2014-08-08

Om vikten av förlängd vapenvila i Gaza och Hamas roll

Den 72 timmar långa vapenvilan i Gaza har löpt ut och läget står och väger. Raketer från Gaza skjuts återigen mot Israel och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har beordrat en "kraftfull vedergällning". Samtidigt fortsätter förhandlingarna i Kairo mellan palestinier och israeler.

Vapenvilan måste förlängas. Det humanitära läget i Gaza är katastrofalt och främst den palestinska civilbefolkningen har fått utstå oacceptabla lidanden. Det finns ingen militär lösning på krisen i Gaza.

Status quo är inget alternativ. Parallellt med en förlängd vapenvila måste det förhandlas fram en överenskommelse som i grunden förändrar den politiska situationen i Gaza. Annars kommer Hamas inom kort att ha byggt nya tunnlar och förnyat sitt förråd av raketer och kriget kommer att återupptas igen.

Ur ett kortsiktigt perspektiv måste en sådan överenskommelse garantera att blockaden hävs eller åtminstone genomgår signifikanta lättnader och att inga raketer skjuts mot Israel. För att en sådan överenskommelse skall kunna genomföras krävs sannolikt internationell närvaro i Gaza, särskilt vid gränspasseringarna till Egypten och till Israel.

Ur ett långsiktigt perspektiv måste fredsförhandlingarna mellan Israel och den Palestinska myndigheten återupptas, den israeliska ockupationen av Västbanken upphöra och en palestinsk stat upprättas. Svårare än så är det egentligen inte.

Som viktiga steg på vägen mot en förhandlingslösning måste den palestinska försoningsprocessen mellan Hamas och Fatah bejakas och den palestinska samlingsregeringens strävan att utlysa nya, demokratiska val i Palestina få fullt stöd. Ur ett rättsperspektiv är det också viktigt att de krigsbrott som begåtts i samband med kriget i Gaza utreds och att ansvariga för sådana krigsbrott lagförs och döms.

I en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet klargör Björn Brenner från Försvarshögskolan varför Hamas inte kan likställas med andra terroriststämplade islamistgrupper som al-Qaida, Islamiska staten (IS) och Boko Haram. Visserligen förenas dessa grupper genom att förorda en framskjuten roll för islam i politiken och de tvekar heller inte att bruka våld mot såväl militär trupp som civilbefolkning för att uppnå sina politiska mål. Men, skriver Björn Brenner, "till skillnad från al-Qaidas globala heliga krig mot alla icke-muslimer, är Hamas eget 'jihad' begränsat till väpnad kamp mot Israel och dess medborgare för att uppnå målet om en framtida palestinsk stat." Upprättandet av den framtida palestinska staten står i centrum för Hamas ideologiska och politiska tänkande

Hamas betonar också, menar Brenner, att "allt det som återfinns i de religiösa texterna måste omtolkas för att passa samhället i dag". Hamas eftersträvar inte något islamistiskt världsherravälde, utan erkänner i princip alla världens i dag existerande stater - utom Israel. Dessa skillnader innebär att det är mer rationellt för Hamas att ingå realpolitiska kompromisser än vad det är för de övriga terroriststämplade islamistgrupperna. Därför skall Hamas inte isoleras utan i stället med hjälp av morot och piska förmås att välja den politiska vägen i samband med upprättandet av en palestinsk stat, och i en sådan process självklart också förmås att erkänna Israels rätt till existens inom säkra och erkända gränser.

Hamas är idag politiskt försvagat. Militärens de facto-övertagande av makten i Egypten och Irans mer kallsinniga hållning till Hamas har inneburit att rörelsen tappat stöd från sina två tidigare starkaste bundsförvanter. Samtidigt står Hamas fortfarande militärt starkt och vann prestige i den egna befolkningen då man genom tunnelsystemet kunde slå till militärt inne i Israel, dödade ett större antal israeliska soldater än vid de tidigare krigen i Gaza samt har fortsatt kapacitet att skjuta raketer mot Israel. Hamas är internt politiskt splittrat och en skicklig diplomati från omvärldens sida borde kunna bidra till att stärka de krafter inom Hamas som vill gå den politiska vägen.

En lösning av Palestinafrågan sågs länge som nyckeln till fred, stabilitet och demokrati i hela Mellanöstern. Så är det inte längre. Den arabiska våren och de efterföljande framgångarna för Islamiska staten i Syrien och i Irak har förändrat den politiska kartan. Fortfarande väcker Palestinafrågan ett starkare politiskt engagemang i väst. Det beror på att den konflikten är inpräntad i vår politiska kultur och vår politiska historia. Här finns distinkta, identifierbara skiljelinjer i debatten. Palestina, Jerusalem och det judiska folket hänger samman med kristendomens födelse och den ohyggliga Förintelsen av sex miljoner judar under andra världskriget spelar också en roll för Palestinafrågans centrala plats i vår medvetenhet.

Men låt oss aldrig förfalla till att relativisera konfliker. Varje gång människor dödas och far illa är en gång för mycket. En lösning av Palestinafrågan skulle stärka stabiliteten i stora delar av Mellanöstern och underlätta för omvärlden att kraftsamla i den nödvändiga och viktiga kampen mot al-Qaida, Islamiska staten och Boko Haram. I Irak blir läget alltmer akut, för den kristna befolkningen och för andra befolkningsgrupper. President Malik måste pressas till att bredda sin regering och sluta föra en sekteristisk politik, det kurdiska självstyret i norr måste stödjas och stärkas. Annars blir Islamiska staten inte möjlig att besegra.

Framförallt får ett engagemang för att lösa konflikterna i Syrien och Irak inte ställas mot ett engagemang för att lösa konflikten i Gaza och Palestina. Konflikterna hänger ihop och alla goda krafter behövs i arbetet att åstadkomma en lösning.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Hur hänger konflikterna ihop vore intressant att veta. Israel skulle alltså tex vara inblandat i de eviga striderna mellan sunniter och Shiiter?

Orion77 sa...

Israels framfart i Gaza och på Västbanken sker med Storebrors godkännande. Jag vill fästa uppmärksamheten på en färsk krönika "Do No (More) Harm" av Stephen M. Walt, som skriver bl a: "no president is willing to challenge Israel's backers here in the United States and make U.S. support for Israel conditional on an end to the occupation. Until that happens, even well-intentioned efforts to broker a peace will keep failing." - - - "If Israel's leaders want to risk their own future by creating a "greater Israel," so be it. It would be regrettable if Israel ended up an apartheid state and an international pariah, but preventing that tragedy is not a vital U.S. interest. (If it really were, U.S. policy since Oslo might have been rather different.)"

http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/08/07/let_it_bleed_iraq_isis_syria_airstrikes_israel_palestine_gaza_iran

Anonym sa...

Palestina som en egen stat eller ett "län" i Islamiska staten?

Anonym sa...

Hamas är terroriststämplat av större delen av den fria världen och måste givetvis avväpnas innan fredsförhandlingar.
Det är skandal att inte vänstern i allmänhet motsätter sig att en terroristorganisation använder byggmaterial som skulle behövas på annat håll till byggande av attacktunnlar till Israel och är i besittning av raketer som i princip kan nå hela Israel.

Anonym sa...

Det gäller att inte utelämna de avslutande orden i Brenners SvD-artikel.
"I Hamas ögon finns inga gränser för hur mycket man kan tänka sig förändra sitt agerande, så länge det grundläggande målet kan vidmakthållas. Denna gränslöshet gäller dock även Hamas syn på civilbefolkningen på Gazaremsan. För Hamas är bildandet av den palestinska staten överordnat allt annat. Detta mål är till och med viktigare än respekt för den enskilda människans liv och väl. Med den inställningen är Hamas fanatiskt men inte fundamentalistiskt."

Man kan tillägga att Hamas inte heller accepterar en judisk stat som granne till ett muslimskt Palestina.

Detta borde få envar att inse att Hamas måste krossas militärt för att uppnå fred.

Anonym sa...

"En lösning av Palestinafrågan skulle stärka stabiliteten i stora delar av Mellanöstern"

Såvitt jag förstår skulle ett fredstraktat mellan Israel och Palestinska Myndigheten på inget vis stärka stabiliteten i Syrien, Irak, Libanon, Jemen, Egypten eller Libyen. Det skulle vara intressant om Ulf kan förklara vilken politisk eller militär mekanism i ett sådant fredstraktat skulle påverka tex inbördeskriget i Syrien.

Anonym sa...

Israel lever med en hotbild från närliggande Islamist-grupper och stater som är svår att förstå eller värdera på avstånd. Att man nu försöker krossa Hamas med stora civila offer är enkel logik i all sin cynism.Alla "interna" konflikter i angränsande arabländer och bristen på demokrati och sekulära statsskick i mellanöstern ger ett väldigt litet utrymme för fred.Allmän uppgivenhet och uppslutning kring den enda trygghet man har, militär överlägsenhet, styr israelisk politik och opinion. Det kommer att ta tid. Fler kommer att dö.

Anonym sa...

Ulf, du skriver att:
"... Annars kommer Hamas inom kort att ha byggt nya tunnlar och förnyat sitt förråd av raketer och kriget kommer att återupptas igen."

Hur kan Hamas förnya sitt förråd av raketer?
Egypten och Israel är eniga i kampen mot Hamas. Tror du inte att dessa båda länder kan förhindra vapentillförseln?
Jack London

Anonym sa...

Anonym 1:58

Hamas raketarsenal är tillverkad i Gaza med iransk teknologi. Raketmotorerna är gjorda av socker och konstgödsel, medan stridshuvudet är tillverkat av smugglad TNT eller gödningsmedel.

Tunnlanrna är byggda av cement (och pengar) som var avsedd för att bygga skolor och sjukhus.

Endast en effektiv blockad som också omfattar dual use produkter såsom konstgödsel, järnrör och cement kan förhindra Hamas från att bygga nya raketer och tunnlar.

Orion77 sa...

Ulf, som jag skrev tidigare idag agerar Israel under överinseende av USA, som levererar pengar och vapen. Utan USAs godkännande skulle Israels politik se annorlunda ut.

Och detta har skett, och sker, under en president vars kampanjformel inför presidentvalet 2006 var "CHANGE" (!)

I sin krönika "Do No (More) Harm" som jag tipsade om pekar Stephen Walt på ett debattinlägg av förre ambassadören Chas Freeman, ett verkligt läsvärt stycke som kritiserar den förda politiken i Mellanöstern och sätter problemet Israel/Palestina i sitt sammanhang. Freeman konstaterar att så gott som allt som gjorts av USA har varit fel.

En nyckelmening: "Forty years of one-sided American diplomacy aimed at achieving regional and international acceptance for Israel have thus perversely produced the very opposite – increasing international isolation and opprobrium for the Jewish state." Opprobrium = smälek, vanära.

Den situation som Israel nu befinner sig i kan inte på sikt avhjälpas med en förlängd vapenvila. Gaza, och övriga Palestina, är förvisso i trängande behov av omedelbar vapenvila, men problemen där kräver givetvis mycket, mycket mer.

"Obama’s Foreign Policy and the Future of the Middle East", http://chasfreeman.net/obamas-foreign-policy-and-the-future-of-the-middle-east/

Anonym sa...

Demilitarisering av Gaza, gränskontroll av Abbas styrkor, miljardbistånd för återuppbyggnad av området är nycklarna till fred. Som en bonus kan sannolikt fredsförhandlingarna mellan PA och Israel få en skjuts framåt i och med att en blivande palestinsk stat kan få den kontakt med Medelhavet den behöver för att bli livskraftig. Men som sagt måste inte bara Hamas utan även Islamiska Jihad och andra terroristorganisationer i Gaza först avväpnas.
Egypten har en nyckelroll i den processen.

Artemis sa...

Problemet är att Hamas tyvärr är terrorister och har klart och tydligt uttalat att deras mål är att förgöra judarna. De är inte ute efter förhandlingar förutom när de pratar med pressen. Deras propaganda är stark och det är ju lätt för se för trots att alla vet att de är terrorister stöder flertalet dem ändå för det går ju inte att stödja Israel för flertalet som bor där är judar. Antisemitismen gör att all logik och sunt förnuft försvinner och ersätts av dårskap.

Anonym sa...

Just nu på al Jazeera hysteriska kvinnor i Gaza som uttalar sig mot Sisi och anklagar den övriga arabvärlden för att ha övergivit Gazabefolkningen. Man har nu hittat ett halvt dussin unga män avrättade i ett badrum...

A-K Roth sa...

Ja, vapenvilan måste förlängas. Men övertyga Hamas om det? De har ju brutit varenda en.