2017-12-23

Därför växte inte Feministiskt initiativ

I min förra bloggtext ställde jag frågan Varför växer inte Feministiskt initiativ, trots "metoo-kampanjen? Det underliggande antagandet var att partier tenderar att tjäna på att de frågor som de förknippas med ligger högt upp på den politiska dagordningen. Jag gav själv inga färdiga svar på frågan, men spelade ut den i sociala medier i en informell crowdsourcing.

Jag fick nära hundra svar, på bloggen, Facebook, Twitter etc. Det tyckte jag var rätt OK, givet att det snart är jul. En del av svaren bestod bara av att svarspersonerna passade på att lufta sina aversioner mot Feministiskt initiativ överhuvudtaget. Men det framfördes också en hel del kloka och kreativa synpunkter. Om jag skulle försöka mig på att gruppera svaren blir det ungefär så här.

1.) Frågan. #metoo är inte en vanlig sakpolitisk fråga utan en bredare rörelse som vunnit allmänt stöd. Alla seriösa politiska partier har markerat mycket starkt mot de övergrepp som synliggjorts i debatten. Om alla är emot höjs tröskeln för att det parti som profilerat sig i frågeområdet ska få ökat väljarstöd. #metoo var politik, men inte partipolitik.

2.) Partistrategi. Feministiskt initiativ har inte lyckats mobilisera de krafter som satts i rörelse. Partiet har trots närvaro i medierna inte nått igenom mediebruset. Gudrun Schyman är för ensam. Partiledaren Victoria Kawesa tvingades avgå på grund av plagiatanklagelser. Feministiskt initiativ saknar svar på de frågor som #metoo lyfter fram.

3.) Partityp. Feministiskt initiativ är ett flankparti, och därför är deras potentiella väljarbas begränsad till vänsterpartister, miljöpartister, vänstersocialdemokrater och en ocn annan vänsterliberal. Dessutom har Vänsterpartiet varit inne i en bra period och kan fånga upp väljare som annars kanske hade sökt sig till Feministiskt initiativ. Stödet för jämställdhet är starkt hos väljarna, men Feministiskt intitiativ är inte för jämställdhet utan könskamp. Kön mot kön, i stället för 1930-taltes klass mot klass.

Därutöver nämns bland annat att Feministiskt initiativ är för fundamentalistiskt, akademiskt, intersektionellt och kollektivistiskt. Några nämner "skandaler", som när Gudrun Schyman bokstavligt eldade upp 100 000 kronor i Almedalen i syfte att synliggöra lönegapet mellan män och kvinnor. Feministiskt initiativ är för smalt, och har misslyckats i lokalpolitiken. Därtill framförs synpunkter om att #metoo är för överdrivet, vanligt folk känner inte igen sig. Samt att Feministiskt initiativ faktiskt kan vara på väg att växa - det har bara ints synts i mätningarna ännu.

Den hemlighetsfulla signaturen "Sofie" rekommenderar dessutom artikeln Blombäck, Sofie & Jenny de Fine Licht (2017) om hur olika väljargrupper resonerar om Feministiskt initiativ.

Det ligger något i alla dessa tre förklaringar, men jag tror mest på det som inryms inom nummer ett och nummer två. De nya förfinade frågorna som ställs blir därför a) Hur vi ska bättre förstå och framförallt karaktärisera fenomenet #metoo? Vad kan vi jämföra med, ur ett historiskt och ett internationellt perspektiv?, samt b) Varför har inte Feministiskt initiativ lyckats mobilisera? Beror det på inre partifaktorer eller på frågans art?

Men dessa frågor får anstå till ett senare tillfälle. Tack till alla som läst och som bidragit. Nu stundar julefriden och jag önskar er alla en riktigt God Jul.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Varför komplicera en okomplicerad fråga? FI har stöd av enstaka procentenheter för att ytterst få gillar deras politik. Varför? För att deras ekonomiska politik saknar markkontakt. Den är i likhet med vänstersocialdemokrater och vänsterpartister helt inriktad på fördelningsfrågor och saknar kunskap om /intresse för hur den kaka som ska fördelas skapas. Och det är väl ungefär samma grupper som hävdar att det mesta mänskliga är sociala konstruktioner. Så, bit i det sura äpplet Ulf. Oavsett dina egna åsikter, det går inte hem i breda lager även om det är högsta mode i vissa akademiska kretsar.
Norsk TV har gjort en programserie om detta fenomen.
https://www.youtube.com/watch?v=E577jhf25t4&list=PLd9_g7lAICxtlGbxh4_z8ik178o8CDPnv&index=1
God Jul
önskar
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Jag tycker iofs att aversioner mot FI kan kloka, givet deras ställningstaganden.
A-K Roth

Anonym sa...

Kommentar, frågan är naturligtvis, sedvanligt, komplex, och låter sig inte enkelt mappas in i en (1) förklaringsmodell,
och så klart är frågan intressant, sm praktisk, och inte bara akademisk fråga, eftersom regeringsbildningen 2018 delvis hänger samman på DÖ-ekvationen, vilken "konstellation" ex SD som är störst och bör/kan regera, dvs tolereras av majoriteten. Fi med 4 % är ett plus för rödgröna, och Fi på 2-3 % är samma sänke som KDS var 1970 - 1985. Alltså, FI försvagar det vänstra blocket, så länge de inte kommer in, och eftersom både Vp och Mp är uttalat feministiska, är frågan mer varför någon ska stödrösta taktiskt, någon politisk skillnad blir det näppeligen rent praktiskt, om Fi kommer in, däremot förbättrar detta läget för regeringschefen att sitta kvar. S.W

Anonym sa...

Bloggägarens tre utkristalliserade förklaringsmodeller:

1.) Frågan. #metoo är inte en vanlig sakpolitisk fråga utan en bredare rörelse som vunnit allmänt stöd.

SW För tidigt att dra den slutsatsen. Frågan har mer vunnit publicistiskt stöd, och samtidigt skapat rätt stora interna problem på vissa mediehus. framför allt handlar meeto om ett gränsland, utanför vad som kan fastställas i domstol, dvs vanliga hederliga moraliska bedömningar av vad som är god sed (hyfs och fason), uppenbarligen klarar inte alla män(iskkor) med
makt av denna avvägning. Som en psykiatriker sa: "allt handlar om sex" "utom sex, som handlar om makt". Det är nog inte helt sant, men något ligger det i det hela.

UB "Alla seriösa politiska partier har markerat mycket starkt mot de övergrepp som synliggjorts i debatten. Om alla är emot höjs tröskeln för att det parti som profilerat sig i frågeområdet ska få ökat väljarstöd. #metoo var politik, men inte partipolitik."

Meeto gör ingen skillnad, alla seriösa politiska partier har markerat starkt för feminism sedan länge, förre finnansminstern var feminist. Alla partier har markerat starkt mot allehanda övergrepp sedan Hedenhöös. Vad som är nytt är däremot att PS vaknat till liv, och börjat diskutera hedersvåld. Det är den stora "patriarkla frågan framgent, och där är Gudruns Talibantal inte längre "up to date" - kvinnor med invandrarbakgrund har börjat göra sina röster hörda, tack och lov, inte bara som en funktion av metoo.

UB "Om alla är emot höjs tröskeln för att det parti som profilerat sig i frågeområdet ska få ökat väljarstöd. #metoo var politik, men inte partipolitik."

SW das stimmt, hedersvåld i allmänhet och våld mot kvinnor av trasiga män i synnerhet, har fått ökat fokus, och det är både politik OCH partipolitik. Här ligger Fi inte i takt med valvinden. (väljarnas preferenser för val av parti när det är skarpt läge om 9 månader.

S.W

Anonym sa...


Förklaring nr 2 till varför Fi inte växer (man kan så klart inte mäta detta ännu, och därmed kan man inte göra slutsatser, så allt är egentligen en hypotetisk fråga, om Fi:s sympatier vid SCBs majmätning som möjligen skulle kunna fånga upp en mätbar förändring i spåren av meeto.)

Hypotes:
2.) Partistrategi. Feministiskt initiativ har inte lyckats mobilisera de krafter som satts i rörelse.

Strategi? Är detta inte en rent operativ fråga just nu, eftersom meetorörelsen inleddes för inte allt för länge sedan och vi just nu fortfarande är mitt uppe i den. Förefaller mer vara en yrkesskada, att tro att politiska trender blommar upp på en månad, sedan blommar över och vissnar. Det vore väl tragiskt. Metoo är väl i sin linda? och handlar ytterst om vad som är acceptabelt för kvinnor (och män) i frågor som inte är direkt olagliga, dvs faller under brottsbalken, eller i vart fall bevisbara i domstol. Vi måste självfallet ha ett samhälle som bygger på vissa gemensamma normer, som inte alla följer av strikt lag, och vad som är fällande rekvisit i domstol.

Alla partier, inl SD, kommer naturligtvis att kunna dra växlar på meeto, inte bara Fi, där ligger däremot ett strategiskt övervägande som kan påverka val av taktik. (strategi = val av taktik, på kort och medellång sikt). Våra partier och deras strateger är inte vidare strategiska någon, och strategin grundas på för lite fakta och rätt mycket "nuets primat"

UB "Partiet (Fi) har trots närvaro i medierna inte nått igenom mediebruset. Gudrun Schyman är för ensam."

Jo, det är bara att ta del av media, vad är det som är uppe på tapeten? En vink är Lars Ekborgs nyhetsuppläsning i partaj, med undertexten "eländes elände" :-) Bruset är inte något nytt, men det tilltar, och eländet har inte blivit mindre, v are sig på bortaplan eller hemmaplan.

UB "Partiledaren Victoria Kawesa tvingades avgå på grund av plagiatanklagelser."

Visst, det påverkar, framför allt eftersom partiet inte kan fokusera på saken, utan tvingas arbeta med inre ordningsfrågor.

UB "Feministiskt initiativ saknar svar på de frågor som #metoo lyfter fram."

Jo, men detta är en större fråga, man kan visserligen spekulera, men grundfrågan om meeto, som alltså inte är i närheten av att vara utverkad, är en liten fråga i ett mycket större perspektiv, som alltså handlar om huruvida Fi har svar på frågor i allmänhet, som väljarkåren (valmanskåren) efterfrågar. Ytterst handlar det om kvinnofrid, respekt för andra människors helgd. Just nu förefaller det vara lite si och så med kvinnors förtroende för statsmaktens förmåga att upprätthålla den grundläggande ordning som krävs avseende brott mot kvinnor, och den frågan är måhända inte mindre viktig än alla de frågor i gränslandet mot "ofredande" som visserligen faller under brottsbalken, men som ofta inte ens anmäls till polis, tex att uttala nesättande ord mot någon, eller då detta med "oönskad intimitet". Ta bara debatten nu som brakat loss i Stockholm om bubbelbad, det blir politik av allt. (här håller u.t inte med borgarna, att det ska vara mixas zon i alla badtunnor. har vi inte mixade omklädningsrum, kan man vara konsekvent och ha separata badtunnor. Det finns för många filurer som inte respekterar kvinnor, och då ska vi anpassa oss till den nya verkligheten. Däremot är det inte ok, att stänga av ett helt bad, för enbart kvinnor eller män. En annan femma av det offentliga rummet, fortsätter detta vansinne, blir det etter värre, varför inte separerade skolklasser, separerade sjukhus, separerande av allt möjligt offentligt, här ligger Fi duktigt snätt i den politiska vindkantringen. S.W

Anonym sa...

När det gäller jämställdhet så är dom stora problemen som jag ser det att män har
en kortare livslängd än kvinnor,7 av 10 som tar livet av sig är män och nära 100 %
de som dör på arbetet är män. Har ej sett F! ta upp något av detta. Är F! ett kvinnoparti,
om och för endast kvinnor? Det är F! problem. Och det känner folk till.