2016-11-15

Donald Trump och hotet mot vår säkerhet

I denna orons tidevarv kan jag väl passa på och vädra min oro för Europa.

Jag tillhör dem som efter viss tvekan i folkomröstningen 1994 röstade ja till svenskt EU-medlemskap. Det avgörande skälet var min bedömning att ett starkt EU minskade risken för krig mellan stater i Europa. Jag håller fortfarande fast vid den bedömningen.

Nu urholkas EU:s styrka och enighet. Storbritanniens beslut att lämna EU - Brexit - riskerar att sänka tröskeln för andra EU-stater att också överväga ett utträde. En seger för Nationella Frontens Marine Le Pen i presidentvalet i Frankrike 2017 skulle sannolikt sänkta tröskeln ytterligare. Få bedömare tror att Marine Le Pen vinner presidentvalet. Men det var också få bedömare som trodde att Donald Trump skulle vinna presidentvalet i USA hösten 2016. Den nationalistiska högerpopulismen växer sig stark i västvärlden, och vi ser inga tydliga tecken på att den ännu nått sin topp.

Valet av Donald Trump till USA:s president skakar om säkerhetsordningen i Europa. Donald Trump har förklarat att det inte är självklart att USA kommer att hjälpa andra Nato-stater vid ett eventuellt ryskt anfall. Ett amerikanskt stöd villkoras i stället av att den anfallna staten skulle ha "uppfyllt sina åtaganden" gentemot Nato. Villkorandet av amerikanskt stöd går helt på tvärs med den solidaritetsprincip som annars förknippas med Nato-gemenskapen. (Vid senare tillfällen har Donald Trump formulerat sig annorlunda. Men eftersom Donald Trump så ofta ljuger är det ingen som vågar ta det han säger på riktigt allvar.)

Den svenska Nato-debatten går in i ett vänteläge. USA är den överlägset starkaste politiska och militära kraften i Nato. Snart styrs USA av en person som gjort sig känd genom att tala osanning och vara oberäknelig. Ett av Nato-anhängarnas viktigaste argument har varit att ett svenskt Nato-medlemskap garanterar Sverige stöd från övriga Nato-stater i händelse av att Sverige anfalls av Ryssland. Idag har det argumentet tappat signifikant i styrka.

Vladimir Putin gnuggar förstås händerna. Ett sargat EU, framgång för de högerpopulistiska krafterna i Europa och en amerikansk president som ifrågasätter Nato-gemenskapen stärker Rysslands maktposition i regionen. EU-stater som till exempel Italien, Ungern, Grekland och Cypern är öppna för att lindra EU:s sanktioner mot Ryssland. Utfallet av helgens presidentval i Bulgarien och Moldavien innebar en politisk seger för de krafter som vill förbättra respektive lands relationer till Ryssland.

Ett USA lett av Donald Trump kan mycket väl välja att stärka sina relationer med Ryssland genom att göra eftergifter i frågorna kring Ukraina och Krim. Ett stärkt Ryssland kan bli en attraktiv samarbetspartner för flera av länderna i östra Europa.


Ett splittrat och försvagat EU, ett Ryssland som kan komma att stärka sin politiska ställning i närområdet och en blivande amerikansk president som utmärker sig genom lögner, oberäknelighet och en potentiell ovilja att stå upp mot Rysslands brott mot folkrätten. Läget är sannerligen osäkert.

Jag har heller inga illusioner om att USA under Donald Trumps ledning kommer att gå i täten när det gäller att värna demokratin, mänskliga rättigheter och folkrätt.

Jag förutsätter att svenska politiker - gärna över blockgränsen - gör sitt bästa för att bidra till att hålla ihop EU:s kärna. Sveriges försvarspolitiska samarbete med övriga nordiska stater får gärna stärkas. Och jag hoppas att Sverige genom sin plats i FN:s säkerhetsråd från den 1 januari 2017 kan bidra till att skapa en agenda för fortsatt internationellt samarbete och respekt för internationell rätt på ett sätt som ger så lite utrymme som möjligt för Donald Trump att låta sina bombastiska utspel bli faktisk politik.

Nej, jag är ingen Krösa-Maja. Men lite orolig är jag allt.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Nu är det väl mer än allvarligt. Nu har väl självaste Carl Bildt skrivit om saken i Washington post.

Kjell Eriksson

Anonym sa...

Ulf är orolig - åtminstone lite - över högerpopulismens framväxt. Det är jag också. I dagens opinionsmätning i Aftonbladet får SD 21,5%, en 50-%ig ökning sen valet. Men jag är också orolig över att etablerade politiker som Ulf inte tycks förstå orsaken till den oro som gör att många stöder SD. Ulf skrev:"... vi har aldrig levt i en värld som varit bättre än den vi har i dag. Medellivslängden ökar, den absoluta fattigdomen minskar, människors hälsotillstånd blir bättre och utbildningsnivån ökar. Ändå talar många om all denna "oro" som vi måste "ta på allvar"." Det är just en sådan von oben-attityd från en medlem i socialdemokraternas VU som gör mig orolig för partiets framtid. Enligt ABs mätning var SD största parti bland män. De flesta förmodligen arbetarklass och socialdemokraternas tidigare bas.
Man kan tydligen dra olika slutsatser av Trumps uttalande om NATO. Tar man det på allvar är det särskilt illa för Sverige eftersom USA i så fall absolut inte skulle komma Sverige till hjälp vid en konflikt. Men man kan också göra som Merkel, höja försvarsanslagen till 2% av BNP, dubbelt så högt som Sverige.

Klas Bengtsson

Thomas Escargency sa...

Jag tror att Högervindarna är ytterst starka.Människor har glömt Andra Världskriget.Göran Persson,sa "Det kan hända igen"-denna gången med Undantagstillstånd och Medicinering av Socialdemokrater och Opposionella.Mvh Thomas Escargency Kallmyr.Icke att glömma alla Ålderspensionärer som neddrogas,och får tio -tjugo tabletter om dan på Äldreboeenden...

Anonym sa...

Hm, ingenting är som det framställs, och ingenting är som det förefaller, eftersom det som är de reala frågorna (egentlig makt) är rätt ljusskygga prylar.
Så hela debatten är en skenföreställning, trots allt.

Vad vi vet är att FBI, likt Säpo, hanterar en stor del av kontraspioneget, dvs håller koll på utlänsk intervervention inrikespolitiskt, för att värna staten och dess utrikespolitik, och bara detta är snurrigt, att kontraspi, defacto hanterar, om än indirekt utrikesfrågor. Så det handlar om "the deep state" dvs de som är tillsatta att skydda staten, vilket så klart är en subjektiv fråga.

Om det nu är sant, för det är det, att FBi gick ut någon vecka före valet, och läckte info som var direkt skadlig för Clinton, för så var det, så får man anta att FBIs högsta chef tog en kalkylerat risk, att påverka valet. Det går inte att utesluta, alla försåstigpåare till trots, om vita outbildade män, att detta utspel, kan ha påverkar ca 200 000 väljare, och det var ungefär vad som avgjorde. Så om det nu är sant, att the deep statem dvs FBI gick ut med information som inte var i Clintons intresse, så var det uppenbarligen i FBIs eller dess chefs, eller som man säger, i statens intresse.... att påverka opinionen :-)

och om det var så, att FBIs utspel påverkade valet, så går det inte att utesluta det faktum att det faktiskt förhåll sig så. Dvs att FBIs chef asnåg att det var värt risken, att sätta sin post på spel, eftersom den nog ändå var satt på spel, eftersom det hänt en del med Obamaadminstrationen, (tänk Iran och Syrien) och tänk öven på Generak McCrystals uppror i Rolling Stonem när Hillary var utrikesminister.

Så den provokativa slutsatsen blir...
att the deep state, sitter på information, som innebär att man såg Clinton som ett större hot mot USAs intressen, än Trump, så i valet mellan pest och kolera, så valde kontraspionaget Trump, och det är alltid en cynisk tröst, eftersom vi som tillhör gemenerana, ändå ingenting vet. Det enda vi vet är att Clinton förlorade valet, och att FBI gick ut och skadesköt Clinton före falet, när de trots allt, om del velat, hade möjligheten att skjuta på frågan. Och om inte kontraspionaget vet statens intressen, eftesom det är deras uppdrag, att hålla ordning på de som försöker muta in andra intressen, så kan man undar vem som i så fall vet bättre om statens intressen?

och eftersom vi ingenting vet, om det verkliga spelet, så får vi trösta oss med att FBI trots allt gick ut inför valet, och skjöt Clinton i sank, och det har nog inte med genus att göra, utan om agenda, dvs utrikes inrikespolik, eller om det kanske tom är inrikes utrikes politik.

I vart fall är inget som man tror, och tror man något som inte är det som är allmän tro, är det trots allt konspirationer, och eftersom alla verkliga konspirationer är hemligstämplade, så finns de inte, så vad vi vet är att Trump vann valet och att FBI valde att inte lägga ut info om Trump, som var negativ, och eftersom presidenten styr utrikes, så är kan man säga att FBI-chefen måste vara Putinist :-) Skämt åsido, vad fan ska man tro?n Tänk om Säpos Ryssrotel gick ut två veckor före valet med att AKB är föremål för brott mot rikes säkerhet, och alltså inte anför något mot Putinisten Åkesson :-) skulle detta då inte anses vara "intervention" för att inte tala om Ryssroteln komprometterande Mona eller Stefan?

Nä, det låter ju så knäppt att man inte ens kan tänka tanken, så när allt kommer omkring var nog FBIs utspel mest en ond dröm. S.W