2016-08-02

Annie Lööf och brevet hon inte läst

Centerledaren och före detta näringsministern Annie Lööf är i blåsväder. Svenska Dagbladet avslöjar att Annie Lööf som näringsminister redan sommaren 2012 i ett brev från EU:s förre industrikommissionär Antonio Tajani varnades för utsläppsfusket inom bilindustrin. Det var mer än tre år innan Volkswagens utsläppsskandal avslöjades. Men Annie Lööf vidtog inga åtgärder med anledning av varningen.

Till Svenska Dagbladet säger Annie Lööf att hon har "inget minne" av att ha läst brevet, trots att det är adresserat till näringsminister Annie Lööf och stämplat som mottagit av näringsministern den 3 augusti 2012. Det framgår också av Annie Lööfs svar att brevet inte föranledde några åtgärder från hennes sida.


Jag vet inte hur många brev en näringsminister får varje dag. Jag kan tänka mig att det är ganska många. Det vore naturligtvis orimligt att förvänta sig att en minister personligen skulle kunna ta del av och i sak förhålla sig till samtliga. Det finns knappast några skäl att betvivla Annie Lööfs uppgifter om att hon inte kommer ihåg att hon skulle ha sett det här aktuella brevet. 

Men som minister har Annie Lööf ett politiskt ansvar även för det hon inte ser. Det handlar bl a om förmågan att rekrytera kompetenta medarbetare och förmåga att prioritera i den svårgreppbara informationsmängd som följer med ministeruppdraget.

Någonstans har det gått fel. Ärendet är anmält till Konstitutionsutskottet. Jag instämmer med Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen, att alla papper nu bör läggas på bordet. Dels för att ge möjlighet att utkräva politiskt ansvar. Dels - och framför allt - för att förbättra möjligheterna att denna typen av varningar i framtiden tas på bättre allvar.

3 kommentarer:

Anonym sa...

För en gångs skull håller jag helt med Bjereld om något. Trots att jag är borgerlig. :-)

Givetvis har Lööf ansvar även för det hon inte hunnit läsa.

Anonym sa...

Vad VW har gjort är bedrägeri och olagligt. Vad övriga biltillverkare gjort är helt överensstämmande med lagar och regler och ska inte blandas ihop med VW. Man testar helt enkelt bilar i en kontrollerad laboratorie miljö enligt ett standardiserat test program. Detta för att kunna jämföra olika resultat. Självklart släpper bilarna ut mer ellet mindre avgaser beroende på väder, vind, vägförhållanden och framför allt hur man kör. Det är ingen skandal. VW är skurkar som inte ska blandas ihop med övriga bilindustrin.

Anonym sa...

Ulf, ja det krävs ansvar och andra kan lära av det, vare sig det handlar om miljön, vården eller utrikespolitiken. Det är ledande politikers förbannade ansvar att hålla sig informerade - från pålitliga källor. Ine minst Sveriges statsminister och utrikesminister har ansvar för det de inte ser, eller bemödar sig att se, eller hur? Jag förundras ständigt över hur utrikesministern och ledande i regeringen medvetet blundar för somligt som inte passar den rådande politiska synen. Jag blir illa berörd av att det fattas så mycket information hos många av Sveriges ledande i kyrkan och inom socialdemokratien. Det har lett till grova fördomar om ett folk och dess land. Du som har politiskt inflytande kan visa vägen. Nästa artikel om skandalen World Vision och Hamas, stöd som går till terrortunnlar, eller om hur Abbas uppviglar rasistiskt till dödligt våld och står vägen för fred? Det är bara att låta sig informeras.
A-K Roth