2014-06-24

Minskat förtroende för Fredrik Reinfeldt gör Alliansens läge än svårare

Ljusen i Allianstunneln släcks ett efter ett. I dag presenterade Demoskop/Expressen en ny undersökning som visar att Fredrik Reinfeldts tidigare så starka förtroende bland svenska väljare och som regeringsbildare minskar. På frågan "Vem av följande tror du skulle vara bäst som statsminister efter valet" svarar 46 procent Stefan Löfven och bara 34 procent Fredrik Reinfeldt. Löfvens försprång uppgår således till tolv procentenheter, vid föregående mätning i april uppgick den endast till fyra procentenheter.

På frågan "Hur stort förtroende har du för partiledarna?" får Fredrik Reinfeldt ett medelbetyg på 3.08, mot Stefan Löfvens 3.39 - även här har avståndet mellan Reinfeldt och Löfven ökat sedan april. Dessutom har Gustav Fridolin passerat Fredrik Reinfeldt i förtroendeligan, Fridolin får ett medelbetyg på 3.16.

Svenska väljare röstar i allmänhet på parti, inte på person. Men Fredrik Reinfeldts minskade förtroende är ändå ett bekymmer för Moderaterna och för Alliansen. Det starka förtroendet för Fredrik Reinfeldt var länge ett av alliansregeringens starkaste kort, en viktig komponent i Moderaternas strategi att spela ner de politiska skillnaderna mellan Moderaterna och Socialdemokraterna och i stället göra valet till en förtroendeomröstning där regeringsskicklighet och förmåga att hantera statsfinanserna skulle avgöra till Alliansens fördel. Om väljarna hyser ett större förtroende för Stefan Löfven än för Fredrik Reinfeldt blir den strategin nära nog omöjlig att ro i hamn.

Som salt i Alliansens sår visar Demoskop-mätningen att väljarna har större förtroende för Socialdemokraterna än för Moderaterna i nio av tio politiska sakfrågor. I frågorna om jobb och sysselsättning, skola, bostäder, sjukvård, jämställdhet, invandring och integration, klimat och miljö, försvar samt äldreomsorg har väljarna större förtroende för Socialdemokraterna än för Moderaterna. Trösten för Alliansens tigerhjärtan ligger i att det fortfarande är en större andel av väljarna som har störst förtroende för Moderaterna när det gäller Sveriges ekonomi, 39 procent för Moderaterna mot 35 procent för Socialdemokraterna.

Det parti som har störst förtroende i frågan om Sveriges ekonomi har sedan lång tid tillbaka också vunnit riksdagsvalet. Men det finns naturligtvis ingen automatik i att det blir. Det är svårt att tro att de fyra procentenheter som skiljer skulle väga upp Socialdemokraternas största förtroende i de övriga nio av tio sakfrågorna. Sveriges ekonomi ligger inte heller i topp på den politiska dagordningen, varken hos väljarna eller i samhällsdebatten. Ett troligare scenario är att om det i början av september står klart att Stefan Löfven kommer att bilda regering kommer även förtroendet för Socialdemokraterna i frågan om Sveriges ekonomi att växa.

Jag kommenterar Demoskop-undersökningen för Svenska Dagbladet här.

2 kommentarer:

Unknown sa...

Visst S har högst förtroende i en rad olika frågor. Men det mesta utgörs av luft och förväntningar. S har knappast för egen maskin byggt upp förtroendet med konkreta förslag. S strategi verkar snarare vara att sitta still i båten och ge så få konkreta förslag som möjligt. För annars riskerar ju väljarna att sticka precis som förra gången. Särskilt gällande jobbfrågan har stora förväntningar byggts upp utan troliga konkreta förslag, som numer ska vara valets viktigaste om jag fattat det rätt?
Expertisen har sågat socialdemokraternas jobbpolitik http://www.di.se/artiklar/2014/6/4/forskare-lofvens-jobbpolitik-ger-farre-jobb/. Men trots det tycks folket ha störst förtroende för S i jobbfrågan. S har dock vunnit på okunskap förut. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/s-gynnas-av-okunskap_147835.svd Folk kanske även har glömt hur det såg ut senast S styrde? Då var det högkonjunktur utan att sysselsättningen ökade. Läs http://www.di.se/artiklar/2006/1/24/sverige-varldsmastare-i-jobless-growth/?flik=minakommentarer

Anonym sa...

Ljuset i tunneln är säkert ett tåg.