2016-11-02

Sifo: Starkt stöd för begränsning av vinstuttag i välfärdssektorn

En Sifo-undersökning, beställd av SVT Nyheter, visar på ett starkt stöd i svensk opinion för förbud mot eller begränsningar av vinstuttag i välfärden. Därigenom ökar den politiska pressen på allianspartierna, som inte vill ha några vinstbegränsningar alls i välfärdssektorn.

Sifo har ställt frågan: "Hur ser du på vinstutdelning i privata företag som är offentligt finansierade, inom vård, skola eller omsorg? Skall den vara: Förbjuden, Tillåten med begränsningar av vinstuttag, Tillåten utan begränsningar av vinstuttag, Tveksam/vet ej". Av de tillfrågade svarar 53 procent att de vill ha begränsningar för vinstuttag, 27 procent vill ha ett förbud mot vinstuttag och endast 10 procent säger sin inte vilja inte ha någon vinstbegränsning.

Allianspartierna har inte ens har sina egna väljare med sig i frågan. Bland moderata väljare vill till exempel 62 procent införa begränsningar och 9 procent vill ha ett förbud mot vinstuttag överhuvudtaget. Samtidigt innebär mätningen vind i seglen för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som vill förbjuda eller införa ett tak på vinstuttag.

Innan alla motståndare till vinst i välfärden börjar jubla för mycket är det på sin plats med tre försiktiga reservationer. För det första: Det är oklart hur viktig frågan är för väljarna. I valrörelsen 2014 drev Vänsterpartiet som enda parti hårt linjen om ett vinstförbud, utan att väljarna för den skull belönade partiet. För det andra: Andra undersökningar visar att om vinstförbud/vinsttak ställs i motsättning till valfrihet i välfärdssektorn blir resultaten mindre självklara. Det blir en viktig politisk kamp om hur vinst i välfärdsfrågan ska inramas, om allianspartierna lyckas med att sätta bilden av att ett vinsttak leder till minskad valfrihet för medborgarna. För det tredje: Den ställda frågan hade tre svarsalternativ, varav två ville förbjuda/begränsa vinstuttag, ett ville tillåta vinstuttag. Erfarenheten visar att de åsiktsriktningar som tilldelas flest svarsalternativ tenderar att gynnas i en frågeundersökning.

Frågan om vinst i välfärden är inte lätthanterad för Socialdemokraterna. Å ena sidan vill partiet använda den för att åskådliggöra en rejäl vänster-högerkonflikt i svensk politik, och samtidigt förvissa sig om fortsatt stöd från Vänsterpartiet i budgetarbetet. Å andra sidan vill partiet få igenom förslag om vinstbegränsning i riksdagen, och då behövs någon form av uppgörelse över blockgränsen.

Allt annat lika gynnar dagens Sifo-mätning de rödgrönas position i kampen om vinstbegränsningar i välfärdssektorn. Trycket i denna fråga lär öka ännu mer när Ilmar Reepalu inom kort presenterar sin utredning i frågan.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är ju tydligt att moderaterna fått kalla fötter inför opinionen om vinster i välfärden. Onekligen en stor PR-framgång för vänsterpartiet som drivit frågan. Och inte bara moderaterna är på väg att vika ner sig, det gjorde socialdemokraterna redan när de tillsatte utredningen trots att Löfven tidigare avfärdat v. Och nog är det bestickande att Sverige är ensamt om att tillåta aktiebolag att driva skolor. Men i dessa populismens tidevarv är ju mantrat skattepengar i välfärden ska inte gå till vinster. Ett av vänsterpopulismens bästa slagord. Repalu har beställt en utredning om hur vinstbegränsningen ska ske, en utredning där utredaren tar avstånd för sitt (beställda) förslag. Vinstmarginalerna är - bortsett från de företag som profiterat på det mottagningskaos som samhället bjöd på - inte anmärkningsvärt stora. De stora privata "välfärdsföretagen" kommer säkert att överleva. De som drabbas värst är de små som framgår här
https://www.ekonomism.us/vinstreglering-utestaenger-smaafoeretagen-fraan-vaelfaerdsmarknaden
Nu är det ju så att vinster i välfärden, även sk övervinster alltid kommer att existera. För hittills har inte ens vänsterpartiet föreslagit att vi ska införa planekonomi och expropriera Astra med läkemedel, Skanska med bygge av skolor, vårdcentraler och sjukhus, Getinge med sjukvårdsutrustning och det otal andra företag som gör betydligt större vinster på våra skattepengar än vad "välfärdsföretagen" gör. Men då blir frasen om att skattepengar ska gå till välfärd och inte till vinster lite fadd förstås.
Jag brinner inte direkt för debatten om vinster i välfärden. Men de bästa vårdenheter jag själv mött är Lundby sjukhus som driv av aktiebolaget Capio och stiftelseägda Carlanderska, vida överlägsna den offentligägda vårdcentral jag normalt besöker.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Företag ska skapa vinst. Det är inga problem att skolföretagen och privata leverantör av vård gör bra affärer. Att Ilmar Reepalu nu föreslår en begränsning av vinstuttag för privata företag som utför skolverksamhet och vård är obegripligt, inte minst med tanke på att politiken själva skapat denna märkliga affärsmodell de nu vill begränsa.
Kortsiktigt finns det endast ett sätt för politiken att nu hantera frågan, det är att minska anslaget till företagen, bl.a. skolpengen. Någon annan möjlighet att snabbt påverka resultatet finns inte.
Ett annat alternativ hade varit att politiken med vårt gemensamma skattefinansierade kapital, agerar som andra finansiärer och investerare genom att finnas med i ägarkretsen bland de privata företag som utför skol- och vårdverksamhet. Att rakt av släppa iväg skattefinansierat kapital utan ägarkontroll till privata utförare är fullständigt inkompetent och anmärkningsvärt. Att följa pengarna, att ha koll på det investerade kapitalet ända in i kaklet är självklarheter... Vad är det svensk politik inte fattar?