2017-04-22

Är det rätt eller fel att nazister tillåts närvara i Almedalen?

Nationalsocialistiska Nationella motståndsrörelsen (NMR) kommer sannolikt att finnas på plats i Almedalen i sommar. Det nazistiska partiet har ansökt om tillstånd att hyra mark i Visby under politikerveckan och arrangörerna gör inga försök att stoppa dem.

Är det rätt eller fel att nazister tillåts närvara i Almedalen?

Bland dem som tycker det är rätt att nazisterna får vara med anförs bland annat att yttrande- och mötesfrihet gäller för alla, så länge som man håller sig inom lagens råmärken. Så är det. Men det är ingen självklarhet att ett politiskt parti själv ska kunna bestämma exakt när och hur man vill använda kommunal mark för sina aktiviteter.

Andra menar att man riskerar att göra nazisterna till martyrer om de utestängs och att debatten om ett utestängande bjuder NMR på en väldigt stor uppmärksamhet. Jag har respekt för argumentet, men samtidigt svårt att se hur aktiva nazister skulle kunna tillvinna sig en martyrgloria i Sverige i dag.

Bland dem som vill stänga ute nazisterna återfinns Hynek Pallas som i Dagens Nyheter skriver att NMR:s närvaro är en skymf mot dem som fått familjer mördade i Förintelsen, och ett hån mot dem som tror på vikten av att skydda demokratiska värderingar. Till detta argument kan tillföras den rädsla som nazisternas närvaro för med sig i olika befolkningsgrupper.

Det viktigaste argumentet mot NMR:s närvaro tycker jag är att den riskerar att bidra till att normalisera nazismen. En Almedalsbesökare kan i sommar strosa omkring i gränderna och notera att där står Liberalerna, där står Jordens vänner, där står Amnesty, där står nazisterna i NMR och där står Svenska journalistförbundet. Sida vid sida, alla som likar.

Jag är inte tillräckligt bevandrad i de juridiska turerna kring Almedalsveckan för att säkert kunna ta ställning till om arrangörerna gjort rätt eller fel. Om jag förstått det rätt är Region Gotland som arrangör inte ansvarig för uthyrning av tältplatser. Det ansvaret har polisen. Däremot har NMR inte som politiskt parti ansökt om att delta i programmet som officiella medarrangörer. Om så vore fallet skulle Almedalsveckan ha en möjlighet att säga nej. (Ni får gärna korrigera denna beskrivning om ni har andra kunskaper i saken.)

Det är mycket viktigt att normaliseringen av nazismen och NMR motarbetas. Formerna för hur vi bäst bekämpar nazismen och normaliseringen av densamma fortsätter jag gärna att diskutera. Jag förutsätter också att vi får se flera fredliga former mobilisering mot nazismen i Almedalen i sommar.  

9 kommentarer:

Joakim nilsson sa...

Jag håller med gällande fredliga former av mobilisering mot nazismen men ser tyvärr ett inslag av naivitet i sitt perspektiv gällande martyglorian kring nazismen. Ska vi lära oss av något utifrån SD så finns det mycket mark att vinna för högerextremistiska partier när dagens media försöker beskriva hur dessa partier egentligen är. Fokuseringen bland dagens media bör snarare fokusera från att framställa vissa partier som nazistiska till hur partierna försöker segregerade människor. Då tror jag i alla fall att allmänheten kommer öppna sina ögon för nazistiska och högerextremistiska partier.

Mvh en för detta elev

Bengt-Oswin sa...

Personligen är jag mycket kluven i frågan.
Jag har släktingar so dödats av både nazismen och kommunismen, så detta ideologier är vedervärdiga, i mina ögon.

Men samtidigt är jag också stolt över att få bo i ett land som Sverige där vi värderar det fria ordet så mycket. Även Nazister måste ju få säga vad de tycker, inom det som lagen föreskriver, men jag personligen kommer ju med näbbar och klor framföra vad jag tycker, vad jag vet om historien, om mina släktingars öden.

När partiledaren för ett högerparti var har i stan och pratade, var jag också där och lyssnade, men inte på honom utan på musik. Mor satt i rullstol och jag hade tagit på mig lågt skurna jeans. Där vände vi ryggen till honom och jag satt på på hur och spelade musik på låg nivå och visade mor bilder på mobilen. Det herr partiledare såg var två vita skinkhalvor. Det var vårt sätt att protestera.

Nej, det får inte normaliseras, men jag som människa kan visa mitt missnöje på så många sätt, så frågan är om det behövs någon överförmyndare till att stoppa dem.

Vi närmar oss ett val och de kommer att öka sin närvaro på olika sätt.
På samma sätt som de vill föra ut sitt budkap, så kommer jag att föra ut mitt..
Om vi lär av historien, så ser vi alla återkommande tecken, men var lugn, det blir bättre tider...

Anonym sa...

Enligt Expo, som inte kan beskyllas för att underdriva hotet från högerextrema, hade NMR 159 aktiva medlemmar i Sverige 2016. Nazismen är naturligtvis inget hot mot den svenska demokratin.Den saknar allt folkligt stöd. I den mån NMR bryter mot lagen ska de naturligtvis lagföras och de specialbevakas ju av SÄPO.
Det som fascinerar mig är hur upptagna Ulf och andra långt ut på vänsterkanten är av dessa perifera rörelser. Ett annat exempel är bojkotten av Bokmässan från ett hundratal författare pga att högerextrema Nya tider, som knappt har några läsare, får köpa en plats.
Däremot ser jag aldrig upprörda inlägg från dessa grupper när t ex SFM bjuder in antisemiter och antidemokrater, något som varit känt i åratal och som nu äntligen åtgärdats av naiva(?) myndigheter genom indragna bidrag.
Jag skulle ha större respekt för kritikerna av högerextremismen om de någon gång använde båda ögonen. Dessutom tror jag att det är direkt kontraproduktivt att som Ulf förespråkar, sabotera deras möten med "fredliga" demonstrationer, vilket bara ger dem den uppmärksamhet de eftersträvar. De "fredliga" sabotagen av SDs valmöten var ju inte så framgångsrika. Men möjligen stärkte de demonstranternas egon.
Klas Bengtsson
Klas Bengtsson

Jan Holm sa...

Sossarna har ju hela tiden försökt framställa SD som rasister, fascister, nazister och att då förbjuda de verkliga nazisterna att medverka i Almedalen och samtidigt acceptera SD:s medverkan blir en aning inkonsekvent.
Kanske ska man vara lite försiktig innan man öronmärker ett parti av valtaktiska skäl, om man samtidigt ska kunna bekämpa de som verkligen bejakar nationalsocialistiska ideer.
Nazismen med sin historia kommer naturligtvis aldrig att kunna normaliseras i Sverige, lika lite som kommunismen med sin mörka historia.
Att överhuvudtaget framställa högerextremismen idag som det stora problemet, ter sig en aning irrationellt, i ett läge där det terrorhot som finns och den terror som genomförs bedrivs av islamister och dess anhängare och sympatisörer.

Anonym sa...

Först bör man försöka förstå vilka farhågor man ser:
- Är det närvaron av NMR på en viss fysisk plats?
- Är det rädslan att NMR vinner fler anhängare?
- Är det rädslan för uppkomst av bråk?
- Är det övriga partiers rädsla att inte kunna bemöta NMR i debatter?

Jag avskyr blotta tanken på att det finns en gruppering som heter MMR, och som sannolikt skall medverka i Almedalen. Men vad betyder det egentligen (reellt sett) om de nu skall vara i Almedalen? Jag menar nu inte abstrakta svårfångade aspekter som symboler och signaler utan den eventuellt reella effekten av deras närvaro. Vilken skulle den kunna vara? Ett parti el en gruppering får väl legitimitet bara genom presumtiva väljare. Vad får oss att tro att NMRs medverkan i just Almedalen skulle öka deras legitimitet?

Kjell Eriksson

Fältmarskalken sa...

Historien har lärt oss att två ideologier, kommunismen och nationalsocialismen, förtryckt, torterat, lemlästat och mördat fler än några andra politiska ideologier under världshistorien. Att hålla nationalsocialisterna kort är i sanning en god gärning, det är på intet sätt någon självklarhet att de vid varje tillfälle skall beredas plats i det offentliga rummet. Då kommunismen är en lika ond och avskyvärd lära är det icke heller, vad gäller dessa, någon rättighet skriven i sten att de vid varje tillfälle skall ges plats.

Anonym sa...

Genom Skokie-domen slog SCOTUS fast nazisternas rätt till att nyttja yttrandefriheten också där det är provocerande. Även om SCOTUS inte har jurisdiktion i Sverige (tyvärr) så är argumenten både intressanta och relevanta.

Det som behövs i Sverige är en stark lagstiftning mot omstörtande verksamhet med rejält bett i. På det viset kunde man olagligförklara både nazister, kommunister och jihadister i ett svep, och fängsla deras organiserande ledare.

Anders Berg sa...

Almedalen har, precis som bokmässan, överlevt sig själv. En tillställning för lobbyister och för media. Att så många organisationer satsar så mycket resurser på att åka till Almedalen beror snarare på FOMO (Fear of missing out) än på att de sett att de når ut och blir starkare som organisationer genom att medverka med ett seminarium eller två i Almedalen.

Anonym sa...

Själv har jag inte råd och jag har ingen arbetsgivare som ens skulle komma på tanken att betala för en baccisresa åt mig till Gotland under Almedalsveckan. Jag skiter i om så självaste hin håle bokat kommunal mark för att sprida sin dynga.