2015-07-13

Kärnenergiavtal med Iran ytterst nära

Nästan allt talar nu för att vi inom kort - kanske redan i kväll eller i morgon tisdag - får se ett avtal om Irans kärnenergiprogram mellan Iran och de sex stormakterna USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland och Kina. Irans president Hassan Rouhani hann tidigare i dag till och med på Twitter i förväg beskriva avtalet som en seger för demokratin. Men tweeten raderades efter en stund och ersattes av en ny tweet som skilde sig från den första endast genom att inledas med ordet "If"

Tweet I:
 


 Tweet II:
 


Ett färdigt avtal väntas begränsa Irans kärnenergipotential under det närmaste decenniet samtidigt som sanktionerna mot Iran lättas. De sista knutarna uppges vara tidschemat för sanktionslättnader och om huruvida FN:s vapenembargo mot Iran skall fortsätta.

Det vore oerhört glädjande om ett avtal kunde komma till stånd. För det första skulle ett sådant avtal med stor säkerhet avsevärt försvåra för Iran att skaffa sig kärnvapen. Världen behöver färre kärnvapen, inte fler. För det andra skulle ett avtal bidra till att minska Irans isolering i världssamfundet. För oss som tror att isolering sällan bidrar till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter är en sådan utveckling därför positiv. För det tredje behövs Iran i arbetet med att bekämpa IS i Irak och i Syrien. Ett avtal om Irans kärnenergiprogram och lättade sanktioner underlättar Irans deltagande i det arbetet.

Även om parterna enas om ett avtal återstår flera svårigheter. Avtalet skall godkännas av den amerikanska kongressen och av det religiösa ledarskapet i Iran. Min bedömning är ändå att sådana godkännanden är inte bara möjliga utan också troliga.

Israel kommer att kritisera avtalet. Men Israels trovärdighet i sin kritik urholkas av att de flesta bedömare förutsätter att Israel kommer att kritisera avtalet hur det än är konstruerat. Det är också möjligt att avtalet kommer att kritiseras av Irans viktigaste rival i maktspelet i Mellanöstern, det vill säga Saudiarabien och dess bundsförvanter. Vi ser också en olycklig etnifiering av konflikterna i regionen, illustrerad bland annat av det shia-dominerade Iran och det sunni-dominerade Saudiarabien.

Det är utomordentligt viktigt att avtalet inte blir en förevändning för att minska kritiken mot Iran för dess brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag förutsätter att Margot Wallström i lämpliga sammanhang är lika tydlig i sin kritik som hon har varit mot Saudiarabien. Förtrycket i Iran måste bekämpas lika kraftfullt som förtrycket i Saudiarabien.

The Guardian ger en läsvärd fördjupad analys av det aktuella förhandlingsläget.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Irans ledare demonstrerade häromdagen mot den store och den lille satan. På banderollerna stod det Död åt USA och Död åt Israel. Blir världen en tryggare plats om USA släpper in landet?

Anonym sa...

En repris på "Peace in our time." Och återigen blir det judarna som får betala priset.

Vad gäller Iran och islamistisk terror: Iran är världens främsta sponsor av islamistisk terror runt om i världen. Några exempel är pengar och vapenstöd till Hezbollah och Hamas, samt stöd till Assad-regimen i Syrien och shia-miliser i Irak. För bara ett år sedan stod dessa miliser för hälften av terrorn i Irak - det är bara på grund av ISIS framväxt som dessa terrororganisationer plötsligt blivit rumsrena.

När de frysta iranska tillgångarna släpps kommer världen att få mer terror, inte mindre.

G. Tikotzinsky
Tel Aviv

Anonym sa...

Demokrati i Iran?:-) Tills vi har sett de "hundra sidorna"
är allt bara spekulationer.

Ulrika

Anonym sa...

Om det någonsin ska bli slut på konflikterna så måste det ju ske någon form av försoning.

Anonym sa...

Ja, blev nog fel i första paragrafen, seger för diplomatin i tweeten men demokratin i texten?

A-K Roth sa...

Varför inte ge lite cred till det verkliga hotet Iran är för israelers säkerhet? Går det inte in ATT Iran regelbundet hotar med Israels förstörelse?ATT anisemitismen odlas?ATT Iran verkställer hotet genom att sponsra terror mot israeler och judar i många länder? Att i detta ifrågasätta Israels trovärdighet tycks mig fel! Israeler från höger och vänster är i stort samsade i rädslan för ett Iran som inte får några krav på att stoppa rasism och terror och brott mot mänskliga rättigheter. Tycks mig naivt eller märkligt bortviftande av det som borde störa. Man läser ju mellan raderna att Israels situation som terrormål inte verkar störa? Snarare förminskas Israels oc judarnas legitima uppgivenhet.

Anonym sa...

A-K Roth: Men hur ska man få slut på det hotet om inte genom någon sorts försoningsprocess? Så länge man trappar upp kommer det bara bli värre, det säkraste för Israel vore väl att ha goda relationer med tex Iran?