2020-04-16

28 förslag för en hållbar, rättssäker och human asylpolitik

Hur ska Sverige - som ett av världens allra rikaste och välmående länder - på bästa sätt kunna hjälpa fler människor som befinner sig på flykt? Som socialdemokrat tycker jag att den frågan självklart bör stå i förgrunden när vi diskuterar flyktingpolitik och migrationsfrågor.

Så är det inte alltid idag. Alltför ofta handlar debatten om att Sverige ska ta emot ännu färre flyktingar, hur vi ska göra för att färre människor på flykt ska söka sig till Sverige för att få hjälp. Det är bakvända världen.

Därför är det med stor glädje jag berättar att Socialdemokrater för tro och solidaritet idag presenterar sitt program för en hållbar, rättssäker och human flyktingpolitik. Vi vill hjälpa fler, inte färre. Och vi vill ge dem som ska stanna i Sverige - vårt växande hem - bättre och tryggare förutsättningar att etablera sig i vårt samhälle.

Bland förslagen märks  märks återinförande av permanenta uppehållstillstånd, amnesti för ensamkommande unga som varit i Sverige i över ett år, stopp för alla utvisningar till Afghanistan samt ett tydligare integrerat barnrättsperspektiv i hela asylprövningsprocessen.

Visst - alla förslag kanske inte kan införas med omedelbar verkan. Men förslagen pekar ut den riktning vi tycker att debatten ska ha. Hur ska Sverige göra för att kunna hjälpa fler, inte färre.

I dessa tider vill jag också lyfta fram behovet av skydd för de människor som permitteras eller sägs upp på  grund av Corona-krisen - de ska inte behöva känna oro för att kastas ut ur landet. Detsamma gäller förstås alla dem som omfattas av gymnasielagen och bara har några månader på sig att ordna ett fast jobb. Verkligheten har förändrats - då måste lagen anpassas till den nya verkligheten.

Programmet har tagits fram i samverkan med ett stort antal av civilsamhällets organisationer och med aktörer ur arbetarrörelsen i vid bemärkelse. Det är vår förhoppning att den migrationspolitiska kommittén i riksdagen lyssnar in de stämningar som präglar alla de nätverk och frivilligorganisationer som kämpar för att Sverige ska bli ett internationellt föredöme när det gäller solidaritet med de mest utsatta grupperna och människorna. 

Hela programmet kan laddas ner och läsas här. Sprid gärna - tillsammans gör vi avtryck och förändrar politiken!

3 kommentarer:

Kristina sa...

Det här gör mig väldigt glad och tacksam!!! Lägg fram det med tyngd på högsta nivå!

Karin Fridell Anter sa...

Så bra program - tack! Jag hoppas att ni kan få era partikamrater inom socialdemokratins ledning och riksdagsgrupp att inse att detta är det enda möjliga om man vill att ordet "solidaritet" ska han någon mening.

Anonym sa...

Jag har inte läst hela programmet men alla rubriker och lite mer. Det är inte svårt att förutse att programmet aldrig kommer att realiseras. Den viktigaste anledningen är att förslaget tvärtemot vad rubriken påstår inte är hållbart. Möjligen får det stöd av MP och V och nyliberalerna i C men knappast några fler. Som Löfven har sagt kan vi inte ha en migrationspolitik som avviker väsentligt från övriga Europa - vilket vi iofs redan har, jämför med asylsökande till Danmark, Norge, Finland - och att då införa världens förmodligen mest generösa migrationspolitik finns ju inte på kartan.
I en mening följer dock programmet traditionen i svensk migrationspolitik - den totala bristen på konsekvensanalys.
De som vill att SD ska få egen majoritet i riksdagen vill förmodligen att Ulf får gehör för programmet.
Klas Bengtsson