2016-08-31

Socialdemokraterna och frågan om vinst i välfärden

Friskolekoncernen Academedia redovisade igår en rörelsevinst på 218 miljoner kronor för räkenskapsårets fjärde kvartal, en ökning med 35 procent jämfört med föregående år. Samma dag erfor SVT att regeringens utredare i frågan, Ilmar Reepalu, i höst lägger ett förslag som begränsar företagens vinstuttag till åtta procent av investerat kapital plus inflationen.

Frågan om vinster i välfärden är inte helt enkel för Socialdemokraterna. Sakpolitiskt talar mycket för ett vinstförbud. Välfärdssektorn är en konstlad marknad där de mest utsatta - de som behöver välfärden bäst - är de som har svårast att agera som "kunder" på en marknad. Statsvetarprofessorn Bo Rothstein har vid flera tillfällen lyft fram forskning som visar att välfärdssektorn lämpar sig sällsynt illa för vinstdriven konkurrens. Jämlikhetsvärdet hotas.

Strategiskt är saken inte lika enkel. Å ena sidan har Socialdemokraterna ett intresse av att skapa en konflikt med Moderaterna i traditionella vänster-högerfrågor (och frågan om vinst i välfärden är en sådan). Det talar för att gå offensivt fram i frågan. Å andra sidan är det parlamentariska läget sådant att den rödgröna regeringen skulle få utomordentligt svårt att få igenom ett vinstförbud i riksdagen. Det talar för att gå försiktigt fram och i stället försöka åstadkomma en kompromiss med åtminstone några av allianspartierna.

Opinionsläget är svårbedömt. Ställer man som SOM-institutet frågan ”Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg” svarar sex av tio att det är ett bra förslag. Ställer man däremot (som Ipsos) ett vinstförbud mot att kunna välja vårdcentral, skola eller äldreboende från såväl privata företag som kommuner och landsting svarar 27 procent att det är viktigast att det införs ett förbud mot vinstutdelning medan 57 procent svarar att det är viktigast att kunna välja mellan såväl privata företag som kommuner och landsting. I 2014 års val gick Vänsterpartiet all in på frågan om vinst i välfärden, men belönades inte särskilt mycket av väljarna för det.

Till detta kan läggas att det inom Socialdemokraterna finns olika uppfattningar i frågan, i linje med de åsiktsskillnader mellan vänster och höger som alltid funnits inom partiet.

Stefan Löfven har hittills profilerat sig som en politiker som eftersträvar överenskommelser över blockgränsen. Det skulle förvåna mig om han inte har samma ambition även i detta fall.

Jag kommenterar frågan om Socialdemokraterna och vinst i välfärden för Svenska Dagbladet.

4 kommentarer:

Marja Konttila sa...

Eftersom antalet drabbade, "olönsamma" patienter och elever, ökar för varje dag som går,kan det bli annorlunda till nästa val. Det är inte en liten skara anhöriga till multisjuka och elever, som skulle kräva extra resurser som berättar sina erfarenheter vidare. Till exempel när ena sonen gick sista året på gymnasiet, var han rasande, att de hade sämre villkor än elever i årskurs 1. De fick klassrummen med sämsta resurser, schema med många håltimmar och långa dagar . Ännu mer håltimmar blev det, när det var ovanligt med en vikarie, när läraren var sjuk. Årskurs 3 fick inte använda hiss i en byggnad med 5 våningar, eftersom det var för få hissar. :) Det var glädjande, att han själv berättade orsaken till prioriteringar: Det var mindre sannolikt, att de som snart var klara, skulle byta skola jämfört med elever, som nyss hade börjat.Bland annat erfarenheter från skola påverkar även andra nya röstberättigade åt rätt riktning.

Jan Andersen sa...

Om man har svårt vid att agera som kunde, så får man se till att hitta någon som är bra på det. Precis som om man har svårt vid att förhandla lön, så hittar man någon som är bra på det: Facket.

Socialdemokrater med blödande hjärta är mer än välkomna till att skapa en förening för vårdbehövande som kan förhandla fram sjysta avtal med privata aktörer. Sedan kan de som har svårt vid att agera som kunde bli medlem av föreningen för 50 kr och få en bra och prisvärd vård. Allt utan att friheten för os andra behövs att inskränkas.

Anonym sa...


Såg i SvD att Academedia redovisar en vinst om 5000 kr ca per elev. Med tanke på
att en elevplats i gymnasiet kostar 80-100 tusen kr/lå är jag inte överväldigad. Jag
skulle satsa på ett HVB-hem om det vore aktuellt att investera i den offentliga
tjänstesektorn. Enklaste sättet att blockera svindlarna i skolbranschen är att
införa en grundskole- samt en gymnasieexamen som, liksom förr, baseras på skriv-
ningar som rättas centralt, dvs enskild skola och undervisande lärare är bortkopplade.
På 60-talet publicerades studentskrivningarna i pressen. Antagligen vill de som har
inflytandet idag inte att det ska bli känt vilken kunskapsnivå det är man testar
och betygsätter. Folk skulle bli tokiga. Proven i den internationella studentexamen, IB, rättas på det sätt som beskrivits ovan. I Sverige blir allt knepigt och ogenomför-
bart när det handlar om krav på eleverna. /AN

Anonym sa...

Det går bra för bonden, snabbköpet och restaurangen att tjäna pengar på att folk är hungriga. Och det går bra för offentliga toaletter att tjäna pengar på att folk blir nödiga. Så varför skulle det vara fult att tjäna pengar på att folk blir sjuka?