2011-08-01

Liberala ungdomsförbundet (LUF) och dess krav på tester som grund för medborgarskap

Liberala ungdomsförbundet (LUF) beslöt vid sin nyss avslutade kongress att driva kravet att svenskt medborgarskap ska föregås av tester i svenska språket och om kunskaper om den svenska konstitutionen. Därmed går LUF längre än sitt moderparti Folkpartiet, som hittills nöjt sig med att driva kravet på språktest för ett svenskt medborgarskap.

Kravet på tester gör det svårare för nya svenskar att bli medborgare och få rösträtt. För äldre, anhöriginvandrade män eller kvinnor från ett helt annat språkområde blir tröskeln hög, liksom för t ex de flyktingar som har svårt att uttrycka sig i skrift t o m på sitt eget modersmål. Integrationen av dessa människor underlättas knappast genom att de i praktiken utestängs från medborgarskap.

Vid sidan av språkkravet tar LUF således ett steg till och kräver godkända resultat på kunskapstester om den svenska grundlagen som villkor för medborgarskap. Jag undrar hur många som i dag är svenska medborgare som skulle bli av med sitt medborgarskap om de tvingades utföra ett sådant test?

Jag kan inte förstå den kontroll-, betygs- och testmani som svenska liberaler drabbats av. Jag har alltid associerat liberalism med frihetlighet, men börjar alltmer ompröva den sammankopplingen. Livet kan man inte ha på banken, som Mikael Wiehe uttryckte det. Kanske är det till sist vänstern som håller på att vinna kampen om frihetsfrågorna?

Visst är det värdefullt att de som är intresserade av medborgarskap får möjlighet att utveckla kunskap om såväl språk som styrelseskick. Sådana kunskaper förväntas erhållas genom den svenska 9-åriga grundskolan. För dem som ej genomgått denna kan medborgarskapet föregås av en kurs med obligatorisk närvaro (den typen av kurser ges ju redan vid sfi - svenskundervisning för invandrare). Men "infödda svenskars" kunskaper om språk och grundlag ligger inte till grund för medborgarskap. Så bör heller inte vara fallet för nya svenskar.

13 kommentarer:

A-K Roth sa...

Varför ska nya svenska medborgare inte ha dessa kunskaper om det land de vill bli medborgare i? Alla vi som blev amerikanska medborgare fick lära oss lite om konstitutionen, lagar och val i det land vi bor i och ges chansen att bli aktiva medborgare. Samtidigt som man blev medborgare kunde man röstregistrera sig. De som inte kunde bra engelska fick tolk.

Varför denna rädsla för minimala krav? Jag säger inte att du inte kan ha rätt. Jag bara undrar.

Anonym sa...

Hur kan du jämföra svenska medborgare med utländska? svenska skattebetalares pengar ska självfallet gå till svenska skattebetalare, vem vill ge bort sina pengar till andra för att vara krass? vart skulle svenska medborgare ta vägen om de "utvisades"? utländska medborgare (de 95% som inte är flyktingar) som kommer hit har ett land att återvända till. men sveriges ska vara världens socialbyrå som vanligt och vi ska glatt betala för att alla ska komma hit och bli medborgare, och när vi ändå håller på varför inte; "släpp fångerne loss, det är vår" :P varför hålla fast vid denna utopi, självbevarelsedriften är var nånstans.. kan inte folk som du gå över till vänstern så s kan bli liite rediga igen? ok, mina "rassekommentarer" biter såklart inte på dig men kände mig tvungen att skriva ändå, har så noll förståelse för folk som är socialister efter 20 (själv slutade jag vid 17 ;))

Andreas sa...

"Kanske är det till sist vänstern som håller på att vinna kampen om frihetsfrågorna?"

Här begår du ett tankefel. bara för att liberalismen inte står för frihet längre, så betyder inte det nödvändigtvis att vänstern står upp för frihetsfrågorna.

Här har vi istället att göra med två förlorare, en som förlorade ganska nyss (LUF var allt annat än språk-fascist-liberaler då Birgitta Ohlsson var ordförande för 10 år sedan) och en som alltid varit en förlorare i frihetsfrågorna:

Vänstern har alltid varit och kommer alltid i första hand att vara den starka statens bästa vän. Staten kan öka individens friheter, men staten kan och kommer också att begränsa individens friheter, staten vill kontroll, vill sitt eget väl ...

Ulf Bjereld sa...

A-K: Kunskap är alltid bra. Det är processen att skapa denna kunskap jag är skeptisk till.

Anonym: "Svenska skattebetalares pengar ska självfallet gå till svenska skattebetalare." De allra flesta invandrare är ju just skattebetalare, oavsett om de är medborgare eller ej. De betalar ju t ex inkomstskatt och moms som alla andra. Så jag förutsätter att du vill behandla alla "skattebetalare" lika och inte åtskilja dem efter t ex etnisk härkomst. :)

Eva Berglund sa...

Det vore roligt om LUF hade kunskap om svenska språket, det heter grundlagen på ren svenska

Ulf Bjereld sa...

Eva: :-D Men jag har inte lyckats få tag i originalhandlingarna och vet därför inte exakt vilken term LUF använde.

Anonym sa...

Att notera är också att LUF senare röstade igenom att medborgarskapet inte är knutet till rösträtt i nationella val och de ämbeten som idag kräver medborgarskap. För detta ska enligt LUF bara krävas PUT.

Tack å lov tar det ju lite udden av den annars så hårda linjen.

Ravin sa...

Jag ställer mig också tveksam till nyttan av ett sådant medborgartest.
I bästa fall blir det ett slag i luften i sämsta fall kommer man använda det som slagträ mot invandrare. Som i Danmark där de har ett test men ingen undervisning!
Det påminner ockspå om de tester svarta amerikaner tvingades genomföra i sydstaterna för att få registrera sig som väljare ända in på 1960 talet.

Niklas Säwström sa...

Att kräva papegojkunskaper av folk för att rädda livet på dem är dålig demokrati. Kan "anonym" nämna Sveriges fyra grundlagar utantill? Jag kunde det inte, men klarade ändå journalistproven. Börjar mer och mer luta åt att även integration som idé är dålig demokrati. Varför måste man åka utländska storstäder för att besöka ett Chinatown?

A-K Roth sa...

Ja, det var ett korrupt och rasistigt sätt, i sydstaterna. Men i ett land där "government" är ett av ämneskraven för alla för att klara av high school är det inte så långsökt att ha kunskapsprov för nya medborgare. När man ansöker får man informationsblad (ett par tre sidor)att studera. Är det inte så i Sverige också att elever lär sig lagar och förordningar i skolan? I vilket fall brukar okunskap om lagar inte vara något försvar vid eventuellt polisfall, eller hur?

Anonym sa...

Fascinerande att man kan klara "journalistproven" utan att känna till Sveriges grundlagar.
Nu förstår man bättre varför dagens journalistik är som den är.

Mikael Ståldal sa...

Niklas,

LUF:s förslag innebär inget test för att bli räddad till livet. Testet är för att bli svensk medborgare. Man kan få asyl, permanent uppehållstillstånd och leva resten av livet i Sverige utan att bli svensk medborgare. Och LUF har inte föreslagit något test för asyl och permanent uppehållstillstånd.

Anonym sa...

Bjereld har helt rätt i sin resonemang. Idén om att utvisa folk är like korkad eftersom det är inte medborgarskapet som dödar eller begår brott, det är faktiskt individer. Om brott ska bestraffas så var ska vi utvisa svenskarna då? Folkpartiet har spårat ur och nu börjar sossarna i Malmö också härma dem genom sitt snack om villkorat medborgarskap! Det finns många invandrare som talar fler språk än infödda svenskar, betyder det att de ska ha mer värde och högre status än etniska svenskar?