2011-08-26

Trist om Moderaterna väljer att överge kyrkopolitiken

Moderaternas partistyrelse föreslår att partiet fortsättningsvis inte skall ställa upp i kyrkovalen. Det vore trist om Moderaternas partistämma ställer sig bakom förslaget. Moderaterna behövs i Svenska kyrkan, på samma sätt som samröre med Svenska kyrkan är bra för Moderaterna.
Vi lever i en tid som ibland beskrivs i termer av partiernas kris, där de politiska partierna behöver öppna upp sig och vitaliseras för att återigen attrahera medborgarna. En väg framåt för de politiska partierna är att utveckla sin samverkan med civilsamhällets alla olika organisationer Partierna skall finnas där människorna finns, och väldigt, väldigt många människor - 6.5 miljoner - finns i Svenska kyrkan.

De politiska partierna är också viktiga för Svenska kyrkans interna liv. Partierna bidrar med människor som känner gemenskap med Svenska kyrkan och som är villiga att kandidera till olika förtroendeuppdrag. Om partierna retirerar från kyrkovalen kommer de kyrkopolitiska uppdragen i större utsträckning än nu att innehas av det s k kyrkfolket, d v s den grupp som kännetecknas av att vara väldigt trogna gudstjänstbesökare. Men denna hedervärda, tappra grupp är inte representativ för Svenska kyrkans 6.5 miljoner medlemmar. En folkkyrka behöver både de trogna gudstjänstbesökarna och alla de människor som känner gemenskap med kyrkan utan att de med nödvändighet deltar Högmässan varje söndag.

Om de politiska partierna retirerar från kyrkovalen kommer färre personer att vara villiga att kandidera. Intresset för kyrkovalen kommer också att minska, eftersom de politiska partierna även bidrar med att mobilisera väljare. Medierna kommer att uppmärksamma kyrkovalen i mindre utsträckning än tidigare. Utrymmet för s k opolitiska sammanslutningar (Som t ex Posk - Politiskt obundna i svenska kyrkan) kommer att växa. Det är inget fel på dessa sammanslutningar. Men de har en tendens att täcka för och fördunkla de faktiska konflikter och skiljelinjer som finns i Svenska kyrkan på samma sätt som de finna i alla andra sammanslutningar.

Politik och religion är inte samma sak. Men religion och politik har gemensamma beröringspunkter och påverkar varandra. Det vore bättre att denna påverkan synliggjordes och diskuterades än att den nonchalerades i en fåfäng önskan att relationen mellan religion och politik försvann om man inte låtsades om den.

I morse diskuterade jag den moderata partistyrelsens förslag i P 1 Morgon med Sofia Arkelstam.

13 kommentarer:

Martin Garlöv sa...

Ulf, hur tänker du egentligen? Om jag är en passiv medlem i SAP, borde jag då organisera andra passiva, som aldrig går på möten och inte firar 1 maj och inte heller delar grundpelarna i partiprogrammet - för att sedan med mina kamrater förvänta mig plats som ombud på kongressen, topplats på valsedeln i kyrkovalet och plats för någon av oss i partistyrelsen?

Jacob Sunnliden sa...

Jag uppfattar att socialdemokratin ligger närmare Svenska kyrkan, iaf varit i majoritet flest år, än något annat parti. kan det spela in tror du?

A-K Roth sa...

Varför ska politiska partier ha nånting att göra med svenska kyrkan? Har vi inte separation mellan kyrka och stat?

Bilhyraren sa...

Tycker själv att det är ett fantstiskt förslag av moderaterna.
Staten skildes ifrån kyrkan år 2000 och det är ganska så konstigt att ha kvar den part man skiljde sig ifrån 11 år efter skilsmässan.

Men SAP var ju också de som politiserade kyrkan och därmed avbröt tanken på att skilja stat och kyrka redan på 1950-talet. Istället talade man om "Statliga salighetsverket".

Ska kanske SAP gå in som gruppering i svenska fotbollsförbundet också eftersom många är fotbollsintresserade? Hopppas inte det och det ska mycket till för att jag röstar på SAP innan partiet gått ur kyrkan (ja, det sticker mycket i ögonen och kan vara en verklig anledning att inte rösta på SAP i ett riksdagsval)

– – – sa...

"Partierna skall finnas där människorna finns, och väldigt, väldigt många människor - 6.5 miljoner - finns i Svenska kyrkan."

Låt oss vända på det:
Kyrkan skall finnas där människorna finns, och en del - inte överdrivet många, men trots allt en hel del - finns i Socialdemokraterna. Därför skall Svenska kyrkan självklart ha platser vid kongress och i partistyrelse, platser som naturligtvis tillsättes utifrån att man är kristen, inte socialdemokrat, kanske det blir en moderat?

Visst låter det idiotiskt? Ändå är det den argumentationen som partierna för, för att hålla sig kvar vid makten i kyrkan!
Ska inte man också ha platser i idrottsrörelserna? Andra samfund?

Ulf Bjereld sa...

Martin: Alla medlemmars röst är lika mycket värda. Partiets ledande organ skall representera alla medlemmar, inte bara de mest aktiva.

Jacob: Jag tror framför allt att de som vill tysta kyrkan som en kritisk röst i samhällsdebatten är överrepresenterde bland dem som vill utestänga partierna från kyrkovalen.

A-K: Staten är sekulär och bör vara sekulär. Samhället är inte sekulärt och kan aldrig vara sekulärt. Varken partierna eller kyrkan representerar staten utan samhället och stora grupper människor, därför bör det också finnas en kontakt mellan kyrka och partier.

Andreas T: Det vore väl jättebra med ökade samarbetsytor mellan idrottsrörelse och politiska partier. Det skulle både idrotten och demokratin vinna på.

Prästkandidaten: De politiska partierna borde öppna upp för ökad samverkan med alla civila samhällsorganisationer, däribland religiösa samfund och idrottsrörelse. Politik är ingen verksamhet som kan isoleras från samhällslivet i övrigt.

Anonym sa...

Nu har den socialdemokratiska, tidigare Broderskapsrörelsen, bytt namn och allierat sig med andra trosriktningar.
Tror f-n att Ulf vill se mer religiöst inflytande på politiken med särlagstiftning för olika religioner.
Bra att moderaterna nu backar ur den cirkusen.

Carl.B sa...

Bara för att partiet Moderaterna avstår från att delta i kyrkovalen, betyder innebär det inte att moderater avstår från att delta i kyrkovalen. Men jag förstår oron bland dem som använder kyrkan som en politisk plattform. Om moderater avstår att delta kommer väl valdeltagande att sjunka en bra bit under 20-procentsstrecket. Och då urholkas det demokratiska alibi en del kyrkopolitiker skyler sin nakenhet med.

– – – sa...

Carl B.:
Valdeltagandet ligger i dagsläget redan långt under 20%! Om jag minns rätt var det ca. 11-13% senast...
Alltså har de politiska partierna knappast bidragit till att genom sin blotta närvaro öka röstdeltagandet. I så fall borde det ju ligga i nivå med siffrorna för de allmänna valen...
Nej, det är dags att fullständigt reformera systemet! Enbart direkta val på församlingsnivå, och då personval, oberoende av lista eller parti! (Min vision är att man på valdagen, säg tredje söndagen i september, träffas till kyrkkaffe efter högmässan, och då väljer församlingens styrelse, och övriga förtroendevalda.)
Sedan indirekta val till övriga nivåer!

Pastor Castor sa...

Från Ulfs svar till Jacob ovan: "Jag tror framför allt att de som vill tysta kyrkan som en kritisk röst i samhällsdebatten är överrepresenterde bland dem som vill utestänga partierna från kyrkovalen."

Det här får jag inte ihop. Som det nu är styrs kyrkan av samma politiska partier som styr statsapparaten. Inte är det rimligt att tro att det gör kyrkan mer intresserad av att kritisera samhällsstyret än om kyrkan leddes av personer utan direkt koppling till detsamma.

Håkan Persson sa...

Du sa i intervjun att kyrkovalen blir mer intressanta om de politiska partierna är med. Det syns ju tydligt på valdeltagandet...få som röstar till en orimlig kostnad.
Måtte SAP ändra sig det skulle kyrkan må bra av...

Ulf Bjereld sa...

Pastor Castor: Du har en poäng i att det blir problem om det är samma makteliter i kyrkan som i politiken. Men samtidigt är det vanligare att partipolitiskt aktiva vill att kyrkan skall engagera sig i samhällsdebatten. Jag tror inte kyrkan skulle bli mer kritisk och drivande i samhällsdebatten om t ex Posk hade majoritet i kyrkomöte och kyrkostyrelse.

Jan Wiklund sa...

Att organisationer bildar fraktioner inom andra organisationer är ganska osunt. Socialdemokraterna gillar ju inte att t.ex. trotskisterna går in i socialdemokraterna med motiveringen att man ska finnas där folk finns. Med all rätt, tycker jag. Varje organisation står för sig själv och för sin egen politik. Sen kan man alltid samarbeta om man råkar tycka lika i någon fråga.

Bakom din ståndpunkt, Ulf, anar jag föreställningen att partipolitik på något sätt är privilegierad framför alla andra former av politik och måste sätta sin särskilda prägel på allt. Men det finns många sätt att bedriva politisk verksamhet varav partier bara är en. Om exempelvis kyrkfolket kommer fram till att det går emot deras grundläggande värderingar att kasta ut kroniskt sjuka människor till tiggeri är det givetvis helt rätt att manifestera mot detta, på olika vis. Det behöver de inga politiska partier till - även om det som sagt är helt ok att samarbeta med politiska partier som tycker sammalunda.