2014-06-02

Det palestinska samlingsregeringen måste få fullt stöd - även från Sverige

I dag svors den nybildade palestinska enhetsregeringen in av president Mahmoud Abbas. Bildandet av enhetsregeringen har sin grund i framgångar i försoningsprocessen mellan Fatah och Hamas och dess viktigaste uppgift är att förbereda demokratiska val i hela Palestina inom sex månader. Regeringen består av 16 ministrar, fyra av dem är kvinnor. Ingen av ministrarna är medlem av Fatah eller Hamas.

Palestiniernas enande är en nödvändig förutsättning för att kunna skapa fred mellan Israel och Palestina och för att på allvar kunna upprätta en palestinsk statsbildning. Så länge palestininerna var splittrade underminerades det palestinska ledarskapets legitimitet att föra hela folkets talan.

Det är nu oerhört viktigt att omvärlden inte upprepar sitt misstag från 2006, då den demokratiskt valda palestinska regeringen isolerades på grund av att Hamas betraktades som en terrororganisation. Isoleringen bidrog till att försvaga de krafter inom Hamas som ville förändra organisationen och isoleringen innebar också att omvärlden inte accepterade de mest demokratiska val som kanske någonsin hade genomförts i arabvärlden. Ingen kan i dag på allvar hävda att fredsprocessen mellan israeler och palestinier gynnades av denna isolering.

Visst skall omvärlden ställa krav på Hamas att erkänna Israel, ta avstånd från våld samt följa tidigare ingångna avtal. Men dessa och motsvarande krav måste vara ömsesidiga. Både Israel och Palestina måste avstå från allt folkrättstridigt våld, acceptera 1967 års gränser och förbinda sig  till att följa de överenskommelser som tidigare regeringar gjort.

Socialdemokraterna har i dag uttalat sitt stöd för den palestinska regeringen. Jag har inte hört ett enda ord från den svenska regeringen eller Carl Bildt - inte ens på Twitter. Jag kan förstås ha missat något, men annars hoppas jag att tystnaden inte är ett uttryck för regeringens och Carl Bildts tvekan i denna fråga. Att inte ge den nya palestinska regeringen det stöd den behöver är att öppna dörren för extremism från båda sidor i konflikten.

19 kommentarer:

A-K Roth sa...

Hoppas du tillåter detta, Ulf:

Är det inte lika viktigt att socialdemokraterna inte upprepar sina gamla misstag, t.ex. att rusa in och naivt stödja despoter, diktaturer och folkmördare, eller som nu oreformerade terrorister?

Hur bekymrad är du själv att det skickas blandade meddelanden (mixed messages) från Hamas' styre liknande detta?

"...,Haniya also told the Arabic-language al-Hayat al-Jadida paper last Wednesday that “Those who liberated Gaza, with the help of Allah, can liberate Jerusalem, the West Bank and the rest of Palestine (i.e., Israel).”

Haniyeh also reiterated to al-Aqsa TV Hamas’ Hamas goal of destroying Israel through violence, and said that the same, determined Palestinian “resistance” that led to Israel’s withdrawal from the Gaza Strip would eventually cause Israel to flee “Jerusalem, the West Bank and the rest of Palestine.”

“Since he already said ‘Jerusalem and the West Bank,’ the term ‘rest of Palestine,’ can only mean the rest of Israel,” said Palestinian Media Watch.

The website also cited the Ma’an news service, which quoted Haniyeh’s explanation that the partnership with Fatah was designed to”protect… the resistance project” and “the weapon of resistance.”..."

Jag kan inte bara tro att om omvärlden bara stöder unity government där Hamas ingår och får makt så blir det fred. Det låter så naivt, givet vad de står för.

Haniyeh indikerar att de ska fortsätta "motståndet" som riktas mot själva Israel. Vi vet ju på vilket sätt detta "motstånd" har gjorts.

Somliga kommer ju att opponera sig mot allt vad Palestinian Media Watch, en av arabspråkiska media granskande grupp, säger, men försök se det som en slags Uppdrag Granskning av den människofientliga, folkfientliga och våldsdrivna grupp som de förvisso visat sig vara.

Orion77 sa...

Tack Ulf, äntligen någon av våra politiska kommentatorer som skriver om en av de mest aktuella frågorna i vår tid. Och därtill skriver vad som rätt och riktigt är.

Bulten i Bo sa...

Tack A-K Roth för att du berättade för mig att blandade meddelanden översätts med "mixed messages"...

Slutsatsen är att Palestinska folkets val endast kan godkännas om hela din serv av pro-israeliska websiter inte kan hitta något negativt att skriva om dom?

Du som är väl insatt och påläst, finns det något parti i den israeliska regeringen som gjort olämpliga uttalanden och därför bör plockas bort innan man kan förhandla med dem?

Anonym sa...

"...på grund av att Hamas betraktades som en terrororganisation."
Intressant ordval - betraktades. EU:s officiella och formella hållning: Hamas är en terroristorganisation. Om beslut och ord fortfarande betyder någonting, måste det faktiska förhållningssätt till terrororganisationer präglas av tydlighet om vad som gäller. Intressant också att Netanyahus regering (trots kritik mot USA), EU och USA agerar mer eller mindre samstämmigt - vänta och se. Vänta och se om, i den bästa av världar, palestinierna kan uppnå genuin enighet och demokrati - och om Hamas kan överge terrorismen och skrota sitt program, som bland annat tydligt uttrycker målet att den sionistiska staten Israel måste avlägsnas, och att den väpnade kampen är en den enda vägen.
Men teknokratregeringen är bara ett litet mellanspel. Hamas är fortfarande Hamas och inget tyder på att man kommer att byta spår. Och EU och USA har valt att inte sätta press på islamisterna. Därmed ges Netanyahu möjlighet att peka på det absurda i att släppa in en terroristorganisation, och därmed slipper han undan förhandlingar och tuffa beslut. /Signerat SP

Orion77 sa...

Jag skrev mitt korta inlägg ovan innan jag hade läst A-K Roths ack så förutsägbara kommentar.

Kan inte Israels enögda supporters, och Israels egna förblindade politiker, bestämma sig för om det är bättre att palestinierna är inbördes osams, varvid man påstår att det inte finns någon motpart på den palestinska sidan att diskutera med, eller om det är bättre att palestinierna -- som nu -- framträder enade, så att meningsfulla överläggningar kan ske?

Slutsatsen blir att Israel under inga förhållanden vill få till någon sorts "fred" med palestinierna, än mindre släppa fram den palestinska stat som alltihop har handlat om under decennier.

Anonym sa...

Hej vilka är de 4 kvinnliga ministrarna Ulf?

Patrik sa...

Hur kan man vara så naiv? I Hamar stadgar står det uttryckligen att målsättningen är utplånandet av Israel, samt att döda judar. Det går inte att förhandla om fred med en organisation vars huvudsakliga mål är att utplåna dig.

Anonym sa...

Det finns naturligtvis mycket mer att säga om det här mellanspelet, många intressanta aspekter och förvecklingar. Korfattat om sånt som kanske kan leda till fortsatta diskussioner:
De palestinska ledarna har siktet inställt på att hålla val om ett halvår. Teknokratregeringen blir en övergångsperiod. PA tillåts (oklart exakt i hur stor utsträckning) åter verka i Gaza. Men Hamas behåller sina trupper (ca 20 000) och vapen. Ehud Yaari skriver: "Western countries quick to endorse the Hamas-Fatah reconciliation should be aware of what is really happening here: Instead of the PA regaining its “southern provinces” in Gaza, it is in fact Hamas reentering the “northern provinces” in the West Bank.
Yaari menar att Hamas försöker göra en Hizbollah, och detta har framtvingats av diverse omständigheter. Hamas har blivit hårt ansatt från egyptiskt håll. Man anklagas för samröre med Muslimska Brödraskapet etc. Tusentals tunnlar har förstörts av egyptierna, vilket har lett till brist på många varor, inte minst vapen. Minskat ek stöd från Iran och Qatar. Ett växande missnöje bland gazaborna mot Hamasregimen, pga hög arbetslöshet och repressiva myndigheter. Något måste göras. Det sägs att Hamasledare först talade med iranierna, för att där förankra beslutet om att fönyat samarbete med PA.
Hamas hoppas vinna framgån i valet. Yaari skriver: Yet the group’s real focus is on the elections promised by Abbas six months down the road, and on the establishment of a newly agreed “Leadership Body” in the Palestine Liberation Organization (PLO), which will include top figures from Hamas and Palestinian Islamic Jihad for the first time ever."
Avslutningsvis - det är förstås intressant att US nu klargör att det inte finns några Hamasmedlemmar i teknokratregeringen, samtidigt som palestinierna talar om enighet mellan Hamas och Fatah. Det blir ett mellanspel med många komplikationer. Kommer Netanyahu att försöka stoppa valet? När ska omvärlden på allvar försöka sätta press på Hamas och få dem att överge sitt program och terrorismen? Är Fatah och Hamas verkligen redo, låt säga efter ett färdigt valresultat, att samarbeta i en "riktig" regering (ej denna teknokratiska variant utan Hamasmedlemmar)? Och ska exempelvis Sverige och EU bara titta på och acceptera att Hamas mliitära gren får ökat fotfäste och inflytande på Västbanken? Det finns en uppenbar risk för att Israel, förr eller senare, tvingas agera militärt för att stoppa ett ökat hot från Västbanksislamisterna. Dessa extremt kortfattade och oelaborerade rader kan kanske ge upphov till intressanta diskussioner. /Sign SP


Anonym sa...

Catherine Ashton: "Vi välkomnar utnämningen av en regering oberoende personligheter och förklaringen från president Abbas att denna nya regeringen har förbundit sig att principen om tvåstatslösning baserad på 1967 års gränser,"

Okunnigheten är frapperande att våga påstå ".. tvåstatslösning baserad på 1967 års gränser", vilken planet lever hon på?

Vapenstilleståndslinjen är ingen gräns!

”Gröna linjen” där Israel nedkämpade de attackerande arabiska styrkorna till stillestånd är en vapenstilleståndslinje.

Många känner vapenstilleståndslinjen som ”Gröna linjen” och nu kommer Catherine Ashton och kallar det felaktigt för en "gräns".

Någon gräns mellan Israel och det andra palestinsk-arabiska landet vid sidan om Jordanien, eller allmänt kallade för ”Palestina”, har aldrig existerat.

Förhandlingarna som israelerna har med Abu Mazen och Co. handlar om en gränsdragningar.

Dessa gränsdragnings förhandlingar har förts alltsedan anfallskriget mot staten Israel (1948).

Med andra ord när det passar så finns det internationellt erkänd gränslinje, men vem har godkänt "gränsen"?

Anonym sa...

Min kommentar var lite lång, men jag hoppas att den publiceras. Kanske någon sen kan ge en initierad respons.(Denna kommentar kan raderas). Med vänlig hälsning sp

Bulten i Bo sa...

"I Hamas stadgar står det uttryckligen att målsättningen är ... att döda judar", är det den där texten från Haditerna där det berättas om när träden och stenarna ska börja prata som du avser?

Bulten i Bo sa...

”Gröna linjen” där Israel nedkämpade de attackerande arabiska styrkorna till stillestånd är en vapenstilleståndslinje.

Hur förklara man då att gröna linjen råkade hamna så att områden som enligt delningsplanen skulle ha hamnat i den arabiska staten istället hamnade i Israel? Ja menar, det ger ju lite andra perspektiv på vem som attackerade vem...

Anonym sa...

Typiskt Bulten i Bo ”Gröna linjen” (stillestånd linje) är inte vapenstilleståndslinje.

Dag efter självständighetsförklaringen, arméer av fyra arabiska länder-Egypten, Syrien, Transjordanien och Irak marscherade i vad som hade varit brittiska Palestina mandadet, och inled 1948 års arabisk-israeliska kriget.

Saudiarabien skickade en militär kontingent att verka under egyptisk kommando; Jemen förklarade krig men inte vidta militära åtgärder.

Men vänta lite, var det inte tvärtom?!
Israel angripit Egypten, Syrien, Transjordanien och Irak men eftersom Saudiarabien var så långt borta....

Unknown sa...

"Visst skall omvärlden ställa krav på Hamas att erkänna Israel, ta avstånd från våld samt följa tidigare ingångna avtal."

Trevligt. Ska vi kanske passa på och kräva att Putin backar när det gäller Krim och att Kim Jong-un lovar att utlysa allmänna val under internationell övervakning.

Det kostar ju inget - utom trovärdigheten.

Orion77 sa...

Jag rekommenderar en artikel av Peter Beinart, publicerad i israeliska Haaretz, "Double standard? Netanyahu’s coalition wouldn’t pass Bibi’s test for Hamas", http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.596904#

Beinart konstaterar övertygande att Netanyahus egen regering inte uppfyller de krav som han ställer på Fatah-Hamas palestinska regering.

Och vem är Peter Beinart, undrar kanske någon? Kolla på Google.

Anonym sa...

Efter att nämnt Ehud Yaari, kan det vara på sin plats att referera till ett antal palestinska analytiker (Adnan Abu Amer, politics professor at Gaza’s Ummah University; Abdel Majid Sweilam, of Al-Quds University in the West Bank;Hassan Abdo, a Gaza-based political analyst; political analyst Jihad Harb; Walid al-Mudallal of Gaza’s Islamic University). De citeras i den här artikeln - http://www.timesofisrael.com/palestinian-analysts-hamas-ceded-power-to-save-face/

Detalj - Hamas har inte kunnat betala lön till 25 000 tjänstemän. PLO tar över det ansvaret, ges ökad makt i Gaza. Teknokratregeringen ses av vissa (Majid Sweilam) som ett paraply - Hamas gömmer sig under detta för att få ordning på sina problem. Abbas och Hamdallah tillåts dominera på den politiska scenen samtidigt som Hamasledarna ska försöka få in mer pengar, mer och bättre vapen, öka sin popularitet och återuppbygga sina styrkor och förmågor inför kommande strider. Och Walid al-Mudallal säger att Hamas är på väg att bli en oppositionell kraft inom det politiska systemet, samtidigt som man stärker och håller fast vid motståndskampen (väpnad kamp mot Israel). Men mycket är oklart, flytande, komplicerat - och Jihad Harb säger: The disagreements we saw in the moments before the government was announced suggest there could be obstacles to implementing executive power,”

Taktisk manöver, pragmatism - men komplext och med många frågetecken. Samtidigt, i bakgrunden, har vi sådana som Dahlan och Barghouti (den senare fortfarande fängslad). Och detta att göra en Hizbollah - att åter söka förnyat stöd från Iran, att utgöra en aktiv spelare inom det palestinska systemet, samtidigt som man behåller ett slags embryo till en väpnad stat inom den tänkta och framtida palestinska staten - kan detta förenas med tanken på tvåstatslösningen och fred med Israel? Samtidigt - en israelisk regering där Bennett och andra på ett otvetydigt sätt motsätter sig bildandet av en palestinsk stat. Till sist, med anledning av det du skriver - hur ser Centerpartiets hållning ut i den här frågan, ang. den senaste händelseutvecklingen? /sp, sign

Anonym sa...

Sista från mig: PA arresterar Hamasmedlemmar på Västbanken. Bråk i Gaza - inga löner, trots överenskommelsen och alla fagra löften. ///sign-sp

Guardian sa...

Jerry har i vanlig ordning förläst sig på redan avfärdad Likud-propaganda; ”kriget” började inte 1948, utan tidigare då judiska terrorister inledde sina rensningsaktioner på de områden som skulle ingå i den palestinska staten.
Men hör och häpna uppstod plötsligt ”krig” när andra arabstater gick in på de områden som judarna själva accepterat aldrig skulle ingå i Isarel…
Så stilleståndslinjen är ingen gräns – utmärkt, då borde det inte vara några problem att revidera den kommande gränsen åtskilligt mera västerut mot Medelhavet.

Anonym sa...

Den så sakkunniga "Guardian" kanske kan förklara för oss varför på de områden som skulle ingå i den palestinska staten blev det aldrig en palestinsk stat?

Vem förhindrade palestinska araberna att utropa självständiga Palestina - Egypten eller Jordanien som övertagit de områden som skulle ingå i den palestinska staten?