2014-10-29

Turbulens i Nato-frågan

I dag presenterades en opinionsmätning från Novus där stödet för ett svenskt Nato-medlemskap för första gången var större än motståndet. Av de tillfrågade ansåg 37 procent att Sverige borde söka medlemskap i Nato, medan 36 procent var emot. Även om skillnaden var mycket liten fanns det ett starkt symbolvärde i att Nato-anhängarna bröt en trend och i denna mätning var fler än Nato-motståndarna.

Den svenska Nato-opinionen har ända sedan kalla krigets slut präglats av stabilitet. Andelen personer som svarat att det är ett dåligt förslag har oftast varit två till tre gånger fler än andelen personer som svarat att det är ett bra förslag. Men under det senaste året har stabiliteten ersatts av turbulens. Flera olika mätningar har publicerats som visat väldigt olika resultat. I en del mätningar har Nato-motståndet minskat och opinionsläget varit nästan jämnt. I andra mätningar, som t ex en från Ipsos som redovisades i Dagens Nyheter i maj i år, var motståndet fortfarande stort - av de tillfrågade ansåg 56 procent att Sverige inte skulle gå med i Nato medan endast 28 procent förespråkade ett svenskt Nato-medlemskap.

Sverige är unikt i Europa genom att ha förskonats från krigets fasor i 200 år. Denna långa period av fred förknippas av många medborgare med Sveriges militära alliansfrihet och neutralitetspolitik. Även om den tolkningen är grovt förenklad har den under många år varit en del av den svenska självbilden. Först nu, snart 25 år efter kalla krigets slut, syns tecken på att självbilden kan börja på att förändras. EU-medlemskapet, Sveriges nära samarbete med Nato och neutralitetsbegreppets utmönstring ur den säkerhetspolitiska doktrinen sätter måhända sina spår.

Nato-anhängarnas stora problem under många har har varit att de varit oförmögna att berätta vilket säkerhetspolitiskt problem som skulle lösas genom att Sverige blev medlem av Nato. Under det senaste året har emellertid förtroendekrisen för det svenska försvaret bidragit till att en sådan problembeskrivning börjat växa fram. Problembeskrivningen skulle kunna formuleras så här: Rysslands offensiva agerande skapar en skärpt hotbild mot Sverige samtidigt som Sverige inte har några möjligheter att mer än under några få dagar försvara sitt territorium. Ett svenskt Nato-medlemskap skulle lösa detta problem, menar Nato-anhängarna, eftersom Sverige då skulle garanteras hjälp att försvara sitt territorium. Så blev till exempel Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson Hans Linde relativt svarslös (vilket inte händer ofta) då han i Studio Ett i P1 i dag konfronterades med frågan hur Sverige givet sitt svaga försvar skulle hantera ett ryskt angrepp. Lindes enda svar var att frågan var så hypotetisk att den var irrelevant att försöka besvara.

Nato-vännerna har vinden i ryggen. Förtroendekrisen för försvaret, de påstådda intrången i Stockholms skärgård, en mer offensiv rysk politik än tidigare, dagens opinionsmätning från Novus samt den rapport som presenterades i dag och som förordade en utredning om svenskt Nato-medlemskap skapar förutsättningar att driva frågan om svenskt Nato-medlemskap med större energi och större trovärdighet än tidigare. Under sina åtta år vid makten undvek Alliansen att driva frågan om svenskt Nato-medlemskap. I opposition kommer åtminstone Folkpartiet och sannolikt även Moderaterna och Kristdemokraterna att vara mindre finkänsliga.

Inom Moderaterna var Fredrik Reinfeldt en återhållande kraft i Nato-frågan. När Moderaternas partistämma tog ställning för svenskt Nato-medlemskap var det mot partiledningen vilja. Fredrik Reinfeldt använde därför nästan alltid formuleringen "mitt parti vill att Sverige söker medlemskap i Nato", i stället för att "jag" eller "vi" vill att Sverige söker medlemskap. Mycket talar för att Moderaternas nya ledarskap kommer att känna mindre restriktioner i frågan.

Kommer då Nato-anhängarna att vinna framgång i sina strävanden? I dag finns det inte mycket som tyder på det. Hittills har motståndet inom Socialdemokraterna (samt naturligtvis inom Miljöpartiet och Vänsterpartiet) varit kompakt. Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström var i dag mycket tydliga i sina nej både till Nato-medlemskap och en utredning om Nato-medlemskap.
*
Nato-motståndarnas motberättelse är inte särskilt svår att formulera. Sannolikheten för ett ryskt angrepp på Sverige måste under överskådlig tid betraktas som ytterst liten, för att inte säga obefintlig. Ett svenskt Nato-medlemskap skulle i stället bidra till att höja den säkerhetspolitiska spänningen i Sveriges närområde, och avsevärt minimera Sveriges utrikespolitiska handlingsfrihet i såväl fredstid som krigstid. Ett svenskt Nato-medlemskap skulle snarare öka än minska risken att Sverige mot sin vilja drogs in i militära krigshandlingar. Som Nato-medlem skulle Sverige dessutom bli en del av Nato:s kärnvapendoktrin, med allt vad det innebär.


7 kommentarer:

Anonym sa...

Fick du fram hur frågan ställts i den undersökning där NATO-JA anhängarna är i majoritet?

Ulf Bjereld sa...

Anonym 7:48 Ja och nej. Jag har fått veta att det var samma formulering som i deras föregående mätningar, och då minns jag att den varit OK.

Anonym sa...

Dags att sluta åka snålskjuts på NATO, tycker jag som är socialdemokrat FÖR en NATO-anslutning. Att vi inte blev invaderade av Tyskland under andra världskriget berodde inte på att vi var alliansfria (jämför t ex Danmark och Norge), utan på den då förnuftiga eftergiftspolitiken. Nu kan man ju hävda att vi inte står inför ett krigshot inom överskådlig tid, men då finns det ju ingen anledning att ha kvar försvaret, möjligen med undantag för mindre enheter för internationella insatser. För det finns ju bättre användning av tiotals miljarder än att betala ett försvar som bara kan försvara Sverige en vecka enligt ÖB. Eller räknar Bjereld, Hultqvist m fl att NATO ska hjälpa oss (gratis) inom en vecka? Det tycker jag är dålig solidaritet i så fall.

Anonym sa...

ÖB själv, Sverker Göranson, ansåg i ekots lördagsintervju för ett tag sedan att NATO ev. skulle hjälpa oss i ett nödläge. Jag hajade till när han sa detta. Och detta var innan diskussionen om att NATO kan få använda svenskt terrirorium för etabkerande av baser blev aktuell.

Det finns mao hos högsta försvarsledningen en åsikt (eller vetskap?) om att NATO ställer upp!!!.

Att inte vilja vara medlem av klubben, men samtidigt vilja dra nytta av klubben när det behövs, förefaller mig väldigt märkligt ( milt uttryckt).

Därmed inte sagt att min åsikt är att Sverige skall gå med i NATO.
Kjell Eriksson

Åke Widfeldt sa...

Har du läst Lennart Palms förslag på en folkomröstning om NATO i Dagens ETC: http://www.etc.se/debatt/lat-svenska-folket-rosta-om-nato-medlemskapet

Anonym sa...

Kjell Eriksson skriver:

"Att inte vilja vara medlem av klubben, men samtidigt vilja dra nytta av klubben när det behövs, förefaller mig väldigt märkligt ( milt uttryckt)."

Tvärtom, det är väl alldeles utmärkt!

Gå med i Nato drar bara på sig elände och kostnader. Det finns inget hot mot Sverige.

Anonym sa...

Det är en av många åsikter, och lika respektabel som någon annan. Min åsikt är att ett försvar har vi för att undvika väpnade konflikter. Hotbilder kan ändras väldigt snabbt. Tomas Bertelman tycks i sin utredning komma fram till två tänkbara alternativ. Alternativet att gå med i NATO , vilket han tycks anse är det bättre alternativet, vill inte ens Regeringen utreda.
Kjell Eriksson