2017-04-25

Sverige och Saudiarabiens inval i FN:s kvinnokommission

I förra veckan valdes Saudiarabien in i FN:s kvinnokommission. I en sluten omröstning röstade 43 länder för och 7 länder avstod. Det har nu utbrutit en inrikespolitisk strid om hur Sverige ställde sig i frågan och om Margot Wallström ska berätta hur Sverige röstade.

Trätan är väldigt typisk för konflikter om svensk utrikespolitik. Som Marie Demker och jag visade i boken Utrikespolitiken som slagfält. De svenska partierna och utrikesfrågorna 1945-1990 (Nerenius & Santérus, 1995) handlar konflikter i svensk utrikespolitik nästan alltid om politikens form, inte om dess innehåll. I det här fallet: Ska Margot Wallström berätta eller inte berätta hur Sverige röstade?

I det här konkreta fallet tycker jag det är två frågor som är principiellt intressanta.

1.) Bör Saudiarabien sitta i FN:s kvinnokommission? Det intuitiva svaret på denna fråga är ett självklart nej. Kvinnokommissionen har visserligen ingen egentlig beslutsmakt, utan ska ge rekommendationer till medlemsstaterna om olika insatser för att stärka kvinnors positioner inom politiska, ekonomiska och sociala områden. Men Saudiarabien är ett land som grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna och där kvinnans ställning är oerhört underordnad. Vad kan Saudiarabien bidra med i arbetet att förbättra kvinnors rättigheter, och vilka signaler sänder det ut att Saudiarabien nu väljs in? Det enda bärande argument jag kan se är att Saudiarabiens deltagande bidrar till att påverka jämställdhetsprocessen i landet, och att det därför bedöms vara bättre att ha Saudiarabien innanför än utanför. Men sammantaget tycker jag inte att Saudiarabien borde ha valts in.

2.) Ska Margot Wallström offentliggöra hur Sverige röstade? Min uppfattning i frågan är enkel: Jag vet inte. Å ena sidan är jag en varm förespråkare för transparens och öppenhet. Även om praxis är att medlemsstaterna inte berättar hur de röstat så finns det inga formella hinder för en stat som verkligen vill berätta. Å andra sidan infinner sig omedelbart besvärliga följdfrågor: Hur påverkas Sveriges förutsättningar att spela en roll i FN:s kvinnoarbete om röstningen offentliggörs? Ska Sverige fortsättningsvis alltid berätta har man röstat i kontroversiella slutna omröstningar? Och 2014 valdes Iran in i FN:s Kvinnokommission. Kommer Jan Björklund, som då var chef för utbildningsdepartementet som ansvarade för Sverige röstning, nu att berätta hur Sverige röstade?

Jag ser gärna en principiell debatt om hur vi hanterar diktaturer och auktoritärt styrda stater i olika FN-organ och hur vi kan skapa ökad öppenhet i den traditionella diplomatin och kring Sveriges ställningstaganden. Om frågan om Saudiarabiens inval i FN:s kvinnokommission kan leda till en sådan diskussion är mycket vunnet.

8 kommentarer:

Unknown sa...

Saudiarabien fick uppenbarligen fler ja-röster än nej-röster. Vad man än anser om saken får man acceptera och respektera utslaget. Dessutom råder det inget tvivel om att Saudiarabien behöver höra människovänligare uppfattningar än sina egna trångsynta föreställningar.

Ska svenska folket får veta vad deras folkvalda representanter röstade? Spontant är svaret både nickande och jakande. Men, det är kanske inte så lätt på den internationella arenan, där det finns många länder att ta hänsyn till.

Michael Rantzow

Unknown sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Johan Lundgren sa...

Den här typen av virala kontroverser ploppar upp lite då och då och göds till stor del av att de allra flesta, mig inkluderad, inte vet ett skit om hur arbetet går till i diverse obskyra organisationer, råd och mellanstatliga organ. Vad säger det oss att Saudiarabien valts in i den här kommissionen? De flesta är ärligt talat helt blanka inför vad det betyder i faktiska termer och kan bara relatera till magkänslan att Saudiarabien och kvinnor är något som blir fel.

Om man kollar på de andra staterna som valdes in så finns där inte en enda västerländsk stat. Vilket säger mig att representation av staters åsikter inte verkar vara kommissionens syfte eller att den är en irrelevant papperstiger eller att det handlar om att samordna kvinnorelaterade NGOers arbete i länderna där de behövs som mest. Gissningar lika goda som de flesta som framförts hittills, vilket tyvärr inte är så många då de flesta bara verkar gå direkt på att det är fel oavsett vad kommissionen gör.

Sedan med röstningen: Om Sverige röstade nej och publicerar detta, medan samtliga andra länder av praxis hemlighåller sina röster, så skapar man en utrikespolitisk kontrovers liktydig med ett fördömande av Saudiarabiens politik. Detta har man redan gjort för ett par år sedan, antagligen ser man det som ett onödigt slöseri med diplomatiskt kapital att göra det igen för att tillfredsställa några tjuriga borgare, särskilt som dessa gladeligen skulle gå ut i mångdubbelt högre klagolåt om en publik nej-röst får några efterverkningar.

Anonym sa...

Politisk feghet att krypa för kvinnoföraktande stater. Men, pengarna går före moralen i Sverige, precis som vanligt!

Anonym sa...

FN:s kvinnokommission arbetar under organisationens ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. 54 medlemsländer i ECOSOC var med och röstade. Antalet ja-röster för Saudiarabien uppgick till 47 och sju medlemmar röstade nej.
Nästan alla medlemmar vill således ha med Saudiarabien i kvinnokommissionen. Jag är övertygad om att Sverige röstade ja även om vi som är medborgare i Sverige aldrig får reda på det då det är hemligt. Skälet till att Sverige vill ha med Saudiarabien tror jag faktiskt är ett uttryck för den svenska modellen om att alla ska vara med och en konsekvens av att Sveriges regering är feministisk. Det kan förefalla inkonsekvent men om Saudiarabien är med i kvinnokommissionen kommer det att på sikt påverka den saudiska regimen i rätt riktning.
Det vore intressant att veta vilka de sju länder är som inte vill ha med Saudiarabien. Förhoppningsvis inte något land från EU. Det är inte bra om EU är splittrat. Men förhoppningsvis har EU:s medlemsländer samma uppfattning som Sverige i denna fråga.
Mark Twain

Jan Holm sa...

Som Lena Mellin på Aftonbladet skriver " Såklart att Sverige röstade ja, annars finns det ju ingen anledning att tiga".
Att sen Margot Wallström känner sig obekväm, har ju sina förklarliga skäl med tanke på hennes historia med just Saudi Arabien.

Karin Kirkland sa...

Ulf skriver: ” Det enda bärande argument jag kan se är att Saudiarabiens deltagande bidrar till att påverka jämställdhetsprocessen i landet, och att det därför bedöms vara bättre att ha Saudiarabien innanför än utanför”

Jag kan tänka mig att man ser på vad som har beslutats tidigare och att ett minimikrav för deltagande länder är att de följer tidigare beslut. I så fall skulle det kunna vara stora framsteg för saudiska kvinnor. Fast det lär knappast inträffa.

Jan Björklund är som vanligt väldigt säker på sin sak. Men varför räcker det inte med besked i utrikesnämnden? Nu hoppas jag att alla partier tar ställning för att inte sälja vapen till Saudiarabien.

Anonym sa...

Karin Kirkland

"att inte sälja vapen till Saudiarabien."

Ska vi tolka det som ett stöd åt Iran?