2016-08-29

Anna Kinberg Batra stämplar SD som "rasister" - det får politiska konsekvenser

I SVT Agenda igår intervjuades Anna Kinberg Batra om förutsättningarna för ett samarbete mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Intervjun var intressant i två avseenden.

1.) Anna Kinberg Batra använde konsekvent formuleringen att "det inte är aktuellt" att samarbeta med Sverigedemokraterna. Däremot vägrade Anna Kinberg Batra att svara på frågan om hon "aldrig" kunde tänka sig ett sådant samarbete. Programledaren Anna Hedenmo upprepade frågan vid flera tillfällen, men Anna Kinberg Batra duckade och bet sig i stället fast vid sina talepunkter.

Varför var det så viktigt för Anna Kinberg Batra att använda formuleringen att "det inte är aktuellt" med ett samarbete, men vägra svara på frågan om ett sådant samarbete "aldrig" var tänkbart? Jag ser åtminstone två skäl. För det första vill Anna Kinberg Batra behålla sin och Moderaternas handlingsfrihet. Man skall aldrig säga aldrig, och i dagens komplicerade parlamentariska läge kan det mesta hända. Vi vet heller inte hur Sverigedemokraterna som parti utvecklas fram till valet 2018. Genom att vägra säga "aldrig" behåller hon handlingsfriheten och skapar osäkerhet bland t ex Socialdemokraterna om huruvida ett samarbete mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna faktiskt skulle vara tänkbart efter valet 2018. För det andra måste Anna Kinberg Batra hålla samman sitt parti, där det ju finns högst olika åsikter om förutsättningarna för ett framtida samarbete med Sverigedemokraterna.

2.) Anna Kinberg Batra valde att beskriva Sverigedemokraterna som ett "rasistiskt" parti. Det överraskade åtminstone mig. Jag vet inte om hon som partiledare tidigare använt den beteckningen på Sverigedemokraterna, och det var ett uttalande som kan få politiska konsekvenser.

Replikväxlingen mellan Anna Hedenmo (AH) och Anna Kinberg Batra (AKB) löd så här:

AH: Håller du med om att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, som ju ett kommunalråd sa här i reportaget?

AKB: Ja, dom skyller ju alla Sveriges problem på invandringen...

AH: Är det ett rasistiskt parti?

AKB: Då är det ju rasistiskt. Då ställer man ju grupper mot varandra, och sätter etiketter på andra människor.

Vill man ägna sig åt finlir kan man förstås säga att Anna Kinberg Batra inte svarar på frågan om partiet Sverigedemokraterna är rasistiskt eller ej, utan nöjer sig med att påstå att partiets ställningstaganden är rasistiska. (Jag undviker här att diskutera Anna Kinberg Batras definition av rasism). Men genom att stämpla Sverigedemokraterna (och/eller dess politik) som rasistiskt undergräver hon den handlingsfrihet hon vunnit genom att vägra använda ordet "aldrig" enligt punkt 1 ovan. Det blir mycket svårt för Anna Kinberg Batra att vinna gehör för samarbete med ett parti som hon själv uppfattar som rasistiskt. I svensk politisk diskurs finns det ju ingen legitimitet för samarbete med rasister. Att beteckna Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti får konsekvenser för regeringsfrågan 2018.

Hela intervjun med Anna Kinberg Batra kan ses här.

Jag kommenterar intervjun för Svenska Dagbladet här.

9 kommentarer:

Jan Andersen sa...

Det får samma politiska konsekvenser som när dåvarande ledare av Socialdemokratiet i Danmark, Poul Nyrup Rasmussen, uttalade följande vid öppningen av Folketinget i 1999:

"Derfor siger jeg til Dansk Folkeparti: Uanset, hvor mange anstrengelser, man gør sig - set med mine øjne – stuerene, det bliver I aldrig!"

- http://www.stm.dk/_p_7628.html

Stueren = egentligen om typ en hund som inte bajser inomhus. I överförd betydning = en som man kan och vill vara i samma rum med.

Och i dag vill socialdemokraterna gärna samarbete politisk med Dansk Folkparti:

http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-06-mette-f-vil-lave-alliance-med-dansk-folkeparti-vil-blokere-for-skattelettelser

http://www.avisen.dk/mette-f-bejler-til-dansk-folkeparti-om-politisk-par_399792.aspx

Samtidigt som f.d. ledaren av Dansk Folkparti, Pia Kjærsgaard (allmänt utnämnd som den personifierad ondskan av svenska medier och politiska kommentatorer) nu är talsmand i Folketinget, det nästhögsta ämbete i Danmark efter drottningen.

Anonym sa...

Åkesson har tidigare sagt att han tror på samarbete med (m) först när den
nuvarande partiledningen bytts ut. Och i lördags kallade han Tobée "en lort."
Åkesson vänder sig således till de moderata partimedlemmarna, inte till AKB mer
än på så sätt att han vill vidga glappet mellan partiledning och fotfolket.
Politik handlar i mycket om att ställa grupp mot grupp ( t ex höginkomsttagare
mot låginkomsttagare) AKB menar tydligen att hennes eget yrke är en form av
rasism. Var jobbskatteavdragen på höjden av rasism?
För att citera Åkesson: Tror hon att väljarna är korkade?/AN

Jan Holm sa...

Att skylla Sveriges problem på den bedrövliga invandringspolitik som förts , kan ju knappast vara rasistiskt.
Sen blir det ju väldigt intressant att se efter valet hur siffrorna ser ut.
Om AKB och Alliansen är beredda att avstå makten till S och MP , om de själva kan ta makten med hjälp av SD, så kommer detta att leda till ett massivt missnöje inom borgerligheten.

Anonym sa...

Hold your horses

Vi är numera väldigt duktiga i Sverige på att glida undan definitioner (postmodernism)
så precis vad som helst kan iklädas något som passar betraktarens näsa, vad som nu diskuteras är ett adjektiv
(alltså en värdering) och värderingar är i princip varken sanna eller falska, så långt verkar alla vara med
i svängarna, dvs vad som är racistiskt för a är det inte för b, och för några år var det många i Sverige som hävdade att raser inte fanns (utom på hundar) utan att tänka på att amerikansk politik är omöjlig att förstå utan termen/begreppet "race"

Så om det finns raser är den första frågan, frågan borde ställas mer på djupet, eftersom detta är en mycket viktigare fråga än man kan tro, så man måste utgå från någon rimlig källa, tex SO, Svensk ordbok utgiven av Sv akademien, och klura på vad det är för betydelse som AH klistrar på AKB, och det är inte helt enkelt att begripa om AH och akb är medvetna om vad det är för etikett som först journalisten klistrar på moderatledaren som sedan moderatledaren stämplar på sd, detta öppnar upp för en ny un ik svensk pseudodebatt.

subst Ras = ?

verb rasera :-) nä man har uppfunnit rasifiera (som i vart fall u.t inte förstår vad det betyder)

adj rasistisk = ?


ord som huvudsakligen används som adjektiv och inte har ett självklart verb, och svårtydd som substantiv är alltid svåra, feminism är lika suspekt, substantivet femme, eller feminina är hopplösa, verbet feminisera brukas inte, så det blir feministisk som är ett adjektiv, som sedan bygger substantivet feminist, som också är lite oklart vad det mer exakt betyder.


"Replikväxlingen mellan Anna Hedenmo (AH) och Anna Kinberg Batra (AKB) löd så här:"

AH: Håller du med om att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, som ju ett kommunalråd sa här i reportaget?

S.W akb borde sagt nej, med tillägget att genreppet rasist är svårt, och inte ska användas slentrianmässigt, och så ska man aldrig som politiker svänga med och hålla med ett adjektiv, i synnerhet som AH är skarp och har en plan :-)

AKB: Ja, dom skyller ju alla Sveriges problem på invandringen…


S.W logiskt sätt har detta inte med ras att gära, problem som finns kan ju lika gärna ha med män, religion, utbildning, kultur, språk att göra, att vara rasist, innebär något annat, väl?

AH: Är det ett rasistiskt parti?

S.W smart slutledning, men den är inte giltig och får tas med en nypa salt.

AKB: Då är det ju racistiskt.

S.W ja då, vad då, vad menar hon med det, är det ett specifikt tillfälle, eller syftar akb på att sd skylle alla problem på invandringen, och är volymfrågor rasism? nä, här fintar de bort varandra, AH och AKB.


AKB å ställer man ju grupper mot varandra, och sätter etiketter på andra människor.

Den senaste sättet är att skriva "synliga minoriteter" snygg Svenska, man ser minoriteten, men benämner den inte,
suck, vi har en bit kvar. AKB har blivit trängd retoriskt i ett svårnavigerat landskap, detta var ingen stor grej, med Hedemo får nog passa upp lite och fundera på vad hon lägger in i rasism. (som substantiv) menar hon Turliets och Grklands gränspolitik? dvs EUs?
S.W

Orion77 sa...

Radarparet Reinfeldt-Borg fann sin formel för att trycka dit Socialdemokraterna: De betecknade De Nya Moderaterna som "det nya arbetarpartiet".

Nu är det kanske en tidfråga innan Batra gör en motsvarande precisering av De Ny(gamla) Moderaterna som "Sverigemoderaterna".

Så kan en Ny Allians underlättas, en Sverigeallians mellan riksdagens båda Sverigepartier.

nyfiken sa...

Jävligt märkligt eller inte att media kan sitta och tycka att det är OK att kalla SD för rasister eller Fascister utan att någon får försvara sig men när utgivaren för Nya tider försökte förklara hur vänsterextrem Expo är så gick det absolut inte att prata utan att någon företrädare var med.
Ett bättre exempel är när Mona Sahlin som var med i styrelsen i både Expo och systembolaget och Nationell samordnare mot extremism kallar demonstranterna i folkets demonstration för Nazister.
Så slår dom sig för bröstet och pratar om demokrati och yttrandefrihet.

Anonym sa...

Som bl a S.W skriver är rasism inget entydigt begrepp. Och ABKs "definition" ställa grupp mot grupp är naturligtvis fördelningspolitikens kärna. I så fall är inte minst vänstern rasistisk. Nu är det ju populär härskarteknik att klistra negativa epitet på motståndare. T ex Löfvens (läs Arnstads) påstående att SD är fascistiskt trots att en övervägande majoritet av experter säger att de inte är ett fascistiskt parti. Om rasism definieras som motstånd till (stor) invandring går väl bara v, mp och c (exklusive staffan Danielsson fria.
Vad AKB menar vet hon kanske inte själv. Förmodligen inser hon att med en vänsterregering trots borgerlig majoritet också efter nästa val överlever hon inte som partiledare. Moderaternas metamorfoser från Lundgren till Reinfeldt till AKB är spektakulära. Det är förvånande att en kärna av samma personer oblygt kan inta så många ståndpunkter. Det får mig att undra vad ABK och övriga i m-ledningen EGENTLIGEN anser. Projekt Morpheus skriver
https://www.morpheusblogg.se/2016/08/27/nar-ska-moderaterna-granskas/#more-2289
KB

Anonym sa...

Intervjun med AKB ger tittarna ingenting då utfrågaren enbart ägnar sig åt det politiska spelet och inte verkligheten. Detta ältande om rasism utan att definiera ordet ger ingenting. Det är synd att AKB är så mediatränad att hon tålmodigt tål spektaklet utan att ilskna till.
Jack London

Anonym sa...

Kan den här definitionen hjälpa till att hjälpa alla som vill saken väl, och det går att räkna ut med lilltån att det förutom rasisterna själva, fins aktörer som inte vill försöka komma fram till vad det är vi egentligen diskuterar, det är synd, eftersom det sannolikt inte för saken framåt, dvs i brist på definition, så påstår man något som är dåligt/negativt, utan att vilja förklara vad det är man menar, det är nästan lika korkat som att diskutera svenska värderingar, utan att ta itu med frågan om de skånska respektive jämtländska värderingarna (skåne med sitt arv från Danmark och jämtland med sitt arv från Norge/Danmark)


http://www.sydsvenskan.se/2013-10-10/vad-ar-rasism

"Så länge det inte finns en definition alla kan enas kring,
är sociologerna Michael Omis och Howard Winants teori
användbar för att bedöma specifika handlingar från fall
till fall. De hävdar:

att för att vara rasistisk
måste en handling bygga på
en rasistisk övertygelse, som tron på
rasmässiga skillnader och stereotyper och
den måste skapa eller återskapa
förtryckarstrukturer som bygger på
rasmässiga kategoriseringar och generaliseringar."

här är svårigheten att definiera vad adjektiven
rasistisk och "rasmässig" är, så det är klurigt detta,
med substantiven rasism och rasist, som alltså till sin grund
bygger på adjektiv, som i sin tur tar utgångspunkt från en klass
(universalie) som ras, som i sin tur bygger på lite förlegade tankesätt
om hur människan är tillkommen och skapad. Visst går det att förså människor
som har en egen privat känslomässig uppfattning av vad rasist/rasism är, men
vi som för vårt bästa för att förså våra ledare, och politiken, vi begriper allt mindre
eftersom det verkar som att de medvetet vill missförstå varandra, för att hålla liv i
en fråga som riskerar att rekylera. När man inte vet, ska man faktiskt vara lite försiktig
med sina ordval, i vart fall inte vara så tvärsäker. S.W