2017-04-08

Så var kongressen igång. Med Hästpojken och temagrupper

Så var kongressen igång. Inledningsceremonin blev ju inte riktigt som det var planerat, förstås. Det ohyggliga terrordådet i Stockholm gjorde inramningen annorlunda. Men vi fick i alla fall lyssna på Hästpojken.


Dagen har i huvudsak ägnats åt diskussioner i de så kallade temagrupperna. I dessa grupper möter representanter för partiledningen sina kritiker. Syftet är att känna av hur starka skiljelinjerna är och om undersöka det finns utrymme för kompromisser. Dessa diskussioner äger rum bakom stängda dörrar. Respektive föredragande får därefter återkomma med reviderade formuleringar. Ibland är de reviderade förslagen tillräckliga för att uppnå enighet. Ibland är de inte tillräckliga, och då blir det omröstning och kanske till och med votering i plenum.

I dag har jag bland annat deltagit i temagruppen om flyktingpolitik och migration. Visst finns här motsättningar, men det fördes också konstruktiva diskussioner. Dessa frågor debatteras redan i morgon, så föredragande har inte så många timmar på sig att inkomma med reviderade förslag.

Det blir en intressant morgondag.

Inga kommentarer: