2014-06-10

Jan Björklund, läs- och surfplattor och Wikipedia

Sommaren 2012 pågick en märklig kurragömmalek i Almedalen. Ordföranden för Centerpartiet i Malmö Niels Paarup-Petersen hade under våren initierat en insamling på nätet för att kunna ge utbildningsminister Jan Björklund en läs- och surfplatta så att Björklund skulle förstå hur tekniken fungerade. Niels Paarup-Petersen hade reagerat negativt på uttalanden från Jan Björklund där denne förhölls sig skeptisk till införande av läs- och surfplattor i skolan på den fysiska bokens bekostnad. Ett 50-tal personer bidrog till insamlingen, men när plattan skulle överlämnas i Almedalen höll sig Jan Björklund undan och ville inte ta emot den. Till sist lyckades Niels Paarup-Petersen överlämna den till Björklunds pressekreterare Elin Boberg

Jag kommer att tänka på denna anekdot när jag läser en artikel i Israel Hayom om hur Israels utbildningsminister Shay Piron träffar Wikimedia Foundations ordförande Jan-Bart de Vreede och meddelar att lärarna i Israel skall instrueras att undervisa sina elever i hur de skriver texter för Wikipedia.

Jag är inte helt säker på att Jan Björklund vet vad Wikipedia är. Men om han vet det så har jag ändå väldigt svårt att se att han med entusiasm skulle bejaka pedagogiska projekt där elever utvecklar sin förmåga att medverka i Wikipedia. Det är möjligt att jag är fördomsfull, men Björklunds trovärdighet i frågor kring pedagogiskt utvecklingsarbete är genom hans ensidiga fokus på ordning och reda, betyg, katederundervisning och fysiska böcker något begränsad.

Wikipedia är ett alldeles fantastiskt fenomen, en kollektivistisk antites till den individualistiska hegemoni som just nu präglar vårt samhälle. Wikipedia förtjänar allt stöd. Jag hoppas att svenskt utbildningsväsende låter sig inspireras av sina israeliska kollegor.

3 kommentarer:

Unknown sa...

Björklund vet nog vad Wikipedia är, det har liksom inte gått att undvika W under det senaste decenniet och näppeligen att en partiledare skulle klara sig utan dator.
Men än intressantare är fenomenet utifrån kollektivism/individualitet då Wikipedia blir sanningen, den relevanta faktabanken just för att den finns tillgänglig på brukarens villkor. Direkthet och kollektivism samt hjälp av israeliska kollegor låter lätt antitesmässigt men förmodligen ökar graden av kollektivism just därför. Och det blir en ordentlig debatt i sig!

Unknown sa...

Jan Björklund har förstått att sätta de basala förutsättningarna före skiftande trendiga inslag. Brister i husgrunden botas inte med rätt val av design på ytterbelysningen - för att nu överdriva exemplet något.

Björklunds dilemma är ohörsamheten i kombination med allmänna anklagelser om att han inte lyckats med det han inte får genomföra.

Det har gått så långt i en ogenomtänkt kritik, att ministern får bära hundhuvud för ofrånkomliga följder av det kommunala självstyret.

Daga Wennerström sa...

Jag älskar Wikipedia det är ett verktyg för jämlikhet och mindre förtryck, vad ska tillhandahållas bestäms kollektivt och ej av begränsade experter, många vet mer än några få.