2018-02-23

Hur ska Sverige kunna regeras efter valet 2018?

En ny Novus-mätning visar att det jämna opinionsläget mellan blocken håller i sig. I Novus-mätningen har de rödgröna partierna en liten ledning över allianspartierna, 40.8 mot 39.8 procent. Stabiliteten i opinionen aktualiserar frågan: Hur ska Sverige kunna regeras efter valet 2018?

I grunden finns det tre sätt att lösa regeringsfrågan, givet att det blir ett så jämnt valresultat som opinionsundersökningarna antyder.

1.) Bryt isoleringen av Sverigedemokraterna. Då kan allianspartierna bilda en regering som får majoritet i riksdagen genom att förlita sig på Sverigedemokraternas stöd, även om de rödgröna partierna blir större än Alliansen. Men Centerpartiet och Liberalerna har hittills varit utomordentligt tydliga med att de inte tänker acceptera en sådan lösning.

2.) Låt största block regera. Det är den lösning som valts för innevarande mandatperiod, och som bygger på Decemberöverenskommelsens grundprinciper. Men mycket lite tyder i dagsläget på att Centerpartiet och Liberalerna skulle välja eller orka med en sådan lösning ytterligare en mandatperiod. Och även om Alliansen blir större än de rödgröna är en alliansregering ingen självklarhet. Sverigedemokraterna kan varje höst välja att i praktiken avsätta en sådan regering genom att rösta på Socialdemokraternas budget (förutsatt att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tillsammans är större än Alliansen).

3.) Bilda en blocköverskridande regering (eller en regering som har aktivt stöd över blockgränsen). Som nyvald partiledare markerade Ulf Kristersson en ambition att göra upp med Socialdemokraterna i viktiga politiska sakfrågor. I Dagens Nyheter i dag betonar Annie Lööf de blocköverskridande överenskommelserna om energi, försvar och migration och tillägger: Vi är inte bara här för att stå för de fina värderingarna, vi är här för att nå resultat och genomföra saker, säger hon. (...) Till syvende och sist så är det viktigt att vi politiker tar ansvar för det valresultat som väljarna ger oss på valdagen. Vad dessa kompromissbetonade formuleringar betyder efter valdagen är förstås en öppen fråga.

I Novus-mätningen fortsätter Kristdemokraterna att ligga på bottensiffror i opinionen - denna gång på 2.7 procent. Kommer taktikröstare än en gång att rädda Kristdemokraterna över fyraprocentsspärren? Det vet vi naturligtvis inte. Men om det inte uppfattas finnas ett självklart samband mellan vilket block som blir störst och hur regeringen kommer att se ut kan det minska incitamenten för alliansväljare att taktikrösta på Kristdemokraterna. I stället kan alliansväljarna uppfatta det som viktigare att försöka se till att det egna partiet blir så stort som möjligt. Statsvetaren Annika Fredén för ett intressant resonemang om denna problematik i artikeln "Opinion Polls, Coalition Signals and Strategic Voting: Evidence from a Survey Experiment" ur (Scandinavian Political Studies, nr 3 2017).

Två frågor splittrar allianspartierna inför valet 2018 - migrationspolitiken och regeringsfrågan. Vi lär få höra en hel del diskussioner i dessa ämnen även framöver.

10 kommentarer:

Jan Holm sa...

Avgörande blir ju vilka partier som ev faller ur riksdagen efter valet.
Just nu ser det ju illa ut för KD, fast man vet aldrig, kanske blir det en Bert Karlsson effekt.
Samhällsutvecklingen talar mer för att MP försvinner och då bäddas det för en alliansregering.
Sen kanske alliansen slutar med tramset att hålla SD utanför och att de istället accepterar demokratins spelregler och tar stöd ifrån dessa.Varför ska kanske nästan 20 % av väljarna ignoreras?
De enda som tjänar på demoniseringen av SD, är ju Sossarna, som naturligtvis vill behålla makten till varje pris.

Anonym sa...

1.) Bryt isoleringen av SD.
Det är inte fråga om om, utan när, och vilken takt med vad man avser att bryta isoleringen. Här behövs definitioner:
- isolering i utskotten avseende lagförslag? Här är väl isoleringen redan bruten?
- SD ingår passivt, lägger ner, i fråga om budget.
- SD ingår som aktivt :(röstar för) budget.
- SD röstar passivt, dvs lägger ner, val av ny regent.
- SD röstar aktivt, dvs röstar för ny regent.
- SD ingår som regeringsunderlag, ej aktuellt.

Sedan specialaren, SD röstar för, dvs fäller aktivt sittande regering, eller SD lägger ner rösterna, dvs låter Löfvén sitta kvar.

2.) Låt största block regera. Jojomen, det är så alla tänker, med tillägget, låta största blocks (eller var det konstellations) budget accepteras? Det går inte att styra riket utan en budget. Avses alltså största regeringsblock.... eller avses största "budgetblock" som idag, eftersom V inte ingår i regeringen? MP kommer inte, vis av erfarenhet, att vilja regera nästa period. Så vi får anta att vad som avses är "största budgetblock" och då kommer denna fråga osökt in på övergripande fråga punkt 1 ovan eller punkt 3 nedan, vilka partier som ska regera i Rosenbad och vilka partier som ska samverka i riksdagen. Under alla omständigheter stärks utskottens roll på bekostnad av regeringens inflytande. Eliminationsprincipen vid omröstning i kammaren innebär att en S-budget ställs mot en M-budget eller en alliansbudget, och C och Folkisarna kmmer att rösta för en m-budget framför en S-budget. Men ingen vet om SD stödjer en sådan, eller en S-budget. Det där scenariot vill ingen tala om nu :-) men det är så det kommer att bli. Det är ingen spekulation, det är en lag, (grundlag). Visst eliminationsprincipen vid voteringar, som är en svensk egenhet, kanske man kan fundera på, om man inte ska övergå till standard-praxis?
S.W

Anonym sa...


3.) Bilda en blocköverskridande regering.
Glöm det, utan att först ställa frågan om det är S som tillsätter regeringschefen, eller M? Som alla vet är det sedan regeringschefen som tillsätter resten av regeringeringen, och inte Riksdagen. Hade Riksdagen utsett statsråden ett och ett, hade det möjligen gått att tänka i dessa banor.
3.1 Med S som regeringschef?
3.2 med m som RC


4. Bilda en regering som har aktivt stöd över blockgränsen.
Alltså om budgeten.
4.1 med S som regeringschef, som minoritetsregering
4.2 med m dito.

5. Ulf Kristerssons ambition att göra upp med S i viktiga politiska sakfrågor.
(om han är regeringschef, men sitter han kvar efter valet om han släpper fram Löfven att sitta kvar, där m genom vuxna samtal tar ansvar för landet genom att vara stödhjul för S? Hm.

Så har det visserligen varit, tex grundlagsfrågor, men även andra frågor, där både S och M har gemensam nytta av långsiktighet. Försvaret var väl en sådan fråga där man lite bröt denna tradition efter 90-talskrisen, och se vilken pannkaka som både S och M sitter nu, efter att bägge ha gjort upp med mp.
S.W

Anonym sa...

I DN betonar Annie Lööf de blocköverskridande överenskommelserna om energi, försvar och migration:

Vad är alternativet om man ska samla ihop 175 knapptryckare? Men....migration blir kabinettsfrågan, det är ju denna som ligger och lurar för vem som blir regent, eller snarare, vems budget som går igenom. Fru Lööf tänker sig alltjämt att det ska bli en moderat alliansministär med S som aktiv stöttepelare. Eller, tänker hon sig en S-ministär? hehe, med breda uppgörelser från hela övriga alliansblocket. Hallå in lingonskogen, väljarna vill veta lite mer om detta, före valet och inte bli rökta efteråt, och det gäller från bägge blockens väljares håll. Frå Lööf talar väldigt tyst om vem hon tänker sig som regeringsbildare, dvs regeringschef, som får tala med talmannen, om vilken budget som är framförhandlad, för det vet man inte på förhand. Det går bara inte att skriva ett "allianskontrakt" med S om detta, före valet.

"Vi är inte bara här för att stå för de fina värderingarna, vi är här för att nå resultat och genomföra saker, säger hon". (...) Kvack, hon har fattat vad regerande går ut på, det är väl bra.

"Till syvende och sist så är det viktigt att vi politiker tar ansvar för det valresultat som väljarna ger oss på valdagen." Flämt, inbegriper alltså detta att C ska ta ansvar för väljare som röstat på SD?

Detta att skita ner fingrarna, i vilken skit ska hon plöja ner fingrarna, det är väl ändå inte ointressant, men visst kommer hela Centern att få äta lite skitiga skor, när det ska välja vem som ska bli regent och vilken regents budget som ska regera.

Nä, Centern sitter i kläm, och det var i grunden olika uppfattningar mellan m och C som fällde akb. Det som är psotivt nu inför valet, är att det blir allt svårare att ducka formulär A frågan, vem ska bli statsminister, och vilka andra närande köttgrytor serveras till dem som stödjer den regent som får rumstera om i den stora grytan. Det enda vi vet är att SD inte kommer att sitta i regeringen, och att det indirekt är SD som för spelet, i kraft av vad andra, tex C, anför vad de inte ska göra. Detta är vad vi vet, intefrågorna, och det är inte heller kattpiss. S.W

Anonym sa...

Som jag skrivit vid tidigare tillfällen på denna blogg: Mitt minst dåliga alternativ är en S-M-regering efter valet. Det är naturligtvis otänkbart för många, men som utmärkta ledarskribenten Anna Dahlberg skriver i sin senaste ledare: "En S-M-regering framstår måhända som en dålig idé - ända tills man börjar fundera över hur alternativen ser ut."
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/en-s-m-regering-vore-bra-for-sverige/
Klas Bengtsson

PS"Två frågor splittrar allianspartierna inför valet 2018 - migrationspolitiken och regeringsfrågan." skriver Ulf. Nu är visserligen S minst lika splittrade i migrationspolitiken, men S officiella migrationspolitik ju nära M, betydligt närmare än C, MP, V. Också inom försvarspolitiken (enligt Hultqvist, inte Wallström) och kriminalpolitiken är skillnaderna små. DS

Anonym sa...

Om SD får 20%... Inga problem att isolera SD. Stefan Löfven lär ju säga att det är 80% som inte tycker som dem. Tanken att det skulle kunna vara 80% som inte tycker som sossarna verkar plötsligt heller inte vara någon helt orealistiskt tanke.

Kjell Eriksson

Anonym sa...

Ska det då vara en S statsminister och en M finansminister.....?
eller tvärt om? och sedan en S utrikesminister och en m försvarsminister?
eller tvärt om? Bara som aptitretare. Visst Dahlberg verkar motivera det hela med
att det bara är S och m som kan hålla snällisterna stången, v+mp på vänstra sidan och folkisarna, centern och halva kd. Det är kanske sant, inget av regeringsbildarna kan dra igenom en budget utan att luta sig på snällister, dvs om SD ska vara ute i kylan, och för SD är väl inte det dåligt heller, för då är valrörelsen 2022 fixad och klar.
endera genom att S+M regerar, inkl skärpt migration, eller genom att något av blocken regerar med en budget som stöds av snällister. Sedan högre EU-bidrag på det, och den lilla ekonomiska ruptur som tom ordf Persson spekulerar om, inte om utan när. EUs stresstester av svenska banker är inte helt tillfyllest. Vad som är rätt och riktigt är att göra upp i svåra frågor, inkl migration, sedan blir det S eller m som regerar.

Novus senaste:
S ..104 (103)
Vp...30
Mp...16
sum..150 (149)

Mp visserligen på gärdesgården, så vore man moderat skulle man ju bli stödstrumpa
åt Gudruns gäng och försöka sänka mp ännu mer :-)

m = 87 (79)
C = 32 (31)
Fp = 17 (16)
kd = 0 (15)
sum = 136 (141)

Skulle man försöka knyppla in kd med 15 mandat tack vare Bert och broder 4 % så kommer inte direkt Bert nalla röster av centerkvinnor i storstäder :-) och kanske inte heller direkt från vp, mp, fi (men möjligen halvannan procent från s i landsbyggd) men förenklat skulle Bert och kd norpa 10 mandat från alliansen, fyra från SD och ett mandat från S. vilket alltså hypotetiskt återges i (parantesvärdena).

Sd = 63 (59)

Enligt Novus ligger alltså alliansen lite pyrt till även om kd kommer in. sedan är de inte överrens om migrationen, och kommer få ds mot sig med C i regeringsställning, sd kommer att slå bakut, och det ser bistert ut, med dessa ingångsdata) för en allians.
Hela regeringsfrågan dessutom avhängig av just om snällisterna ska eller inte ska sitta i regering och hur mycket dessa ska kunna påverka budget.

Tipset är att när vi kommer närmare valet så kommer C att krympa, Folkisarna kan nog spotta upp sig något mandat till, men som snällister har de ändå en uppförsbacken, för de kan bara nalla röster från andra snällister. Hur mycket s+m kan nalla av SD är så klart 10 000 kr frågan, och beror på eget politiskt hantverk, som inkl hur bra eller dåliga SD är i andra frågor. Dock, migration och integration, integrerar i de flsta andra politiska frågor, så det blir inte utan risk eller komplexitet. Det ser ut som att oddsen för en enpartiregering kan komma att gå ner en smula.

Det gäller att ha snällisterna med sig, och inte ha SD emot sig, vid votering om budget, en inte helt lättkommunicerad budgetpolicy. S.W

Anonym sa...

Sammanfattningsvis har inte den senaste uppdateringen av MäMä förändrat läget nämnvärt.

……….allin……2out..kd-ut..mp-ut
Borg…146 142 140 148
SVMp..146 142 147 140

Det är dött lopp, och avgörs av mps och kds öden, som alltså avgörs av soffan, om väljarna kan mobiliseras eller om de tappar sugen av vår demokratis företrädares svårigheter att förklara regeringsfrågan, och här ska man nog höja ett varningens finger. Det är inte bra att ingen på förhand verkar vilja förklara hur de tänker sig regeringsbildningen. Det vet vara vad de inte vill, och talar inte ur skägget om vad de vill. Där har ändå S en fördel. S vill regera, dvs utse regeringschef, med så många som möjligt med på vagnen. Det vill M med, men med alliansen + mp så är man visserligen största budgetblock

BorgMp 161 142 156 147

men…(här är Vp paradoxalt nog våg :-)

S+SD……..160 174 165 168

dvs oppositionen ligger rätt bra till att blocka lönedumpning, privatiseringar av det som nu finns kvar att sälja ut till näringslivet, och sannolikt blir det en väldigt svajig regering, lite som Reinfeldt2, som trots allt hade egen majoritet, med mp. Så det ser inte alltför ljust ut för borgarna, även om kd klarar skivan.

Logiken talar för en ren S eller en ren m-ministär, som kanske kan regera genom att hota att utlysa extraval.
Å andra sidan är inte politik alltid så logiskt, och det är trots allt långt kvar till valet. Det kommer att komma nya infallsvinklar. S.W

Anonym sa...

Förklaring
Av respekt för prof. Oscarssons arbeten bör det förtydligas att det endast är kolumn 3 ovan som hänvisar till
portalen "ett lyckligt äktenskap"

https://www.datastory.se/story/ett-lyckligt-aktenskap

kolumn 1 = är enbart en "manipulering" av kolumn 3 som är godtycklig, vad som skulle kunna hända med samma mätning om KD klarar spärren.

Kolumn 2 =en "manipulering" av kolumn 3 som är godtycklig, vad som skulle kunna hända med samma mätning om Kd och Mp inte klarar spärren.

Kolumn 4 =en "manipulering" av kolumn 3 som är godtycklig, vad som skulle kunna hända med samma mätning om Kd klarar sig medan Mp inte klarar sig.

Dessa 3 kolumner är alltså rena rama vilda spekulationerna, som visserligen utgår från senaste MäMä, och därefter efter bästa förmåga manipulerade för att passa andra scenarior. Brasklapp och tre nypor salt således, men de hypotetiska funderingarna är ändå inte utan intresse.

I stället för att utgå från ett visst mätningsresultat, tex SCB, Novus eller sammanvävt som Novus, och sedan räkna om till mandat, kan man faktisk göra tvärt om, dvs bestämma ett visst valresultat, som scenario-analys, och sedan räkna baklänges på vad detta blir omsatt i antal nominella röster per valdistrikt. Det kommer att bli en rysare om utjämningsmandaten.
Garanterat kommer våra politiker inte att vilja svara på, eller ge besked om hur de tänker agera, givet ett visst scenario, men det är så då sitter och räknar på kammaren, och så ryser de. Lite som när Loranga och Mazarin bjuder tjuven Gustaf på hans första tårta, de vill inte själva smaka på den tårta de bakat, för de vet ju vad den innehåller.Men Gustaf som aldrig fått någon födelsedagstårta förr, han smakar ändå, och så ryser han.

Kolumn 3 baserade sig alltså på följande resultat från MäMä.

S 103
V 28
mp 16

sd 62


m 88
Fp 18
Kd 0
C 34

Borg 140

BorgMp 156 (saknas 19 mandat, typ ett välmående KD)

SVMp 147


M+S…...191
M+SD….150
S+SD…..165


BorgSD 202

SMpFpC 171 (nära 175, men självmord för Folkisarna och C får äta upp skor resten av mandatperioden)

M+Kd+SD 150 (långt från 175)


BIG3 253
Rest 96 (Vp, Mp, Kd, C och Folkisarna ska dela på 96 knappar, 19 knappar var)

BIG4 287
Rest 62 (vp, mp, kd och Folkisarna ska dela på 62 knappar, 15 knappar var)

Den intressanta frågan är nu om det är bra eller dåligt för Fi, om Gudrun får mindre mediaskugga :-)
Dvs vilka faktorer avgör om Fi får 1,5 eller 3 %, det står skrivet i stjärnorna. S.W

Anonym sa...

Under avdelningen humor eller satir måste trots allt Fi sorteras in.
och efter inspiration av senaste Viktors val om Gudruns svårartade mediaskugga.

Ingen vet egentligen om Fi egentligen mår bra av att få uppmärksamhet kring frågor som "hitan och ditan"
Vi vet däremot att Fi konkurrerar om samma röstklientel som mp och till viss del C, dvs
kvinnor i större städer som inte är arbetarklass. Som i sin tur utgör primus motor och rekyl för
SDs framgångar.

Nä, Fi kommer inte in, men kan alltså avgöra valet ändå,
lite som kommissarie Clouseau, beroende på om de får mycket eller lite radioskugga :-)
Satir när den är som bäst. Dessutom är PS i God morgon världen obetalbart bra på att imitera just Gudrun.
Så här hoppas man på mindre radioskugga.

Kan inte vara enkelt att vara journalist och fundera på detta med konsekvensneutrlitet…
Är det bra eller dåligt för Fi om jag intervjuar dess talande huvudkvinnor.

Så är det en rysare, hur:
- valdeltagandet +
- Fis framgångar påverkar Mps utfall.

Fi fick i förra valet 194 719 antal röster.


röstberätt 7 330 432
turn out 6 290 016
ej röstar 1 040 416

Giltiga 6 231 573 (men av dessa räknas blanka och otydliga röster bort)

Till riksdagen 5 976 528 (antalet faktiska röster som utgjorde underlag för mandatfördelning)


m 1 453 517
c 380 937
Fp 337 773
Kd 284 806

Sum 2 457 033

S 1 932 711
Vp 356 331
Mp 429 275

Sum 2 718 317

Diff 261 284

(det var alltså 260 000 rösters skillnad mellan "konstellationerna"
vilket ger lite perspektiv på Fis framfart, att det hade gått ännu sämre för borgarna,
om inte Gudruns Fi hade sopart bort 190 000 röster i storstäder. (tänk utjämningsmandat)

SD 801 178 (jo, de kan lugnt fira miljonen 2018)


Fi 194 719 (giltiga men ej med i mandatfördelningen)
övriga 60 326 "
Blanka 56 287 (ogiltiga)
ogiltiga 2 156 "

Slaskröster 313 488

Dvs med marginal så ligger slaskrösterna ca 50 000 röster över den fifflens som var mellan blocken, SD oräknat.

Studeras Fi starkaste fästen är det storstäder, dvs distrikt som räknar in hyfsat många utjämningsmandat:

---------%
Gotland 4,45
Uppsala 4

Göteborg 6,5
Malmö 5,6
Stckhlm kommun 7,2
Stckhlm län 2,7
Västerbotten 3,8 (sannolikt Umeå)

Så man behöver inte vara direkt valforskare för att lista ut att det är kvinnor som verkar bo i närheten av universitetsorter som skruvade upp Fis röster. Det är alltså inte orimligt att tala om klassfrågor, att Fi som dessutom råkar sammanfalla med Mps framgångsrika distrikt, helt enkelt är storstadskvinnor med akademisk läggning. Det är alltså dessa som delvis sänker vänstern :-)

Nu har väl Mp tonat ner Fi-frågorna och prioriterar miljön, så verkar detta inte rekylera till Fis fördel.
Den enskilt viktigaste frågan om att Fi inte går så bra, är sannolikt ändringar inom den feministiska rörelsen, som börjat
ta tillbaka mark, detta att kvinnor faktiskt finns på riktigt, och att vissa orättvisor kanske skulle bli svåra att diskutera eller åtgärda, om kvinnor som grupp, kanske inte riktigt finns, mer än som väljargrupp. Det är nog inte dåligt om arbetarrörelsen upptäckt detta, igen. S.W

PS, även om siffror inte ljuger, så går det inte att utesluta något litet inslag av välmenande ironi i texten, i synnerhet som det förr var en icke ringa andel journalister som hyvade Fi, som inte var borgerligt lagda. Ska bli intressant att se hur kultureliten och somliga genusexpterter ser på saken, alltså deskriptivt, inte då normativt eller ens normkritiskt, även fast man så klart kan ifrågasätta detta med tal med. D.S