2016-11-06

Visst vinner Hillary Clinton. Eller...?

Nu är det bara två dygn kvar till det amerikanska presidentvalet. Förra gången jag skrev var jag orolig över att Hillary Clintons övertag i opinionen hade minskat och att Donald Trumps kurvor pekade uppåt. Sedan dess har Hillary Clintons försprång minskat ytterligare - och ändå är jag i dag mindre orolig än vad jag var när jag skrev förra posten. Hur hänger det ihop?

När jag skrev senast bedömde den välrenommerade valanalytikern och statistikern Nate Silver att sannolikheten för att Hillary Clinton skulle vinna valet uppgick till 77.3 procent. Just nu har den andelen minskat till 64.2 procent. Men som ni i figuren nedan har Donald Trump (röd linje) de senaste dagarna förlorat momentum i förhållande till Hillary Clinton (blå linje) - avståndet mellan de båda huvudkandidaterna minskar inte längre.
Vid förra presidentvalet 2010 lyckades Nate Silver pricka in rätt vinnare i samtliga 50 delstater. Denna gång är valet mer svårbedömt, eftersom valkampanjen inte liknar någon annan valkampanj i modern amerikansk politisk historia. Det ska noteras att Nate Silvers bedömningar ger Donald Trump bättre möjligheter än vad de flesta andra amerikanska valprognoser gör. Ett skäl påstås vara att Nate Silver i sina beräkningar inte väger in betydelsen av förtidsröstning tillräckligt tungt. I delstaten Nevada brukar till exempel omkring 70 procent av de röstande förtidsrösta, och hittills har betydligt fler demokrater än republikaner förtidsröstat där. I Nate Silvers bedömningar väger det jämnt i Nevada, med ett litet försteg för Donald Trump. Men den omfattande förtidsröstningen kan innebära att Hillary Clinton redan i praktiken vunnit den delstaten.

Alltid kloke Per Tenggren är nu så säker han kan bli på att Hillary Clinton vinner. På sin Facebook-sida redovisar han fyra argument för att det blir så. Argumenten låter ungefär så här:

1. Hillary Clintons kampanj har varit mer framgångsrik än Donald Trumps när det gäller att få väljare i så kallade swing states, och där förtidsröstningen kan vara särskilt viktig, att gå och rösta.

2. När alla skandaler klingat av så ligger Hillary Clinton stabilt på en ledning på 3-4 procentenheter. Donald Trump har sannolikt en hög mobilisering av sina egna supporters. Men han vinner inte så många nya, vilket han måste göra för att kunna vinna.


3. När skillnaden mellan Hillary Clinton och Donald Trump minskar blir fler delstater som tidigare var säkra för Hillary Clinton plötsligt osäkra. Det rör sig om fyra eller fem delstater. Donald Trump måste vinna samtliga dessa, för Hillary Clinton räcker det att vinna en enda och hålla fast de säkra. Att Donald Trump ska lyckas är inte omöjligt, men mycket osannolikt (särskilt som förtidsröstningen verkar gå demokraternas väg i Colorado och Nevada).


4. Det kan finnas så kallade shy-Trumps (väljare som i opinionsundersökningar drar sig för att säga att de tänker stödja Donald Trump). Men det är också troligt att det finns republikaner som i slutändan inte kan förmå sig att rösta på Trump. Ingen av kandidaterna förfogar sannolikt över en stor spökarmé som kommer att materialiseras på valdagen, vilket talar för att vi inte får en stor överraskning på valnatten.


Så tack Per Tenggren för lugnande ord. Jag är fortfarande orolig. Men inte lika orolig som innan jag läste dem.

Inga kommentarer: