2011-08-29

Opartisk journalistik - a view from nowhere?

Från massmedier till sociala medier. Så skulle man kunna beskriva övergången till den digitala tidens medielandskap. Borta är den tid då en masspublik passivt konsumerade det medierna levererade. I dag tillverkas och distribueras nyhetsinslagen tillsammans med den tidigare publiken, och denna tidigare publik kommenterar och korrigerar nyhetsflödet.

Övergången från massmedier till sociala medier utmanar normen om den opartiska journalistiken. Traditionell journalistik – baserad på opartiskhet och objektivitet – får allt svårare att hävda sig. Mångfalden i nyhetsrapporteringen gör opartisk­heten mindre efterfrågad. Och vad är en ”opartisk” rapportering i dag? Jo, en ointressant ”view from nowhere” – en röst från ingenstans – menade till exempel Jay Rosen från New York University nyligen i The Economist. I samma artikel lyftes i stället transparensen – genomsynligheten – fram som vår tids objektivitet.

Normen om opartiskhet utmanas på flera sätt. Vid sidan av att opartisk journalistik blir mindre efterfrågad ställs i dag på nytt frågan vad vi egentligen menar med "opartiskhet"? Och hur skall den mätas? Svenska mediers bevakning av den israelisk-palestinska konflikten är ett typexempel, där såväl "israelvänner" som "palestinavänner" anser att bevakningen är grovt snedvriden till den andra partens fördel.

Om denna problematik skriver jag i dagens Aftonbladet. Hela texten kan läsas här.

Angående dagens diskussion om Expressens beslut att förhandsmoderera kommentatorsfälten är min ståndpunkt följande. Nätets frihet är ett värde som det inte går att kompromissa kring. Med nätets frihet menar jag här att var och en skall ha rätt att starta en blogg eller en nättidning eller en portal och där formulera sig helt fritt (så länge det inte rör sig om brottslig handling, som t ex olaga hot eller hets mot folkgrupp). I nätets frihet ingår också att bloggägaren eller motsvarande själv får välja vilken slags diskussion han/hon vill ha i sina kommentatorsfält. Redaktionella principer får inte förväxlas med censur. Thomas Mattsson, ansvarig utgivare för Expressen, och Martin Aagård vid Aftonbladets kulturredaktion för en intressant diskussion i ämnet i dagens Studio Ett.

4 kommentarer:

Anonym sa...

I Sveriges största kvällstidning Aftonbladet kallar kulturchefen Åsa Linderborg Ikea-grundaren för Ingvar Mein Kampfrad för att denne som 17åring, defitionsmässigt ett barn, var med i Svensk socialistisk samling, ett naziinfluerat parti.

När sådant kan skrivas i Sveriges största tidning känns frågan om debattnivån på nätets kommentarsfält något futtig.

LG Ericsson

Anonym sa...

Redaktionella principer får inte förväxlas med censur. Okej.
Men det här är egentligen bara ett svepskäl.
Trots allt vackert tal om globalisering, mångkultur och en ny tid så är Sverige fortfarande ett i allra högsta grad mycket konformistiskt samhälle.
Inte minst gäller detta pressen. En sanning åt gången får räcka. Vi har i det här landet vissa heliga kor som man inte ostraffat kan kritisera.
En objektiv diskussion om invandringens för-och nackdelar kan inte föras utan att de gamla klyschorna om främlingsfientlighet och rasism plockas fram ur förrådet av malätna och söndertuggade argument.
Det öppna och fria samhälle som skulle bli resultatet av all mångkultur och invandring har istället resulterat i en strypning av den offentliga debatten och en demonisering av all invandringskritik.
Man har alltså fått en situation som går i rakt motsatt riktning mot den utlovade.
Censureringen av kommentatorsfälten på nätet visar bara på att man lever kvar i ett föråldrat tankesätt och att man egentligen är oförmögen till att anpassa sig till den nya värld som man gärna talar så vackert om. Utopi och verklighet går som bekant ofta skilda vägar.

Anonym sa...

En intressant bok om problemet generellt är den av Thomas Nagel med just den titeln: The View From Nowhere

http://tinyurl.com/p9tw54

Henrik

A-K Roth sa...

LG E., AB har självt en historia. Man behöver bara nämna rubriken "den korsfäste Arafat" och "blood libel"-anstrukna artiklar.

Detta om svenska medier från en som upplevt iranska samhällets vinklingar var intressant:

http://www.newsmill.se/artikel/2011/08/22/rapportera-sakligt-om-israel-svenska-medier?page=1