2014-10-21

Sveriges säkerhetspolitik är inga pajaskonster. Det är inte hä hä och häpp häpp.

De senaste dygnens ubåtsjakt i Stockholms skärgård används av Nato-anhängarna som argument för att Sverige skall överge sin militära alliansfrihet och i stället gå med i Nato. Så skriver t ex Expressens politiska redaktör och chef för ledarredaktionen Anna Dahlberg att Sverige måste dra "rätt politiska slutsatser" av "det drama som nu pågår" i skärgården. "Sverige får inte låta sig kuvas av det ryska maktspråket", skriver Dahlberg. I stället bör Sverige fortsätta närma sig Nato: "Ett medlemskap i västalliansen är Sveriges naturliga hemvist."

Dagens Nyheter kopplar visserligen inte ihop sin ståndpunkt att Sverige måste gå med i Nato med de pågående händelserna i skärgården, men drar sig å andra sidan inte för att förfalska slutsatserna från 1994 års Neutralitetspolitikkommission. Dagens Nyheter påstår - helt felaktigt - att Neutralitetspolitikkommissionen skulle ha påstått att "Sverige var aldrig neutralt under kalla kriget". I verkligheten gjorde Neutralitetspolitikkommissionen en stor och tydlig poäng av att Sveriges fredstida samverkan med väst inte innebar en avvikelse från neutralitetspolitiken. Dagens Nyheter får gärna dra sina egna slutsatser av kommissionens betänkande, men då är det bra om det framgår att det är just Dagens Nyheters och inte Neutralitetpolitikkommissionens slutsatser det handlar om.

Det är inte seriöst att åberopa de pågående händelserna i skärgården som ett argument för att Sverige skall söka medlemskap i Nato. I skrivande stund har vi faktiskt - för att vara uppriktiga - inte en susning om vad som pågår. Det är möjligt att där pågår eller har pågått någon form av rysk underrättelseverksamhet. Det är också möjligt att så inte varit fallet. Vi vet inte, och kan inte heller veta i detta skede.  

Insatsen måste utvärderas under lugna och ordnade former när den väl är avslutad. Först då blir det möjligt att dra några slutsatser om en eventuellt förändrad hotbild och vad en sådan i så fall skulle betyda för Sveriges framtida säkerhetspolitiska vägval. Sveriges säkerhetspolitik är faktiskt inga pajaskonster. Det är inte hä hä och häpp häpp

4 kommentarer:

Unknown sa...

Kanske har vi dömt ut Ryssland på förhand,kanske inte.
Men en sak kan vi vara helt klara över och det är att en upprustning av försvaret måste dra igång snarast, det kan inte vänta.

Anonym sa...

Ja, nu har ju miljöpartiet svängt och är beredd att satsa mera på försvaret (bara man får lägga ner försvarsexportmyndigheten i stället :-) ).

Kanske bra vi bytte Regering...? Den förra Regeringen var ju tvingad att först spara ca 500 MSEK (enl någon uppgörelse jag just nu glömt vad den heter) och att ökade anslag skulle komma kring 2024... Tid har vi i alla fall.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Om Sveriges utrikesminister (nu f.d.) står på torget i Kiev för att tillsammans med USA:s utsända Victoria Nuland (som säger att USA satsat miljarder på regimskifte i Ukraina) arpas med den tydligen inte helt färdigdresserade ryska björnen, så börjar man allt undra om inte svensk säkerhets- och utrikespolitik just är en del i en cirkusföreställning med pajaskonster och hä hä och häpp häpp.

Thove sa...

Det går inte att undvika att den massiva pressen kring den förmodade ubåten troligtvis kommer av nyhets-torka nu när allt möjligt efter valet har gåtts över redan....
Tror du att det finns en rysk ubåt i Stockholms skärgård? Jag har gjort en omröstning på plusett: http://www.plusett.nu/omrostning-4617/tror-du-att-en-rysk-ubat-befinner-sig-i-stockholms