2015-07-16

Till rättsstatens försvar!

I två principiellt viktiga ledare (här och här) har Dagens Nyheter formulerat sig till rättsstatens försvar. Läsaren av denna blogg vet att det inte är särskilt ofta som jag instämmer i varje ord i en ledarartikel i Dagens Nyheter. Men så är faktiskt fallet här.

Bakgrunden till de båda ledarartiklarna är den pågående debatten om hur Sverige bäst bidrar till att bekämpa IS och andra terrorgrupper och hur Sverige rättsligt bör hantera svenska medborgare som misstänks för att ha stridit för IS. Denna debatt har bland annat kännetecknats av förekomsten av flera populistiska förslag - t ex om landsförräderilagstiftningen - vilka om de genomfördes skulle urholka rättsstaten.

Dagens Nyheter skräder inte orden:

Även om 20 svartklädda män med blodiga sablar, som ser ut att komma direkt från någon av IS propagandafilmer, dyker upp i Sverige och söker asyl så kan vi inte visa dem på porten. I stället för ett permanent uppehållstillstånd får de ett ettårigt som förlängs ända till deras hemland skaffat sig en rättsordning utan dödsstraff i straffskalan.
(...)
Om de står där och utan ­omsvep säger­ att de huggit huvudet av hundratals otrogna så kan vi – om bevisföringen­ räcker – väcka åtal. I annat­ fall tipsa Säpo om att hålla ögonen­ på dem. Men köra dem på porten – det kan vi inte.
(...)
Allt tal om att förändra landsförräderilag­stiftningen eller att förhindra hemvändande svenska medborgare från att resa in i Sverige är däremot ett stickspår som bara leder rakt ut i ett populistiskt mörker.

Visst - Dagens Nyheter använder dramatiska exempel. Men dessa exempel är nödvändiga för att visa att rättsstaten är på riktigt. Rättsstaten är inte något bara för högtidstalen, eller för de ljusa sommarkvällarna. Rättsstaten är särskilt viktig i de mörka tiderna, i tider av hot och kris. Rättsstaten gör ibland ont, t ex när man misstänker att personer som begått brott kommer undan. Rättsstaten kan ibland utgöra ett hinder för det vi uppfattar som rättvisa. Men gör vi avkall på rättsstaten släpper vi i stället in godtycket. I förlängningen skymtar barbariet.

Dagens Nyheters ledarartiklar har mött missnöje och kritik inom delar av borgerligheten. Kritiken har bl a gått ut på att Dagens Nyheter inte formulerar egna förslag om hur den rättsliga kampen mot IS och andra terrorgrupper kan förbättras. Den kritiken förstår jag inte. Ledarartiklarna formulerar ju de principer mot vilka alla förslag i frågan bör vägas. Att formulera dessa förslag är ju en annan sak.

IS skall bekämpas med alla de medel som lagen erbjuder. Men vi gör förtrycket en tjänst om vi urholkar rättsstaten. Därför är jag glad över att Dagens Nyheter vågar stå fast och formulera sitt liberala credo, till rättsstatens försvar.

5 kommentarer:

Anonym sa...


Vem har föreslagit att vi inte ska följa gällande lag?
DN brukar numera servera självklarheter för att desorientera
debatten. Flera andra länder har skärpt lagstiftningen för att
komma åt jihadisterna. DN hävdar att motsvarande inte är möjligt i Sverige!
Man tar sig för pannan.

Jan Andersen sa...

Vilka lagar och regler tycker du skall gälla för handlingar som enligt svensk lag är straffbara, men som inte nödvändigtvis är straffbara där handlingen äger rum?

Skall en svensk som är på semester i Tyskland och som kör 140 på motorvägen straffas för fortkörning vid återkomsten till Sverige?

Skall jag straffas om jag åker till Danmark och har sex med en prostituerad?

Båda handlinger är tveklöst straffbart enligt svensk lag.

Vem definierar vad som är lagligt i områden där ISIS härjar? Jag vet inte om det finns en skottsäker definition på vad en som är en stat och vem som bestämmer vad som är lag, men min (operative) definition är "en organisation som har monopol på våld inom ett givet geografisk område". Set med den optik, så är ISIS nära att vara en stat och en regering i dom områden som de kontrollerar. Betyder det så inte att vad en svensk ISIS anhängare gör i det område må betragtes som lagligt? Och att personen därför inte skall straffas enligt svensk lag? Eller vill du också straffa fortkörning i Tyskland och sexköp i Danmark?

Anonym sa...

Min enda invändning mot DN-ledaren är de upprepade påstående om vad vi "kan" göra. Vi "kan" göra lite vad vi vill - med varierande konsekvenser. Vi kan införa dödsstraff, vi kan gå ur Schengen och införa drakoniska gränskontroller, vi kan skapa ett egen Guantanamo på Gotska sandön.

Vi är en nationalstat och vi kan göra lite vad vi vill.

Då svarar någon att vi då bryter mot internationella konventioner. Javisst. Och? Vem ska hindra oss? Vi kan bryta mot internationella konventioner om vi vill. Visst har det konsekvenser. Men det har det att följa dem också.

Således. Det är en lång ledare om vad DN "tycker" att vi bör och inte bör göra. Det har ingenting att göra med vad vi "kan" göra.

Anonym sa...

@8:33 Instämmer. DNs ledare är en uppräkning av plattityder som inte imponerar på mig. Men som tur är finns det andra som är mer konstruktiva och som till skillnad från Ulf inte nöjer sig med att konstatera: " Ledarartiklarna formulerar ju de principer mot vilka alla förslag i frågan bör vägas. Att formulera dessa förslag är ju en annan sak." Problemet är ju att den svenska rättsstaten saknar relevanta lagar. Den socialdemokratiske "dissidenten" Johan Westerholm , fd säkerhetsofficer, har t ex redovisat regeringens senfärdighet med att modernisera lagstiftningen. Vi ligger väl numera på sista plats i Europa. En bidragande orsak är det olycksaliga samarbetet med miljöpartiet och att de postmoderna identitetspolitikerna numera har en stark ställning inom s. Andra, som Ivar Arpi i Svd, har pekat på flera framkomliga vägar. Men eftersom all kritik av islam av vänstern beskylls för islamofobi är en saklig debatt inte möjlig. IS har inget med islam att göra, heter det. Det är lika begåvat som att hävda att inkvisitionen inte hade med kristendomen att göra. I båda fallen valde/väljer företrädarna citat ur Bibeln resp Koranen som rättfärdigar deras handlingar och väljer bort de citat som går i motsatt riktning. Vänstern slaktar t ex Hanna Gadbans bok Min jihad (om kvinnoförtryck) och anser som att vanligt alla problem orsakas av strukturell diskriminering och utanförskap. De muslimer som jag känner personligen är sekulära och lika främmande som jag för de flesta organisationer som säger sig företräda alla muslimer i Sverige. Mona Sahlin har på ett tydligt sätt företrätt (och numera erkänt) den naivitet som kännetecknat stora delar av vänstern. Den har varit, tycker jag, spegelbilden av sverigedemokraternas islamofobi. Och till stora delar lever den kvar, bl a inom Tro och solidaritet.

Anonym sa...

DN-ledaren begår det logiska misstaget att argumentera utifrån gällande lagstiftning. Det är denna som måste ändras för att komma åt de som deltagit i terrorism och sedan återvänder till Sverige. Internationella förebilder saknas inte. Således dömdes medlemmar i SS-Einsatzgruppen om de så bara hade varit på plats där krigsbrott begåtts.
Såväl Danmark, Norge, UK och Tyskland har betydligt effektivare lagstiftning utan att för den skull kunna beskyllas för rättsosäkerhet.
De främsta förespråkarna för en oförändrad lagstiftning i Sverige är representanter för muslimska samfund som står Muslimska Brödraskapet nära. Dessa får medhåll av röster till vänster.
Man undrar varför?