2016-08-09

Därför är det rätt att isolera Sverigedemokraterna

Riksdagsledamoten Kent Ekeroths (SD) utfall mot asylsökande demonstranter blev ett tydligt svar på frågan varför de övriga partierna inte vill släppa in Sverigedemokraterna i den politiska värmen. På sin Facebooksida skrev Kent Ekeroth att det är "avskyvärt" att människor som söker asyl i Sverige "tar sig friheten" att framföra synpunkter på Sveriges flyktingpolitik. Kent Ekeroth menade också att enbart svenska medborgare skall ha rätt att demonstrera och att "det borde vara en självklarhet" att asylsökande inte ska få "gå fritt i samhället". Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof instämde i Kent Ekeroths uttalanden om att alla asylsökande borde låsas in.

Ekeroths och Jomshofs utspel har fått hård kritik av flera jurister. Ulf Bernitz, professor i juridik vid Stockholms universitet, säger till Svenska Dagbladet att förslaget om att hålla asylsökande instängda bryter mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna: Varje människa som finns i Sverige omfattas av Europakonventionen. Att Kent Ekeroth vill att asylsökande juridiskt ska betraktas som speciella sorts människor är en extrem ståndpunkt.

Genom att låta Kent Ekeroth - mannen som genom järnrörs-skandalen gjorde sig känd för en större allmänhet - hållas och även ge instämma i hans uttalanden visar Sverigedemokraterna att partiet fortfarande har en mycket lång väg kvar till en punkt där deras politiska isolering skulle kunna brytas. Sverigedemokraterna ifrågasätter som inget annat svenskt parti grundlagsskyldiga rättigheter samt internationella avtal och konventioner med bas i de mänskliga rättigheterna. Det är lätt att instämma med Johan Rudström när denne på liberala Upsala Nya Tidnings ledarsida påminner om att Sverigedemokraternas mål är att förändra Sverige i grunden, en förändring i samma riktning som vi de senaste åren kunnat se i Ryssland, Ungern, Polen och Turkiet där demokratiska fri- och rättigheter plockas bort en efter en.

Jag har sagt det förut. Det hedrar de sju övriga partierna att de hittills förmått isolera Sverigedemokraterna och vägra varje form av samverkan med dem. Fredrik Reinfeldt var under sin tid som partiledare och statsminister mycket tydlig med att samverkan var otänkbar. Jag hoppas att det nuvarande borgerliga ledarskapet förmår visa samma styrka i denna fråga.

17 kommentarer:

Anonym sa...

Helt rätt. Men varför var socialdemokraterna inte lika tydliga med att isolera det anti-demokratiska VPK, eller dess efterföljare V?

Anonym sa...

Men Ulf.
Tänk om Europakonventionen har fel och Kent Ekeroth har rätt.

Då måste Europakonventionen rättas till och omförhandlas. Allt går med politisk vilja.
Inget är för alltid och i evighet. Eller?

Johan.

Jan Holm sa...

Jag tycker inte det är rätt att isolera SD , eftersom en stor del av väljarkårens därmed också skulle isoleras. Att sedan ta avstånd från en del av deras förslag är ju en annan sak. Intressant är att det som SD framförde tidigare , nu av nödvändiga skäl har blivit den politik som gäller för Regeringen. Samtidigt försöker Alliansen få tillbaka SD:s väljare , genom att tillägna sig just deras politik.
Vad gäller sakfrågan om asylanternas rättigheter , så borde åtminstone det finnas koll på de som fått avslag. Det är viktigt att utvisningen verkställs innan de går under jorden och i värsta fall ägnar sig åt en kriminalitet , som drabbar alla i samhället och inte minst synen på de som anlänt hit och får ett beviljat uppehållstillstånd.
Att isolera SD , är knappast lösningen på de problem massinvandringen medfört.

Anonym sa...

Varför måste alltid Vänsterpartiet dras upp när Sverigedemokraternas fascism synliggörs? Lättare att byta ämne än att bemöta kritiken?

Orion77 sa...

Det är väl ganska bra att Järnrörs"demokraterna" visar sina kort i god tid före nästa val? Så att vi andra blir påminda och inte behöver sväva i okunnighet om vad de står för.jag

Anonym sa...

När Sveriges nuvarande regering erkände Palestina, blev allt en mardröm. All heder och rättskänsla stannade av när Sverige erkände en icke existerande stat som har målet, viljan och visionen att eliminera en etablerad, modern och välfungerande demokrati.
Upprördheten över SD:s utspel framstår mest som trams för att väcka publicitet. Att Sveriges regering ställer sig bakom den islamistiska avsikten att utplåna Israel, är fasansfullt! Var är debatten om detta...?

Anonym sa...

Fattar inte att så många som har kommenterat inlägget tycker att demokratiska rättigheter som Sverige har kämpat för bara kan ignoreras och slängas på soptippen. Bent Jensen

Anonym sa...

Ekeroth är en bisarr person som med jämna mellanrum levererar extrema uttalanden. Det förvånar mig att SD inte inser att så länge sådana ståndpunkter är SD-politik, kommer de aldrig att "normaliseras", vilket de uppenbarligen strävar efter. Dock har vi ett växande problem med den dåliga efterlevandet av avvisningsbeslut med ett allt större skuggsamhälle som följd. Polisens kapacitet och legala möjligheter att verkställa är ju helt otillräckliga. Detta växande problem tycka dock inte bekymra Ulf. Men snart kommer väl en krönika som propagerar för en ny omgång allmän amnesti...?
@ anonym 11:49 em
Om v kan man tycka mycket, men det är faktiskt inte antidemokratiskt. Däremot har du rätt i att socialdemokraternas stöd från moskvastyrda SKP på den tid det begav sig absolut inte var bättre än en ev passivt stöd från SD till en kommande alliansregering.
Klas Bengtsson

Anonym sa...


Schweiz, som tillämpar Europakonventionen, förvarstar asylsökande fram till dess
sökandes identitet fastställts.
Rf behandlar inte medborgares och utlänningars yttrandefrihet resp demonstations-
frihet likvärdigt. I det första fallet blir det grundlagsändring om riksdagen
vill inskränka rättigheterna, i det andra fallet sker det genom vanlig lag.
Europakonventionen har en särskild paragraf som ger värdlandet rätt att reglera
utlänningars politiska verksamhet. Dessutom säger konventionen att utlänningars
fri- och rättigheter inte får äventyra den inre säkerheten i värdlandet.
Det ljugs friskt i Sverige. Varför avtvingar vi inte asylsökande som ges PUT löfte om att upphöra med politisk verksamhet i Sverige? /AN

Unknown sa...

Det räcker inte att isolera.
Sex demokratiska partier har anpassat sina förslag och retorik efter det odemokratiska och rasistiska SD.Det är större skandal än de ekerothska hetsuttalanden!
Endast V går fri.

Anonym sa...

Ulf Berggren, V går inte fri. Den är besudlad av samarbete, stöd och hyllningar av despoter, terrorister och mördare. Skrot och korn. Som den hyllade Hermansson med hans Sovjet-bagage. Som den sörjde DDRs slut. Usch!
A-K Roth

Anonym sa...

Anonym 9:58

Ulfs bloggpost handlar inte om SDs politik, utan om socialdemokraternas och de andra partiernas relation till SD. Denna relation grundas i åsikten att SDs partiprogram och uttalanden är rasistiska, fascistiska eller odemokratiska. Gott så, men ärligheten och konsekvensen kräver att ALLA partier vars program och uttalanden anses vara rasistiska eller odemokratiska behandlas på samma sätt.

Somebody is wrong on the internet sa...

Därför att det visar på dubbla måttstockar eftersom S under decennier använde sig av V (med täta band till ett land som sköt sina medborgare i ryggen när de flydde paradiset) på samma sätt som alliansen kan använda sig av SD framöver.

Skulle så ske, vilket naturligtvis kommer att uppröra många, så kommer S väldigt långt ifrån makten, vilket så klart Bjereld inser även om jag inte tvivlar på hans antipati gentemot SD och då särskilt Ekeroth.

Anonym sa...

Intressant att när det gäller SD så gäller vad individer säger som politik för hela SD men när tex. diverse V har sagt odemokratiska saker så gäller det inte...
Så länge som vi inte tar SD och deras väljare lika seriöst som andra partier och tar sakfrågorna kommer dom fortsätta växa tror jag. Kan man inte ta en diskussion och erkänna när dom har vettiga tankar kommer vi aldrig komma någon vart. Så tänker jag med alla partier då jag inte anser att något parti är felfritt.

Anonym sa...

Detta med orsak och verkan, och som praktiserande politik, skuldbeläggandet, är en kardinalsynd. Vem som har ansvaret för något. Att SD samlar många symaptier har en orsak, och denna orsak kan uppenbarligen inte ha (så mycket) med detta skuldbeläggande att göra. Visst försökte hövdingen och Mona med skuldbelägande, det fingerande säkert ett tag (politik är tyvärr som kvartalskapitalism, i bästa fall), dvs kortsiktig. Så genom att närma sig mp (vägmästare) från bägge håll, öppnade de upp en ledig lucka, sakpolitiskt, och detta gjordes i akt och mening för att vinna flaggen. Vad de offrade var långsiktigheten, som de helt enkelt inte kunde förutse, och så försökte de försöka sig genom blame blame blame, shame shame shame. Ända tills den egna politiken inte riktigt höll, (här får man lägga in vad man själv vill, så vi inte pekar ut en stigmatiserad grupp som m eller s :-) S.W
Anonym sa...

Så Ketchupen höll sig kvar i flaskan efter lärdomarna från 1991 då Nyd ändrade på ekvationen. Utan Bert och Ian, ingen borrgerlig regering. 1994 var kanske en lite orättvis rekyl eftersom bank-och finanskrisen var ett globalt fenomen som drabade Sverige innan Wibblen ens lagt sin första vårbudget 1992. Sedan ko valet 1998 med s i armkrog med C och sedan 2002 i full tango med mp. Reinfeldt insåg efter valstugererepotaget och förlusten 2002, och alla småpartiers enighet om migrationspolitiken vilken kraft migrtionspolitik hade i Sverige, så man gillade läget och triangulerade, och vips tog de hela flaggen 2006. Ingen kunde då ana att den lilla fula illa ansedda ankungen skulle växa till en stor svart svan :-)

M försökte gira lite inför valet 2010, men mp blev vågmästare och så lösate m sitt beting med flyktingar genom ändringar i LOU och att privatisera hela flyktingindustrin, och fick applåder, av alla utom landsortsväljarna ute i kommunerna som fick ta hand om vad Stockholm ansåg vara "enkla" praktiska vardagliga frågor som skola, vård och omsorg, och naturligtvis ordning och reda (rätt(s)ordning). M.a.o, det var m.a.s den praktiska politiken som skapade marknadsplatsen för SD. Även om resonemanget om ansvar inte är populärt, kan det vara på sin plats att förstå sambanden, att väljarna inte har anledning att vara mindre cyniska än deras partier. Fara med skuldbeläggandet ligger på flera plan, men den största faran för eliterna, är den statistiska faran, att man lever i en skenvärdl,och inte ändrar politik förrän fem över tolv, eftersom demos inte skyltar med sitt misnäje i tid, vilket innebar att sd inför valet 2014 undervärderades och ett annat parti, genom lagen om det tredje uteslutna, överpresterade, så valstrategerna skjöt sig i foten, skuldbeläggande gav farliga väljare, ingen talade om vredens druvor, frågorna förtegs offentligt, och så fick marknadsnissarna fel ekvation att spela med (utöver då själva politiken).

Järnrörs-Conny är naturligtvis inget direkt hälsotecken, men om vi fokuserar fel, och bara ser skärven i andras ögon, kan det innebära att man blundar för bjälkarna hos sig själv. Ett statsmannamässigt förhållningssätt är att inte lägga skulde på väljarna, utan på statskonsten, dvs det rimligaste är pudeln.

1. Den politik Sverige fört sedan i valet 2002 har varit starkt präglad av mp.

2. Sverige har tagit mot långt fler flyktingar och defacto-flyktingar per capita än något annat jämförbart industrialiserat västland.

3. Den svenska modellen bygger på ett högt skatteuttag med omfattande transfereringar, vilket grundar sig på ett kontrakt, lojalitet och tillit från väljare till makthavare.

4. Med undantag från 1991 har Sverige varit förskonat från populistiska partier på vänster och högerkanten, (den nationella dimensionen räknas inte som höger), vilket i hög grad varit möjligt tack vare s vägval och erfarenheter från 30-talet.

5. 2010 kom SD in i Riksdagen, vilket onekligen korrelerar med m:s valvinst 2006, Alliansen blev minoritet och behövde får stöd för sin budget, och valde mp, som hade motkrav, om än ännu mer liberal flyktingpolitik, och så blev det. I valet 2010 räknade/hoppades alla, att den förda politiken, skulle innebära att sd inte skulle blå vägmästare, dvs hövdingen kalkylerade med att om m la en budget, till vänster om s, så skulle det bli svårt för s att bilda regering. men.....

Anonym sa...

Om S vill säkerställa att borgarna inte gör upp med Sd så är det ju jätteenkelt. Bara att låta borgarna ha makten iallafall och lägga ned sina röster i samtliga frågor. Då kommer vare sig M eller borgarna

Men med tanke på att S inte är beredda att tumma en millimeter på principen att de själva ska ha makten om de kan ta den - om det så ska ske med hjälp av terrororganiationsstödjande postkommunister i Vänsterpartier - så är det svårt att se varför S skulle ha några som helst åsikter om vilka partier andra partier väljer att samarbeta med.

Själv tycker jag borgarna ska framlägga ett ultimatum. Antingen så samarbetar riktiga, statsbärande partier inte med extremister alls - dvs. SD, MP och V. Eller så är alla extremistpartier fair game.

Det är inte rimligt att vänsterextremisterna ska accepteras för att S ska få ha makten emedan högerextremisternas ska ignoreras så att S kan behålla makten...