2017-04-09

För en solidarisk asyl- och flyktingpolitik

Nu diskuteras asyl- och flyktingpolitiken på Socialdemokraternas partikongress. Jag tycker att vi som är kritiska till den nuvarande politiken har lyckats påverka partistyrelsens förslag på flera relevanta punkter: fler kvotflyktingar, fler lagliga vägar in i Europa, en positiv syn på invandring och - kanske framför allt att permanenta uppehållstillstånd och förbättrade möjligheter för familjeåterförening nu framställs som viktiga grundprinciper.

Jag är glad över dessa förbättringar. Självklart är jag inte nöjd, utan ser dem som steg på vägen att utveckla en hållbar socialdemokratisk solidarisk flykting- och asylpolitik.

Debatten på kongressen pågår fortfarande, men de flesta viktiga besluten i frågan är i praktiken avgjorda.

Mitt anförande i debatten återfinns nedan, något redigerat. (Min talartid var två minuter.)

År 2015 tog Sverige emot över 160 000 människor som sökte asyl, på flykt från förtyck, krig och umbäranden. Inget annat land i Europa tog emot så många hjälpsökande i förhållande till sin egen folkmängd. Jag tänker med stolthet och glädje på den solidaritet som Sverige och Sveriges regering gav uttryck för.

Det är klart att denna solidaritetshandling utsatte det svenska mottagningssystemet för svåra påfrestningar. Jag har förståelse för att regeringen ansåg sig föranledd att agera.

Men i dag är situationen förändrad. Genom främst avtalet med Turkiet är antalet flyktingar som har möjlighet att söka sig till Europa avsevärt färre. Det är inte rimligt att Sverige har lagt sig på EU:s lägsta nivå, på en nivå som faktiskt är lägre än där många andra medlemsstater har lagt sig.

Jag tänker främst på de tillfälliga uppehållstillstånden och de försvårade möjligheterna till familjeåterförening. Det ska vara "ordning och reda" i migrationspolitiken, sägs det. Javisst. Och om det är något som inte bidrar till "ordning och reda" så är det de tillfälliga uppehållstillstånden. Tvärtom är det ju så att permanenta uppehållstillstånd inte bara är humanitärt rätt, utan också främjar integration och etablering. Om du varje dag tvingas leva i oro för din framtid och för din man eller hustru eller dina barn, så är det klart att du också har betydligt sämre förutsättningar att lära dig ett nytt språk och etablera dig på arbetsmarknaden.

Därför är jag glad att partistyrelsen i sitt reviderade förslag lyfter fram det principiellt värdefulla i permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.

Jag skulle gärna ha sett att vi hade kunnat komma ännu längre i skrivningarna än vad vi har gjort. Men jag är glad över de framsteg och förbättringar som ändå har gjorts och tar med mig dem in i det fortsatta arbetet för utveckla en hållbar, solidarisk socialdemokratiskt migrationspolitik.

Tack för ordet.


Tack till Jesper Blomqvist för bilden!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag väljer att citera Anders Lindberg, Aftonbladet, (ingen av mina favoriter normalt)
"Konkret betyder beslutet att Sverige inte ska ha en flyktingpolitik som på viktiga punkter avviker från EU. Det är alltså en rejäl sänkning av ambitionerna jämfört med den tidigare ”humanitär stormakt”-retoriken. Sverige ska uttryckligen inte föregå med gott exempel i frågorna.
Den nya linjen är att Socialdemokraterna principiellt är för permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.
Det finns inga skrivningar om när eller hur detta ska ske. Så i sak betyder beslutet att regeringen har fria händer att fortsätta nuvarande politik.
Betyder detta att det tillfälliga flyktinglagen blir permanent?
Nej, det gör det inte.
Men om inte ett mindre underverk inträffar i EU så kommer det mesta av lagens innehåll bli kvar."
Så är det naturligtvis till skillnad från Ulfs analys. av pyrusseger.
Jag lyssnade på delar av debatten och slogs av den okunnighet om faktiska förhållanden flera av idealisterna visade.
Klas Bengtsson

Tomas Dahlberg sa...

Hej Ulf
Jag hoppas det räcker, Dn/Ipsos oroar mig och det oroar mig att det snarare politiken som sagt att vi är oroliga än vad vi uttryckt. Käkpa vidare på kongressen. Tomas T&S Örebro

Anonym sa...

"Om du varje dag tvingas leva i oro för din framtid och för din man eller hustru eller dina barn..."

Allt fler svenskar känner nog igen sig.

Jan Holm sa...

Sossarna borde just nu, pga det som hänt, koncentrera sig på hur man ser till att polisen kan verkställa de utvisningsbeslut som tagits.
Först IKEA-morden och nu detta hemska terrordåd.
Om inte något snabbt görs, så kommer snart händelserna att upprepas och då kommer folks toleransnivå för invandrare och för de som behöver asyl att bli allt lägre.