2011-08-08

Var det rätt av Ofog att protestera mot Försvarets medverkan i Prideparaden?

Det anti-militaristiska nätverket Ofog deltog under uppmärksammade former i årets Stockholm Pride parad. Ofog utnyttjade sitt deltagande till att protestera mot Försvarsmaktens deltagande i paraden. Ett tiotal aktivister bar pratbubblor över de deltagande soldaternas huvuden med texter som mitt jobb dödar, jag är lika bra på att döda som straighta soldater samt här går jag och försvarar mina mänskliga rättigheter medan mitt jobb går ut på att kränka andras mänskliga rättigheter.

Ofog motiverar sin aktion med att "krig och konflikter bidrar till att minoritetsgrupper, där bland annat HBTQ-personer utsätts för ett ökat förtryck"samt att "militarism bygger på patriarkala machostrukturer och våld som drabbar såväl människor i krig som människor här i Sverige".

Jag tycker det är utmärkt att Ofog under kreativa former utnyttjar alla tillfällen till att demonstrera mot militarism och patriarkala machostrukturer. Försvarsmakten är en våldsapparat och skall som en sådan alltid ifrågasättas och diskuteras - oavsett om man tycker att vi skall ha ett militärt försvar eller inte.

HBTQ-frågorna är i grunden politiska och därför får Prideparaden heller aldrig utvecklas till en opolitisk manifestation. Då blir den ofarlig, ett etablissemangsjippo. Ingen kommer undan politiken, inte heller Stockholm Pride.

Låt mig vara tydlig. HBTQ-rörelsen är och har varit en mycket framgångsrik frihetsrörelse. Sverige är i dag ett av de länder - kanske det främsta - där HBTQ-personers rättigheter är som allra starkast. Dessa framgångar är utomordentligt glädjande och ett uttryck för stöd åt mänskliga rättigheter överhuvudtaget. Men - vilket jag tidigare skrivit - som de flesta andra frihetsrörelser riskerar HBTQ-rörelsen att låta sig pacificeras av sina framgångar. HBTQ-rörelsen kan komma att uppfattas - eller rent av bli - en del av etablissemanget och av maktordningen.

Stockholm Pride kan därför inte låtsas som att de står ovanför politiken. Att välkomna är ett politiskt ställningstagande, oavsett om välkomnandet gäller Migrationsverket, polisen, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna eller som i det här fallet Försvarsmakten. Och med politiska ställningstaganden följer alltid debatt. Det varken kan eller bör vara annorlunda.

Däremot tyckte jag inte alls om formerna för Ofogs protest. Genom sina pratbubblor ovanför enskilda soldaters huvuden utpekades individer som, givet de strukturer de verkar inom, visar ett stort mod genom att gå med i paraden. Ofog borde ha kunnat hitta en form för sin manifestation som väckte lika stor uppmärksamhet, men utan att kränka enskilda människor.

12 kommentarer:

Mats Dagerlind sa...

Rätt att demonstrera har Ofog förstås men inte att infiltrera soldaternas PRIDE-tågande som man här gjorde och därigenom hindra dem att uttrycka sin mening på avsett sätt.

Men det här är ju såna antidemokratiska metoder som kravallvänstern regelbundet använder sig av. Man nöjer sig inte med att anordna egna demonstrationer utan anser sig ha rätt att också förstöra motståndarnas.

Det är naturligtvis djupt odemokratiskt. Men extremvänstern har ju alltid hyllat proletariatets diktatur som senare omvandlades till en intellektuell medleklassklicks diktatur och idag åter har bytt innebörd till gatans parlaments diktatur.

Anonym sa...

Fin artikel! Håller med om allt förutom att ofogs aktion skulle ha varit kränkande för enskilda individer som gick i försvarsmaktens block i Prideparaden. De personer som gick där gick inte som enskilda privatpersoner utan var där som representanter för försvarsmakten. De gick i uniform och gjorde reklam för försvarsmaktens officersutbildning. Ofogs aktion är därför riktad mot försvarsmakten som institution. Ofog använder sig av många olika metoder för att synliggöra krigsmaktens maktstrukturer och de är alla legitima och om man tycker att dessa aktion är riktade mot enskilda personer är man naiv och använder sig av samma argument som försvarsmakten i sin kritik av ofog.

Hjalmar sa...

Mats Dagerlind: I ditt första stycke har du förstås i stort sett rätt.

I ditt andra stycke börjar du glida betänkligt. Störanden av politiska möten är inte alltid antidemokratiska - jämför när nazisters möten störs av vanliga medborgare som skramlar med sina nyckelknippor. "Kravallvänstern" är dock ofta odemokratisk i sina metoder, ibland också rakt igenom antidemokratiska, dessutom uttalat. Kravaller och demokrati går sällan bra ihop, men historiskt sett så har det senare emellanåt följt på, ja, till och med möjliggjorts av det förra.

Men när du sedan tar steget vidare (i det tredje stycket) - till en diskussion av "extremvänstern" och "proletariatets diktatur" så förenklar du, uppenbarligen i syfte att blanda bort korten. Du måste skilja på begreppen "extremvänster" och "kravallvänster", de överlappar väldigt sällan. När det gäller "proletariatets diktatur" och "hyllandet" av denna så bör du kanske nyansera din bild av vänsterns historia en aning. Dels är "proletariatets diktatur" i Marx' tappning inte direkt översättbar till Stalin eller Mao (han talade om Pariskommunen som "proletariatets diktatur"), dels så tror jag att du, liksom många idag, gör det väl lätt för dig när du påstår att "extremvänstern alltid hyllat proletariatets diktatur". Om det finns något som vänstern, extrem som moderat, har stridit om internt (inom det jättekomplex av positioner som kan kallas vänster) så är det den fråga som "proletariatets diktatur" ställer. Våld eller inte, lag eller inte, hur organiserar man en rörelse, hur bör övergången till ett annat samhälle ske, vem är förtryckt av vem och hur bör det åtgärdas osv.

För övrigt: Jag är nog att betrakta som extremvänster i Sverige idag, jag är det med stor säkerhet i dina ögon, kulturmarxist som jag är. Jag är däremot inte "kravallvänster" och jag sympatiserar inte med Ofog. Däremot sympatiserar jag med Ulfs inlägg i frågan.

Marta Axner sa...

Jag håller med om det du skriver. Jag måste säga att jag blev väldigt besviken på Ofog när jag hörde om detta. Det är inte alls min rörelse, och jag håller inte med om alla deras ståndpunkter, men jag har ändå en respekt för dessa, som jag upplevt de, modiga och konsekventa människor som är beredda att utsätta sig själva för stort obehag och problem för sina övertygelser. Att på det här sättet ge sig på individer uppfattar jag inte bara som stötande i sig, utan också rätt olikt det jag sett av civil olydnad tidigare. Som sagt blev jag besviken.

Däremot är det i mina ögon helt felaktigt att klassificera Ofog som "kravallvänster" som Mats gör i sin kommentar. Tvärtom är ju dessa icke-våldsaktivister så långt från de mer våldsromantiska delarna av den autonoma vänstern man kan komma. Fråga valfri person i de sammanhangen så tror jag att du kommer upptäcka att icke-våldsaktivister ("hippies") är nästan lika illa omtyckta som högern.

Annika Hamrud sa...

Jag måste säga att jag inte förstår varför man över huvud taget ska bry sig om vilket budskap har. Om det skulle bli accepterat att en grupp gav sig på en annan grupp i paraden eller om det ansågs ok att utomstånde störde de sektioner som man inte gillar kunde paraden lika gärna avskaffas. Självklart måste allt sådant fördomas. Förutom försvaret drabbades polisen av trakasserier. Framför deras sektion hölls en banderoll som gav intrycket att det var polisens åsikt som framfördes där.
Men såväl polis som försvarmakt har gått i paraden förut. Nya i år var erotikarbetarna. Men också kvinnojourerna. Förutom kvinnojourerna var det flera andra sektioner som säkert inte sympatiserar med att erotikarbetarna fanns med. Men de framförde sina budskap i sin sektion, inte genom att trakassera andra.

Niclas Kuoppa sa...

Håller inte Ofog med om att en del militär verksamhet bidrar till frihet!? Finns det inte exempel på konflikter och folkmord där ett militärt ingripande utifrån har efterlysts och krävts av de drabbade!? Har inte militära ingripanden, eller hotet om det, bidragit till stoppandet av konflikter!? Vad handlar kritiken om omvärldens passivitet i samband med folkmordet i Rwanda om?

Ett bättre sätt för Ofog att protestera hade varit att verka tillsammans med de militärer som tar steget ut ur garderoben - i syfte att bidra till motverkandet av de patriarkala strukturer de kritiserar militären för. Det är ju knappast så att den här aktionen får fler militärer att komma ut. Dessa militärer riskerar att sitta fast mellan eventuell homofobisk jargong och diskriminering i det militära och mellan Ofog som försvårar för dem att delta i Pride och söka stöd där.

Anonym sa...

Ö.h.t. är Prideparaden mycket stötande. Tänka sig vilka fördömanden en parad med hel och halvnakna heterosexuella killar och tjejer skulle ådra sig i vänstermedia.
Dessutom skulle det vara intressant att få veta hur mucket Syfilis och HIV det sprids under Prideveckan.
Men den aspekten mörkas naturligtvis eftersom HBTQ utgör mer än 5% av valmanskåren.

Bulten i Bo sa...

"Dessutom skulle det vara intressant att få veta hur mucket Syfilis och HIV det sprids under Prideveckan."

Mig veterligen får man inte HIV och/eller syfilis av att gå i pridetåg. Borde till och med en ortoped känna till.

Anonym sa...

Såvitt jag vet har ingen antytt att Prideparaden i sig sprider HIV.Snarare Prideveckan

Bulten i Bo sa...

Och "veckor" sprider mig veterligen ej heller könsjukdomar.

För att spridning ska kunna ske måste oskyddat sex till. Och eftersom skribenten ovna utropat Prideaktiviterna så som "stötande" låter det ju tvärtom som att sexlusten borde minska.

Men jag vet inte vad folk hittar på i sina sovrum efter pridefestivalen. Uppenbarligen har dock skribenten ovan specialkunskap i frågan, något som han rimligtvis endast kan känna till utifrån personliga erfarenheter.

Lövet sa...

@Anonym som skrev

" De personer som gick där gick inte som enskilda privatpersoner utan var där som representanter för försvarsmakten."

Om de var i tjänst för myndighetens räkning så torde trakasserierna utgöra ett brott enlig Brottsbalkens 17 kap 2 paragraf:

"2 § Den som, annorledes än i 1 § sägs, för att tvinga eller hindra någon i
hans myndighetsutövning eller för att hämnas för åtgärd däri, otillbörligen
företager gärning, som för honom medför lidande, skada eller annan olägenhet,
eller hotar därmed, dömes för förgripelse mot tjänsteman till böter eller
fängelse i högst sex månader."

Ofog är ju annars bara ett gäng huliganer som bytt ut AIK eller HIF mot ett mer PK alibi för att bete sig huliganer.

...blott det faktum att de är samma andas barn som tidningarnas kulturredaktörer gör att de inte tas för de destruktiva våldsverkare de är. "Pacifister", jo tjena!

...och som sagt ryska generaler kan man umgås och dricka te med, men svenska homosexuella soldater dom skall man trakassera...

Anonym sa...

Ofog är bara omogna söndercurlade skitungar som tror att de kan förnedra andra minoriteter inom HBTQ-rörelsen. Och tro att de är för yttrandefriheten.
Starta en Facebookgrupp eller skriv til Försvarsdepartementet och klaga, stället för att attackera enskilda individer i ett glatt och kärleksfullt pridetåg.
Jag hoppas att fler gaysoldater ställer upp i nästa Pride och visar stolt upp sig. Alla i samhället har rätt att få vara stolta på en dag som denna, utan risk att attackeras av dumskallar och deras knäppa idéer.