråd. Så osvuret är bäst.
Ulf Kristersson efterlyste vuxna samtal. Huvudpoängen i hans förslag är att försöka genomföra Löfvens budskap att ett avslag på asylansökan innebär att man ska lämna landet. Inte att de utsatta barnen inte ska gå i skolan. De ska inte befinna sig i Sverige. Detta tiger Ulf om. Skämmes, säger jag också.
Socialdemokratin är djupt splittrad i migrationsfrågan. Som gammal gråsosse är jag glad att pragmatikerna har övertaget i migrationsfrågan. För skulle vänsteraktivisterna (-idealisterna) få övertaget riskerar S att gå samma öde till mötes som de flesta systerpartierna i västeuropa där tom tyska AfD nästan var jämnstora med SPD i den senaste opinionsmätningen.
Klas Bengtsson

Livs Farfar sa...

Danmark gränsar till Sverige och Tyskland och det är säkra länder utan krig. Flyktingar söker asyl i första säkra land så det finns väl inget behov att ge asyl i varken Sverige eller Danmark.

Anonym sa...

Svenska socialdemokrater förespråkar redan flyktinglägeriden, om än inte i Sverige utan i Libanon och Syrien. För vad annars är socialdemokraternas stöd för iden att palestinska flyktingättlingar skall hållas inspärrade i flyktingläger i Libanon utan rätt att någonsin integreras i det libanesiska samhället?

Iden med flyktingläger kan också tillämpas lokalt i Sverige. Första kandidaterna är migranterna vars asylansökan avslagits samt brottslingar som dömts till utvisning. I dagens läge är det alltför lätt för dessa människor att bli kvar i Sverige genom diverse verkställandehinder. Det är ju fullt möjligt att det finns logistiska svårigheter att skicka tillbaka människor till Syrien eller Afghanistan, men alternativet borde inte vara frihet att röra sig i Sverige och deltaga i den svarta ekonomin. Bättre vore då att upprätta flyktingläger där dessa människor kan uppehålla sig tills läget klarnar i deras hemländer. Lägren kan etableras i Sverige, tex i Norrlandsskogarna, eller på inhyrd mark i ett tredje land.

Uffe Häger sa...

Tror tyvärr att det, långsiktigt, bara finns två vägar: allt högre murar runt Europa eller ett (frivilligt) kvotsystem. Allt annat är nog illusioner.

Anonym sa...

Anonym.
Det er rent hyckleri at kritisere det danske Socialdemokrati for sine forslag. Den svenske regering gør jo allerede selv alt hvad den kan göra for at undgå, at asylsøgere rent fysisk kommer til Sverige med mulighed for at søge asyl. Helt aktuelt er det en parodi, at familiemedlemmer til syrere med opholdstilladelse i Sverige skal resa så långt som til Khartoum i Sudan til den svenske ambassade for at søge familieåterförening. Og hvad hvad med den mor, som inte har råd til at flyga til Khartoum med flera barn? Hvem skal betale hendes resa?
Enhver som orker gennemskåda retorikken kan jo se, at Löfven og Moderaterne redan vil samme politik som Sverigedemokraterne, blot med mere civiliserede ord.

Dansker

Anonym sa...

Jo, nu verkar de bakomliggande faktorerna handla om kommunalt sälvstyre.
Dvs Persson kommunaliserade skolan, för detta privatiserade moderaterna samma skola.
Nu handlar debatten om "ensamkommande" dvs "barn" dvs i de flesta fall unga vuxna, oavsett
om de nu är 16, 17, 18 eller 25 år. Så fort de klassas som icke myndiga, dvs barn, ges man en god
man, dvs förmyndare, och får det lite enklare. Nu ekrar det alltså som att M vill att kommunerna själva
ska få fatta beslut om man ska eller inte ska bevilja fri skola för personer som saknar asylskäl, vilket
de flesta som flyr ur ekonomiskt armmod i strikt mening alltså har (icke flyktingstatus enl Genevekonventionen)

Detta leder så klart till samma fenomen, som med ett ofin ord benämns asylshoping, och som är självklart,
naturligtvis söker sig emigranter med hopp om en bättre eller i vart fall dräglig framtid till de länder som ha
minst ogynnsamma villkor. Vilket ofta hänger samman med avståndet från Eus södra gräns, dvs ju besvärligare
att ta sig hit, desto mer generösa villkor. (Typ norr om alperna=

Om nu samma system tillämpas för kommunerna, så kommer det så klart att söka sig "papperslösa" till de kommuner som låter unga vuxna gå i skola, medan de självfallet inte söker sig till kommuner som inte beviljar skola, och eftersom "arbetslinjen" dvs att alla som arbetar får stanna oavsätt, så är inte utbildning långt från.

Det kommer att knaka rejält, Efter en mandatperiod kommer ju generösa kommuner att digna under av trycket, medan
kommuner som inte beviljar fri utbildning klarar sig bättre. Sannolikt leder detta även till att det blir mer ordning i kommunermed skolor som slipper integrationsfrågor.
Men, låt oss inte falla för att vara normativa, man ska nog i ärlighetens namn vara deskriptiv:

Vad leder det till för samhälle, om skolan fortsätter att inte fungera, eftersom det är frittskolval med betygskriterier, det går inte att ge dessa ungodmar och unga vuxna en god skolgång med andra Svenska barn. Så kommuner med mer generösa villkor kommer att få vissa problem med budgeten för att bära den ofrånkomliga kostnaden, men även problem med bostäder och annat, eftersom det blir segregation, utöver den redan befintliga socioekonomiska, så stärks detta ännu mer.
men
om man tvingar alla kommuner att sörja för fri skola och vad som följer, tex bostad, så är detta ett direktiv från ovan, som sas innebär att våra rikspolituker inte helt tar sitt ansvar för migrationspolitiken, skickar frågan nedåt, dvs delegerar till kommunerna, md sitt kommunala självstyre, så blir det röstning med fötterna, och så blir det ännu större kommunala skillnader, med krav från centralpolitiken att slå samman kommuner och bilda större enheter. Men inte löser man frågan, alla föräldrar, oavsätt härkomst, kommer alltid flytta (fly) till den plats där man tror att sina barn har bästa möjliga utsikter.

Nä, våra politiker kommer inte att lösa problemet/utmaningen, hur Sverige ska minska trycket på människor som söker en bättre framtid. Det ser ut som att de kommer att avskaffa landstingen, frågan är nu om det kommunala systemet kommer att stå pall, eftersom det i grunden bygger på att de som bor i kommunen, med sin skattekraft, är hyfsat självbärande. Blir det för stora obalanser, så kommer många kommuner att duka under, utöver att Sverieges segregation kommer att öka ännu mer. S.W