2019-01-22

Snart kan Jimmie Åkesson mantalskriva sig i tv-studion?

De senaste dagarna har jag haft en känsla av att Sverigedemokraterna bosatt sig i Sveriges Televisions nyhetsprogram, en känsla som kulminerade vid Jimmie Åkessons deltagande både i söndagens SVT Agenda och måndagens SVT Aktuellt. I SVT Agenda fick Jimmie Åkesson dessutom tala ganska fritt - han behandlades mer som en politisk kommentator än som en partiledare som utsätts för kritisk granskning.

Kommer vi att få se Jimmie Åkesson allt oftare i tv-rutan framöver? Ja, det är inte omöjligt. Det beror framför allt på den politiska dagordningen. Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet innebär en blocköverskridande överenskommelse i många av de viktiga fördelningsfrågorna, de frågor vi förknippar med konflikten mellan vänster och höger i svensk politik.

Det kan bli så att överenskommelsen leder till att dessa vänster-högerfrågor hamnar längre ner på den politiska dagordningen, och att andra frågor - de vi i stället förknippar med den så kallade GAL/TAN-dimensionen - kommer att dominera debatten. I så fall går vi mot en tid där vi återigen fokuserar på brott och straff, migration, asyl, främlingsfientlighet, livsstilar, identitetsfrågor, muslimska böneutrop och kulturminister Amanda Linds frisyr. Och varje gång dessa frågor ska diskuteras kan ni vara säkra på att SVT Aktuellt ser till att Jimmie Åkesson finns i studion.

Jag hoppas att Vänsterpartiet i opposition lyckas åstadkomma en politisk nerv i fördelningsfrågorna och jämlikhetsfrågorna så att dessa får en central plats i debatten. Och att Moderaterna och Kristdemokraterna håller kvar Sverigedemokraterna ute i den politiska kylan och i stället själva står för oppositionen från höger.

Sverige behöver en tydlig vänster-högerkonflikt, det är fortfarande vänster-högerdimensionen som strukturerar vårt partisystem. Men vänster-högerkonflikten uttrycksformer är under förändring. Och Vänstra Stranden har rätt när hon skriver: Vi har nu fått en regering vars grund utgörs av en tillräcklig samsyn på vänster-högerskalan, men dock främst av en nödvändig samsyn på den kulturella skiljelinjen GAL-TAN. Konfliktstrukturen i det svenska samhället är under förändring, och partisystemet försöker anpassa sig.

Jag hoppas också att Sveriges Television inte ligger på latsidan i sitt arbete med att ständigt fundera över tolkningen av den så kallade Demokratiparagrafen (radio- och tv-lagens femte kapitels första paragraf) som stadgar att programverksamheten ska: präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.” Något säger mig att den diskussionen kommer att bli väldigt viktig under de kommande åren.


5 kommentarer:

Jan Holm sa...

I den senaste sifomätningen var SD det största oppositionspartiet och vad är då naturligare än att Jimmie Åkesson figurerar ofta i tv-studion.
De andra sk oppositionspartierna V,C och L, är det väl ingen som tar på allvar längre, då det gäller opponerandet.
Förstår att vänstern vill att M och KD ska hålla SD ute i den politiska kylan, men framtida oppinionsmätningar kommer säkert att visa på majoritet för dessa tre partier och om inte förr så då, kommer dess väljare att kräva att de samarbetar för ett kommande maktskifte.

Ingrid Westerman sa...

Jättebra Ulf! Det är ytterst förvånande hur tv behandlar Åkesson. Och att journalisterna inte ställer motfrågor om uppenbara konstigheter.

Anonym sa...

Jag instämmer i S-märkte Östbrings analys som ligger nära Ulfs (att GAL_TAN fått större genomslag) med den väsentliga skillnaden att slutsatserna är helt olika. ”där vi återigen fokuserar på brott och straff, migration, asyl, främlingsfientlighet, livsstilar, identitetsfrågor, muslimska böneutrop och kulturminister Amanda Linds frisyr.  ” Ja, att identitetsfrågorna, som ju bl a Ulfs gren av S sätter i högsätet har betydelse framgår att Lind också angreps från ”vänster” och beskylldes för apropriering. Ulfs problem är att det i längden inte går att blunda för de samhällsproblem som är uppenbara för de flesta. T ex rekord i dödsskjutningar, t ex extremt hög arbetslöshet bland invandrare från MENA, t ex det hedersvåld som S länge blundat för, t ex de utsatta områdena med en kombination av fattigdom och etnifiering. Listan kan göras lång. Främlingsfientligheten i Sverige är ju erkänt låg och enstaka böneupprop är ju inget problem, däremot t ex islamska organisationer med kopplingar till muslimska brödraskapet som gör sig till talespersoner för den majoritet av muslimer som inte vill ha med sådana att göra osv osv. Vi har brist på allmänläkare, lärare, tandläkare och regeringen och stödpartierna lovar fast läkarkontakt.. Det var länge sen jag träffade samma läkare två gånger i följd. Och som lök på laxen genomför nu regeringen skattesänkningar för högavlönade och andra nyliberala försämringar i ett land där klyftorna enligt OECD ökat mest. Då räcker det inte lång att åberopa demokratiparagrafer utan samhällsproblemen måste angripas.
Klas Bengtsson

Karin Kirkland sa...

Följdfrågor och faktagranskning verkar i stort sett utebli när sverigedemokrater uttalar sig.
I SVTs program Opinion Live förklarade SDs Louise Erixon nedskärningarna till studieförbunden med, att om en matlagningskurs kostar 40 kronor, så kan vuxna betala ett par tior till. På 70-talet kostade den kurs jag gick på kanske så mycket. Nu hittar jag ingen kurs under 200 kronor gången, plus att matvarorna ska betalas. Är det så billigt i Sölvesborg eller lever Louise i en parallell värld?

SDs medlemmar verkar inte känna till sitt partis principprogram särskilt bra. De kanske skulle ordna studiecirklar om det.

I Sölvesborg stoppar också SD, M, KD och lokala SoL partiet nybyggnad av förskola och menar att dagbarnvårdare istället ska prioriteras. Dagbarnvårdare kan vara bra för vissa barn, men väldigt världsfrånvänt att tro att de kan ersätta nya daghem.

Anonym sa...

Det är en sak att skriva portalparagrafer, som tex finns beskrivna i RF, en annan sak att uttolka dem. Tolkningen, i dessa postmoderna tider, ligger inte alltid utanför betraktarens näsa, så det står väl var och en fritt att göra sin egen tolkning av:

- "programverksamheten" (dvs utbudet, för in tankarna på saklighet och opartiskhet)

ska:

- "präglas av" (vad betyder "präglas av"? - gäller det precis allt?)

- det demokratiska statsskickets grundidéer (detta med "grundidéer, är det förarbeten?)

och

- "principen om" (principen bara så där, går det inte att hänvisa till RF kap 1?*)

- "alla människors lika värde" ( så står det nästan i RF, se 2 §)

- "och den enskilda människans frihet och värdighet.” (se 2 §)


* RFs "demokratiparagraf", varpå allt annat grundas.

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och
på allmän och lika rösträtt.

Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt
statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans frihet och värdighet.

....

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer
blir vägledande inom samhällets alla områden samt
värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.
"Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och
bestämmer hur statens medel ska användas."

(sw även om den nya offentliga skatten för PS ligger separat, så är den ett obligatorium - det går inte att komma undan att PS formellt lyder under Riksdagen)

"Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning."

(sw antar att PS är en del av "rikets förvaltning" Med andra ord, Ulfs berättigade fråga, tex om "man" (vem då, har synpunkter på Jimmy Åkesson eller andras åsikter, och gör gällande att dessa är oförenliga med RF eller TF, så är det alltså Riksdagen, närmare bestämt kulturutskottet, som "granskar" verksamheten, och att granska, innebär att i någon mån göra en värdering. Jo, nu är frågan om detta är politik eller juridik?


9 § "Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra
som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter"
(sw antar att detta även avser PS)

"ska i sin verksamhet beakta
- allas likhet inför lagen samt (alla är lika inför lagen, inkl Åkesson, gott så)
- iaktta saklighet och opartiskhet. (sanning, relevans, neutralitet och balans)

(sw antar att PS är en del av statens (rikets) offentliga förvaltning, eftersom verksamheten omfattas av beskattning och lyder under offentligt förvaltningsbegrepp?)

Med andra ord, det verkar alltid vara känsligt med media och hur något speglas/vinklas.
En professor är en del av den offentliga förvaltningen, liksom journalisterna på PS, och
eftersom Åkesson är Riksdagsman och är framröstad i ett demokratiska val, så ställs alla frågor på sin spets. För egen del, som demokrat, och även fast detta med "all offentliga makt utgår från folket" är en smula underlig, dvs "folket" vad det nu är, är grunden för vårt statsskicks yttersta vilja, så går det som demokrat inte att komma ifrån, att det är som det är. Strikt, alltså för en väljare som inte är partigängare, och försöker vara demokrat, att det inte är någon skilja alls på en politiker som jag gillar, och en jag ogillar, det är en värdering, som man måste försöka se förbi, dvs om man är demokrat.
Alternativen är nog förskräckande. S.W