2014-10-23

Budgetblunder när regeringen utan motivering säger ajöss till de svenska medelhavsinstituten

Uppdaterat fredag oktober kl 15.10. I dag meddelar ansvarig ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson att hon tar omtag på frågan om nedläggning av de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Aten och Istanbul. Det här är inte ett skarpt förslag för nästa år och det är mycket möjligt att i den här processen så har inte alla fakta eller konsekvenser blivit fullt belysta. Nu kan vi ta till oss av den här kritiken och träffa dem som är berörda och lyssna in deras argument, säger ministern. Det är utmärkt att ministern lyssnat på kritiken och jag tolkar hennes uttalande ovan som att ärendet inte beretts på utbildningsdepartementet utan att finansdepartementet varit drivande i frågan.

Förslaget i budgetpropositionen väckte stor harm i breda kretsar. Det senaste dygnet har en kraftfull  opinionsbildning utvecklats i frågan. Det är viktigt att förslagets kritiker nu inte blåser faran över utan förmår hålla kvar engagemanget. Ministern kan behöva allt stöd i frågan för att nu kunna driva processen i rätt riktning. Men so far, so good.

*
 I två undanskymda meningar i budgeten meddelar regeringen sin avsikt att dra in det ekonomiska stödet till de svenska så kallade medelhavsinstituten i Rom, Aten och Istanbul. Pengarna -  12 miljoner för 2016 och ytterligare 10 miljoner för 2017 - skall i stället gå till  finansiering av kapitaltillskott för konstruktion och drift av den gigantiska forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund. För medelhavsinstituten innebär indragningen ett akut nedläggningshot. För ESS med sina planerade konstruktionskostnader på nära 20 miljarder blir tillskottet bara en droppe i oceanen.

Beslutet kommer helt överraskande. Enligt uppgift på den nybildade Facebook-gruppen Rädda Medelhavsinstituten informerades institutens styrelser på telefon så sent som igår. Någon offentlig debatt i frågan har mig veterligt inte ägt rum, och i valrörelsen lyste förslaget definitivt med sin frånvaro. Många med mig har mycket svårt att förstå prioriteringen.

Jag är ingen specialist på medelhavsinstitutens verksamhet och kan inte säga om det möjligen finns goda skäl för att avsluta det finansiella stödet till dem. Men regeringen anför inga skäl alls, utan meddelar bara att stödet skall bort. Häpp, häpp. Ajöss med dem.

Substantiellt har instituten utgjort relevanta mötesplatser för bland annat samhällsvetare, språkforskare och arekologer som bedrivit forskning om medelhavsområdet, den islamska världen och särskilt Turkiet. Instituten har långsiktiga åtaganden och ansvarar för stora arkeologiska samlingar. Nedläggningen hotar möjligheten för svenska forskare att i framtiden genomföra arkeologiska utgrävningar i till exempel Grekland och Italien.

Politiskt sänder nedläggningen en trist signal om en nedprioritering av humaniora och samhällsvetenskap till förmån för teknik och naturvetenskap. Den obefintliga debatten och avsaknaden av motivering till budgetförslaget sänder en signal om bristande professionalitet och bristande politiskt ledarskap.

Det kan vara så att det illa beredda och illa förankrade förslaget är ett resultat av hast vid beredningen av ärendet i samband med regeringsskiftet. Jag hoppas och tror att nya ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson tar intryck av de protester och den debatt som nu följer och hittar en väg att ta omtag på frågan.

Läs gärna vad Martin Aagård och Sanna Rayman skriver i frågan.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket bra att få veta. Oavsett kan man inte bara köra på med tystnad ioch maktspråkets ångvält, bristande respekt så att det skvätter om det.

Anonym sa...

Rom 1925, Aten 1948 och Istanbul 1962. Vad fick skattebetalarna veta då? Helrätt att dra in bidragen till dessa tummelplatser! Hoppas att mera följer, så att vi får slut på slöseriet med skattebetalarnas pengar! Det "rika" Sverige finns ej mer (inte i Sverige i vart fall).

Anonym sa...

Det är inte korrekt att pengarna istället direkt går till ESS. 10 miljoner per år går dit per år med start 2015, medan 10 miljoner 2017 och 15 miljoner 2018 går till klinisk forskning istället. Den totala besparingen genom nedläggningen är 12 miljoner 2016 och 22 miljoner 2016. Så man kan precis lika gärna säga att medelhavinstituten läggs ner till förmån för klinisk forskning. Vilket inte gör det mer rätt.

Anonym sa...

Det är hemskt tråkigt när människor som inte vet ett skvatt om saken "tycker till". Det handlar om små pengar som genom åren har gett svensk handel, utbildning och forskning stora fördelar, även ekonomiska sådana. Att lägga ned institutens verksamhet är avancerad förstöring av både kulturellt och ekonomiskt kapital. Om inte "starforen" orkar sätta sig in vad saken gäller, så var åtminstone snäll och plåga inte oss andra med dina dumheter.

Unknown sa...

Väldigt trist beslut från regeringens sida. Som arkeologistuderande har man givetvis funderat på möjligheten att få kontakter och erfarenhet via dessa forskningsinstitut. Nu stänger regeringen bryskt den här dörren för många, inte bara arkeologer utan andra som sysslar med humaniora. Dessutom, summan på 22 miljoner kronor som behövs för att driva dessa institut är ju inte alls mycket.

Anonym sa...

Till Anonym 9:58: Själv älskar jag när meningsmotståndaren förringar mig! Kalas för en demokrat! Din ömma tå hoppas jag gör riktigt ont! I mina resor i världen har jag mött Er Alla. Som gammal yrkesofficer vet jag bättre. Min informationsbas är djup och bred, lägg rök och dölj dig noga. Ty krubban är tom, ju förr du förstår detta dess bättre ! Sluta vrenskas :gilla läget! Betala själva ! häls/hebbe

Anonym sa...

Starforen är gammal arméofficer. Själv är jag gammal skogsarbetare, nuförtiden jägmästare. Starforen tycker att institut som sysslar med forskning inom humaniora (historia, konst, arkeologi, språk) är tummelplatser. Själv tycker jag de är viktiga för att de ökar vår förståelse för vår historia och vår samtida omvärld.

Starforen anser att de är slöseri med skattebetalarnas medel. Efter att ha studerat anslag för olika utbildning- och forskningsverksamheter kommer jag fram till att de är förhållandevis billiga och ger mycket tillbaka i form av forskningsresultat och internationellt utbyte.

Utöver dessa triviala faktorer finns också en mängd avtal som måste kapas med olika stater och utländska universitet vilket med mycket stor sannolikhet skulle innebära att Sverige skulle göra sig till åtlöje utomlands. I synnerhet när man betänker att Danmark, Norge och i synnerhet Finland har egna Medelhavsinstitut som dessa länder avser att behålla då dessa länders regeringar anser att de är viktiga för den humanistiska forskningen. Men att göra sig till åtlöje är kanske inte något som stör Starforen.

Förövrigt är min far också gammal arméofficer. Han håller inte heller med Starforen!

Orion77 sa...

Ett märkligt förslag i budgeter.
Verkar vara ett uppslag från någon som aldrig har besökt Rom eller Medelhavet -- men finns såna personer i dag?

Man har dock backat lite och säger från regeringshåll att saken ska utredas.